AVRUPA MERKEZ BANKASI TAHVİL ALIM PROGRAMINI AÇIKLADI

Avrupa Merkez Bankası (AMB) piyasaların uzun zamandır beklediği tahvil alım programını açıkladı. Yeni program kapsamında AMB, varlık alımı programını Avro Alanı üye ülke hükümetleri, kurumlar ve ajanslarını kapsayacak şekilde genişletmektedir. AMB söz konusu adımı Avro Alanı’nda çok düşük seviyelerde seyreden enflasyonun canlandırılması ve AB ekonomisinin desteklenmesi amacıyla atmıştır.

Söz konusu programın önceki programların tamamlayıcısı olması ve varlık alımlarının üye ülke merkez bankalarının AMB sermayesindeki payı esas alınarak yapılması öngörülmektedir. Mart 2015’te başlayacak program ile Eylül 2016'ya kadar, her ay 60 milyar avro ve toplamda yaklaşık 1,1 trilyon avro tutarında menkul kıymet alımı yapılması ve bu şekilde enflasyonun sürdürülebilir bir ayarlama seyrine girmesi sağlanana kadar menkul kıymet alımlarına devam edilmesi öngörülmektedir.

İKV Başkanı Ömer Cihad Vardan’a göre, alınan önlemler Avro Alanı’nda durgunluk riski taşıyan ekonominin harekete geçirilmesi ve deflasyon riskinin ortadan kaldırılması açısından büyük önem taşıyor.

Vardan, söz konusu önlemlerin en önemli sonucunun, uzun vadede AB’de büyümeyi teşvik etmesi olacağını söyledi. Vardan, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi’nin yaptığı açıklamayı da destekledi ve bu önlemlerin başarılı olması için tüm AB üyesi ülkelerin büyüme yanlısı mali politikalar uygulamasının gereğine dikkat çekti.

İKV Başkanı Vardan şu şekilde devam etti:

AMB’nin uygulayacağı programın AB ekonomilerine parasal teşvik sağlaması öngörülüyor. Uygulanacak programın uzun vadede üye ülkelerin mali koşullarında iyileşme sağlaması, tüketiciler ve şirketler açısından finansmana erişimi daha ucuz hale getirmesi beklenmekte. Bunun da yatırımlar ve tüketimi desteklemesi ve artış sağlaması, enflasyon oranlarının da düşük seviyelerden yüzde 2’ye yükselmesi öngörülüyor.

İKV uzmanı Sema Çapanoğlu AMB’nin uygulayacağı programın Türkiye’ye etkilerini değerlendirdi. Çapanoğlu’ya göre, AB piyasalarına çıkacak olan iki yılda yaklaşık 1,3 milyar avro tutarındaki likiditenin petrol fiyatlarının da düşük seyrettiği içinde bulunduğumuz dönemde ülkemize etkisinin olumlu olması bekleniyor. AB ekonomisinde beklenen olumlu ivmenin, hem ülkemize sermaye akımlarının artması hem de orta vadede AB ülkeleri ekonomilerinin toparlanması ile Türkiye’nin AB’ye ihracatında artış ve AB ülkelerinden ülkemize doğrudan yatırımlarda artış şeklinde yansıyacağı öngörülüyor.

2015

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT