PROF. MARCO VENTORUZZO AB ŞİRKETLER HUKUKU UYGULAMALARI KONUSUNDA KONFERANS VERDİ

İKV'nin Yeditepe Üniversitesi ile birlikte düzenlediği AB'de Şirketler Hukuku konulu konferans 22 Ocak 2015 tarihinde TOBB Plaza Toplantı Salonu’nda yapıldı.

Konferans, Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümü Başkanı Prof. Dr. Atilla Dicle’nin açış konuşması ile başladı. Prof. Dicle, AB hukuku açısından şirketler hukuku, şirket birleşmeleri ve şirket alımları konularının önemine değindi ve Prof. Marco Ventoruzzo’yu tanıttı. Prof. Atilla Dicle, Prof. Marco Ventoruzzo’nun, karşılaştırmalı işletmeler hukuku konusunda uzman olduğunu, ABD Penn State Hukuk Fakültesi ve Milano Bocconi Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yaptığını ve  İtalyanca, İngilizce ve Fransızca olarak 50’nin üzerinde kitap, makale ve kitap bölümünün yazarı olduğunu belirtti.  Ayrıca, Ventoruzzo’nun İtalya “Kurumsal Yönetişim" Yasası'nı (corporate governance) hazırlayan komitede görev yaptığını, 2001-2008 yılları arasında İtalyan Menkul Kıymetler Borsası’nda özel hukuk danışmanı görevini yerine getirdiğini, Avrupa Şirketler ve Finansal Hukuk Dergisi gibi birçok bilimsel derginin editoryal kurulunda görev yaptığını ve Oxford, Hamburg, Çin Fudan, Hindistan Bangalore dahil olmak üzere birçok farklı üniversitede ders ve konferans verdiğini ekledi.

Prof. Ventoruzzo, konuşmasında, şirketler hukukunun hızla gelişen ve farklı hukuk sistemleri arasındaki etkileşim ile evrilen bir alan olduğunu belirtti. Ventoruzzo, bu alanda AB ülkeleri arasında adım adım bir uyumlaştırma ve direktifler yoluyla harmonizasyon süreci yaşandığını ancak yine de ulusal bağlamlardan kaynaklanana farklı kural ve uygulamaların devam ettiğini belirtti. Ventoruzzo, buna örnek olarak İtalya’da bulunan ve yönetim kurullarında, azınlık hisse sahiplerinin temsiline olanak tanıyan kuraldan söz etti ve bunun diğer AB ülkelerinde bulunmadığını ekledi. Yönetim kurullarının oluşmasına ilişkin kurallar ve diğer şirketler hukuku uygulamaları açısından, bir ülkedeki şirket yapısının, örneğin, aile şirketlerinin oranının, şirketlerdeki hisse yapısının belirleyici olması gerektiğinin altını çizen Ventoruzzo,  şirketlerde yönetim kurullarının oluşmasına dair esaslar hakkında bilgi verdi.

Prof. Ventoruzzo konuşmasında, “insider trading” ile ilgili idari ve cezai yaptırımlar, aynı suçtan iki defa yargılanmanın önlenmesi kuralı (double jeopardy), şirket merkezinin lokasyonu (real seat) ile ilgili uygulamalar, azınlık hisse sahiplerinin konumu, şirket birleşmeleri ve şirket alımlarındaki kurallar, zorunlu pay alım teklifi (mandatory bid rule) gibi uygulamaları karşılaştırmalı olarak açıkladı.

Konferansa, AB Bakanlığı mensupları, hukukçular, akademisyenler, medya mensupları ve uzmanlar dinleyici olarak katıldı.

2015

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT