BRÜKSEL’İN GÜNDEMİNDEKİ ÇEVRE KONULARI

AB’nin çevre gündemini önümüzdeki aylarda bu yıl sonunda Paris'te imzalanması öngörülen yeni iklim değişikliği anlaşmasının çerçeve metninin oluşturulması ve 2015 sonrası yeni sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin belirlenmesi çalışmaları belirleyecek. Hava kalitesinin iyileştirilmesi adına ulaştırma sektöründen kaynaklanan emisyonların azaltılması, izlenmesi ve kontrolü konuları öne çıkıyor. 2030 iklim ve enerji hedefleri için AB ETS en önemli kriter olarak gösteriliyor. 2020 hedeflerinin yakalanmasında ciddi sorunlar gözlemlenirken, AB Çevre Politikası'nın mevcut süreçteki eksiklikleri belirli alanlarda devam etmekte. Bağlayıcı olan hedeflerin daha etkin uygulanması adına daha entegre ve daha sıkı kuralları içeren yeni reform çalışmaları hızlandırılacak. İKV Uzmanı İlge Kıvılcım tarafından hazırlanan "Brüksel'in Gündemindeki Çevre Konuları (Mart-Haziran)" başlıklı değerlendirme notuna ulaşmak için tıklayınız.

2015

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT