ELFA GENEL KURULU, İKV BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. HALÛK KABAALİOĞLU BAŞKANLIĞINDA TOPLANIYOR

 2014’te Avrupa Hukuk Fakülteleri Birliği (ELFA) Başkanlğına seçilen İKV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Halûk Kabaalioğlu bu sene 20'ncisi düzenlenen ELFA Genel Kurulu’nu topluyor. Prof. Dr. Kabaalioğlu Başkanlığındaki Genel Kurul toplantısı ve konferans 16-19 Nisan tarihlerinde Yeditepe Üniversitesi’nde yapılacak. 200’ün üzerinde hukuk fakültesinin üye olduğu ELFA 1995 yılından beri faaliyetlerine devam ediyor. ELFA’nın amaç ve hedefleri aşağıdaki şekilde özetleniyor:

-Avrupa’da hukuk eğitimine katkıda bulunmak

-Hukuk eğitiminde yapılan reformları geliştirmek ve koordine etmek

-Üniversiteler arasında işbirliği ve diyaloğu geliştirmek

-Hukuk eğitiminin kalitesini artırmak ve yeni çalışma alanları kazandırmak

-Avrupa hukuk fakültelerini AB ve diğer Avrupa kurumları ile Barolar ve Hakim ve Savcı Birlikleri karşısında temsil etmek

Prof. Dr. Halûk Kabaalioğlu Başkanlığında ELFA’nın üzerinde önemle durduğu güncel hedef, kuruluşun daha global bir çehre kazanması ve bu amaçla Avrupa dışındaki hukuk fakülteleri ile de yakın işbirlikleri kurmak olarak ortaya çıkıyor.

16-19 nisan tarihleri arasında yapılan ELFA toplantısında konuşmacı olarak öne çıkan isimler şunlar:

-T.C. AB Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır

-Hon. Marc Jaeger, AB Adalet Divanı Mahkeme Başkanı ve Lüksemburg Üniversitesi Rektörü

-Prof. Philip McConnaughay, Pekin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

-Prof. Leo Martinez, Amerikan Hukuk Fakülteleri Birliği Eski Başkanı

-Prof. Ilsur Salikhov, Kazan Üniversitesi

-Prof. Erika Techera, Batı Avustralya Üniversitesi Dekanı

-Prof. Laurence Gormley, ELFA’nın ilk Başkan Yardımcısı

-Prof. Henry Gabriel, UNCITRAL ve UNIDROIT’de ABD delegesi

Toplam olarak farklı üniversitelerden, Kazan’dan, Pekin’e kadar geniş bir coğrafyayı temsilen 30 öğretim üyesinin tebliğ sunacağı seminerde Uluslararası hukuk eğitimi, AB yargı sistemi, TTIP süreci gibi birbirinden farklı konular ele alınacak.

2015

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT