AB’DE YENİLENEBİLİR ENERJİNİN PAYININ ARTMASI VE TÜRKİYE

Son dönemde Türkiye-AB enerji ilişkilerinde önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Türkiye-AB Üst Düzey Enerji Diyaloğu bunun en somut göstergelerinden birisidir. Ancak AB ve Türkiye açısından enerji arz güvenliği ve iklim değişikliği ile mücadele dikkate alındığında yenilenebilir enerji de öne çıkan konulardan birisidir. Yenilenebilir enerji alanında AB'nin 20-20-20 hedeflerine ulaşmada ne aşamada olduğu ve Türkiye'nin 2023 hedeflerine nasıl yürüdüğü dikkatle izlenmelidir. Konuyla ilgili  olarak İKV'nin 118 no'lu değerlendirme notuna ulaşmak için tıklayınız.

2015

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT