TÜRKİYE ILO’NUN 167 SAYILI SÖZLEŞMESİNİ ONAYLADI

İnşaat sektörü çalışanlarına uluslararası standartlarda yeni güvenceler kazandırmayı amaçlayan, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 167 sayılı sözleşmesinin onaylanmasını uygun bulan 6571 sayılı kanun tasarısı, 5 Şubat 2015 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda onaylanmasının ardından, 6 Şubat 2015 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece Türkiye, Sözleşmeyi onaylayan 26. ILO üyesi ülke oldu.

ILO tarafından 1988 yılında kabul edilen ve 1991 yılında yürürlüğe giren 167 sayılı İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi, 44 maddeden oluşuyor ve genel olarak inşaat sektörü çalışanlarına iş güvenliği ve uluslararası standartlar kazandırmayı hedefliyor. Sözleşme, inşaat işlerinin görüldüğü alanlar, inşaat işlerinde kullanılan araç, malzemelerde güvenlik ve sağlık, üye ülkelerin hükümetleri tarafından işyeri sağlığı ve güvenliğine ilişkin önlemler ile işçi ve işverenlerin yükümlülükleri gibi hükümleri barındırıyor.

İKV Başkanı Ömer Cihad Vardan: “Sözleşmenin Onaylanması 19. Fasıl Kapsamında Olumlu bir Gelişme”

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İKV Başkanı Ömer Cihad Vardan, ILO’nun 167 sayılı Sözleşmesinin onaylanmasını, Türkiye-AB üyelik müzakerelerinin 19 numaralı başlığı olan “Sosyal Politika ve İstihdam” faslı kapsamında büyük önem arz ettiğine dikkat çekiyor:

2015 yılı itibariyle Türkiye-AB müzakere sürecinin 10’ncu yılına girmiş bulunuyoruz. Geçen 10 senede 35 müktesebat başlığında sadece 14’ünü müzakerelere açabildik. Birçok fasıl, AB Konseyi kararı veya kimi üye ülkelerin blokajları sebebiyle açılamıyor. Hal böyle olunca elimizde açılması muhtemel 3 başlık kalıyor. Bu başlıklardan bir tanesi de, 19 numaralı Sosyal Politika ve İstihdam faslı”.

Söz konusu fasıl, ülkemizde istihdamın artırılması, sosyal ortaklarla etkin diyaloğun tesis edilmesi, sosyal koruma sistemlerinin güçlendirilmesi kadar, işyerlerinde çalışma koşullarının iyileştirilmesini de hedefliyor. Çalışma koşullarının iyileştirilmesi alanında AB standartları ve konuyla ilgili ILO sözleşmeleri ile uyum ise oldukça önemli. Bu çerçevede ILO’nun 167 sayılı sözleşmesinin TBMM tarafından onaylanmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Hiç şüphesiz bu, Sosyal Politika ve İstihdam faslına ilişkin mevzuatın ülkemiz mevzuatına uyumlaştırılması alanında bizlere önemli bir ivme kazandıracaktır.”

AB Bakanlığı tarafından Kasım 2014 tarihinde yayımlanan, iki aşamalı AB’ne Katılım Ulusal Eylem Planı’na da değinen İKV Başkanı Vardan: “Bakanlığımız tarafından yayımlanan Türkiye’nin yeni AB Stratejisi, birinci ve ikinci aşamalarında, önümüzdeki dönemde AB standartları ve ilgili ILO sözleşmelerine uyum alanında daha ileri adımların atılmasını öngörmekte. Bu ülkemizin AB üyeliğinden öte, kendi işçilerimizin güvenliği açısından da önemli bir fırsat” dedi.

İKV Başkanı Vardan: “Sadece biz değil, diğer AB üye ülkeleri de harekete geçmeli”

İKV Başkanı Vardan, ILO’nun 167 sayılı İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesinin bugüne kadar, Türkiye dahil 26 ILO üyesi ülke tarafından onaylanmış durumda bulunduğunu ve sözleşmeye onay vermeyen ülke sayısının 159 olduğunu belirti. Sözleşmeyi AB üyesi sadece 9 ülkenin onayladığına da dikkat çeken İKV Başkanı Vardan; “eğer Türkiye bu sözleşmenin gereklerine inanarak Sözleşmeyi onaylıyorsa, temel hak ve özgürlüklerin savunucusu iddiasındaki AB’nin tüm üye ülkelerinin de harekete geçmesi ve bu Sözleşmeyi onaylaması gerekiyor” dedi.

28 üyeli AB’de ILO’nun 167 sayılı Sözleşmesi, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, İsveç, İtalya, Lüksemburg, Macaristan ve Slovakya’nın aralarında bulunduğu, sadece 9 üye ülke tarafından onaylamış durumda. Halihazırda 19 AB üye ülkesi Sözleşmeyi onaylamamış durumda.

2015

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT