ET ALIRKEN DİKKAT! YENİ DÖNEM BAŞLADI

Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği’nde öngörülen değişiklikler 13 Şubat 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Bu kapsamda 13 Mart 2015 tarihinden itibaren yeni bir döneme daha girildi.
Peki, 13 Mart 2015 tarihinden itibaren yeni dönemde işletmeler ve tüketiciler için neler değişiyor?

• Çiğ etler ve sakatat birbiriyle temas etmeyecek şekilde muhafaza edilerek sevk edilip satışa sunulacak.
• Perakende işletmelerde kıyma, hazırlanmış kırmızı et karışımları ve hazırlanmış kanatlı et karışımlarının üretimi yapılamayacak. Ancak tüketici talebi üzerine anında kıyma ve hazırlanmış et karışımları hazırlanabilir. Örnek olarak, kıyma ve köfte yapımı tüketicinin o anki talebi doğrultusunda hazırlanacak.
• Perakende işletmeler çiğ kanatlı etlerini (tavuk eti) hazır ambalajlı olarak satışa sunacak ve sadece o anki tüketicinin talebi üzerine parçalanarak satılabilecek.
• Lokanta, restoran, otel ve hazır yemek üreten işletmeler gibi son tüketiciye yemek hizmeti veren işletmeler son tüketiciye çiğ et ve çiğ durumda bulunan hazırlanmış et karışımları satışı yapamayacak.
• Perakende işletmelerde ısıl işlem görmüş sucuk, fermente sucuk, pastırma, sosis, salam gibi et ürünleri üretilemeyecek. Bu kapsamda onaylı et ürünleri üretim tesisleri haricindeki işletmelerde 01 Temmuz 2015 tarihinden itibaren et ürünleri üretimi yapılamayacak.
• Ürün etiketlerine ilişkin belirlenen kurallar; satış reyonları, reklam panoları, market katalogları, gazete reklamları ve sanal reklamlar gibi yollarla yapılan ürün tanıtımları için de geçerlidir.” hükmüne istinaden marketler, reklam, katalog ve satış reyonlarında, ürünün etiketinde bulunması yasak olan %100 dana, doğal, organik, kangal sucuk gibi etiketleme kurallarına uygun olmayan ifadeler kullanılamayacaktır.
• Et ve Et Ürünleri Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin etiketlerinde;
-Ürün adları aynı renk, aynı yazı karakteri ve aynı puntoda olmak üzere bir bütün olarak ifade edilecek,
-Ürün etiketlerinde marka dâhil olmak üzere yüzde 100, yüzde 100 dana eti ya da yüzde 100 göğüs eti gibi ifadeler kullanılamayacak,
-Ürünlerin etiketinde ısıl işlem uygulanmış et ürünü, salam ve sosis ürünleri gibi (emülsifiye et ürünü) genel ürün grupları ürün adı olarak kullanılamayacak,
-Ürün etiketlerine ilişkin belirlenen kurallar; satış reyonları, reklam panoları, market katalogları, gazete reklamları ve sanal reklamlar gibi yollarla yapılan ürün tanıtımları için de geçerli olacak.
• Kavurma ve kıyma kavurmada tuz oranı kütlece en çok yüzde 3 olacak. Bu kapsamda piyasaya arz edilen ürünlerle ilgili faaliyet gösteren gıda işletmeleri için geçiş süresi 1 Ocak 2016 tarihine kadardır.

İKV Tarım, Kırsal Kalkınma ve Gıda Güvenliği Uzmanı Gökhan Kilit:Bilindiği gibi AB müktesebatına uyum sürecinde özellikle gıda güvenliği konusunda önemli gelişmeler kaydeden Türkiye, 2010 yılında Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nu çıkartarak AB mevzuatına uygun olarak gıda güvenliği politikasını revize etti. Kanun’un yasalaşması, gıda güvenliği açısından bir dönemin başlangıcı oldu. Kanun kapsamında takip eden yıllar içerisinde yayımlanan yüzlerce yönetmelik ile hayvan sağlığı, bitki sağlığı, gıda güvenliği ve yem konularında AB standartlarına ulaşabilmek adına yeni düzenlemeler getirildi. Özellikle Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği kamuoyundan olumlu tepkiler aldı. Et ve et ürünlerinde AB’ye uyum çerçevesinde hazırlanan Tebliğ ile çiğ et, kıyma, hazırlanmış et karışımları ve et ürünlerinin tekniğine uygun olarak üretilmesi, ambalajlanması ve piyasaya arzına ilişkin kurallar için geçiş süreleri belirlenerek yeni düzenlemeler getirildi. Yürürlüğe giren son değişiklikler ile perakende satış yerleri içinde yeni düzenlemeler getirilmiş oldu. Müzakere sürecinde özellikle Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı” başlığının 2010 yılında başlığın açılması itibariyle reformlara hız veren Türkiye, bu konudaki uyum çalışmalarına devam etmektedir. Başlık kapsamında gerçekleştirilen reformlar, tüketicilerimizin sağlıklı ve güvenli gıdaya erişimini sağlamakla beraber tarımsal işletmeler ve gıda sanayimizin rekabet gücünü de artırmaktadır.

2015

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT