İKV, TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNİ SAKARYA`DA ELE ALDI

İKV, 20 Nisan 2015 tarihinde Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO)  işbirliğinde, Sakarya Ticaret Borsası, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası ve Akyazı Ticaret Borsası'nın katkılarıyla "Sakarya AB'yi Konuşuyor: Türkiye-AB İlişkilerinde Yeni Gündem" başlıklı bir toplantı düzenledi. SATSO ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, Gümrük Birliği, Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTYO), Türkiye-AB ekonomik ilişkileri, vize serbestliği ve Geri Kabul Anlaşması konuları ele alındı.

Toplantının açış konuşmalarını SATSO Başkanı Mahmut Kösemusul, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas ve İKV Başkanı Ömer Cihad Vardan gerçekleştirdi.

Başkan Vardan yapmış olduğu konuşmada, iş dünyasının gümrük birliği konusunda yaşadığı sorunları dile getirdi. Bu sorunların temelini oluşturan konuları, AB ülkelerinin uyguladığı vize politikası, Türk tırlarına uygulanan kotalar ve AB’nin üçüncü ülkelerle imzaladığı serbest ticaret anlaşmaları olarak niteleyen Vardan, AB-ABD arasında yürütülen TTYO müzakereleri sürecinde Türkiye’nin yerini mutlaka alması gerektiğini vurguladı. İKV’nin Türkiye’nin AB’ye üye olma hedefi doğrultusunda yürüttüğü çalışmaları vurgulayan Vardan, iş dünyası açısından AB ile ilişkilerin önem arz ettiğini ve ihracatımızın neredeyse yarısının AB ülkelerine yapıldığını hatırlattı.

Açış konuşmalarının ardından,  moderatörlüğünü İKV Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Mehmet Nuri Görenoğlu’nun üstlendiği ve sırasıyla Ekonomi Bakanlığı AB Genel Müdürü Murat Yapıcı, İKV Brüksel Temsilcisi Haluk Nuray ve İKV Genel Sekreter Yardımcısı ve Araştırma Müdürü Melih Özsöz’ün konuşmacı olarak yer aldığı bir panel düzenlendi. İKV Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Görenoğlu paneli açarken yaptığı konuşmada, AB üyeliğinin Türkiye’nin küresel sistemde daha etkili bir şekilde sesini duyurmasına ve dünya politikalarında belirleyici olmasına imkân sağlayacağını vurguladı. Görenoğlu ayrıca, AB hedefinin Türkiye’nin kalkınmasında önemli bir itici güç olduğunu ifade etti.

Ekonomi Bakanlığı AB Genel Müdürü Murat Yapıcı sunumunda, Türkiye–AB Gümrük Birliği sürecini ve bu konudaki son gelişmeleri katılımcılara aktardı. Türkiye’nin, AB’nin üçüncü ülkelerle yürüttüğü STA müzakerelerinde temsil edilmemesi sonucu dolaylı olarak zarar gördüğünü belirten Yapıcı, Türkiye’nin Ticaret Politikası Komitesi’nde mutlaka temsil edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Bu tür ticaret anlaşmalarının AB piyasasına yeni oyuncuların kolaylıkla girmesine imkân tanıdığının, bunun sonucunda Türk şirketlerinin halihazırda gümrük birliğinden elde ettiği avantajların azaldığını belirten Yapıcı, gümrük birliğinin güncellenmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Yapıcı’nın ardından panel de söz alana İKV Brüksel Temsilcisi Haluk Nuray sunumunda, dünya ticaretinin 1950’lerde batı ekseninde olduğunu, fakat 2020’lere doğru üretim merkezinin Asya’ya kaydığını vurguladı. Doğuya kayan ticaret eksinini kontrol altında tutabilmek için ABD’nin AB ile TTYO müzakerelerini başlattığını kaydeden Nuray,  Türkiye’nin yaşanan bu değişimde katma değeri yüksek ürünlerle pozisyonu iyi belirlemesi gerektiğini vurguladı.

Panelde son sözü alan İKV Genel Sekreter Yardımcısı Melih Özsöz, vize serbestliği konusunda katılımcılara bilgi verdi. Avrupa Komisyonu’nun yayımlamış olduğu son raporda Türkiye’nin 72 kriterden 62’sini kısmi olarak karşıladığını belirten Özsöz, vizesiz Avrupa için daha çok reform yapılması gerektiğine vurgu yaptı. Özsöz son olarak, vize serbestliği diyaloğu ile Türkiye ve AB’nin vize sorununda yeni bir serüvene girdiğini kaydetti.

“Sakarya AB'yi Konuşuyor: Türkiye-AB İlişkilerinde Yeni Gündem” toplantısının sunumlarına buradan ulaşılabilir.

 

2015

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT