HORIZON 2020 ÇAĞRILARI

2015 yılında Türkiye-AB ilişkileri konusunda mevcut sözlerin, kuramların, senaryoların ötesine geçebilmek, kapsamlı araştırmalar yaparak bilimsel sonuçlar ışığında konuşabilmek, elde edilen bulgular ışığında AB ve bölge ülkeleri ile olan ilişkilerimize yeni bir perspektiften bakabilme fırsatı ile birlikte geldi. AB’nin araştırma programlarında bir ilk yaşanarak doğrudan Türkiye’nin AB sürecine ilişkin bir teklif çağrısı Avrupa Komisyonu tarafından yayımlandı. Çağrı için son başvuru tarihi 28 Mayıs 2015. Konuyla ilgili kısa bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.

 

HORIZON 2020 ÇAĞRILARI

GLOBAL BİR AKTÖR OLARAK AVRUPA

Alt çağrı: INT/09/2015 Avrupa Birliği, Türkiye ve geniş komşuluk alanı: Zorluklar ve fırsatlar

 

Açılış Tarihi: 10/12/2014

Son Teslim Tarihi: 28/05/2015 17:00:00 (Brüksel yerel saati)

Toplam Çağrı Bütçesi:  2,5 milyon avro

Statü: Açık

Başvuru mercii: Avrupa Komisyonu Bilim ve İnovasyon Genel Müdürlüğü

Daha fazla bilgi için: http://www.h2020.org.tr/tr/haber/ab-horizon-2020-programinda-sosyo-ekonomik-ve-beseri-bilimler-alani-2015-yili-cagrisi

Tanımlama:

Proje, Avrupa Birliği’nin Türkiye ile ilişkilerini ve geniş komşuluk coğrafyasını ele almaktadır. Avrupa bütünleşme sürecinin başlangıcından beri önemli bir aktör olan Türkiye, NATO ve farklı kurumlara katılımı ile AB için önemli bir ekonomik ve siyasi ortaktır. Bunların yanı sıra, bölgesel bir güç olan Türkiye G-20 üyesidir ve Aralık 2014 tarihi itibariyle G-20 dönem başkanlığını bir yılına üstlenmiştir. 1995 yılında AB ile nihai aşamasına geçilen Gümrük Birliği, 2005 yılında müzakerelerin başlaması ikili ilişkilerdeki önemli kilometre taşlarıdır. Bu çerçevede ilgili proje, Türkiye-AB ilişkilerinin ve farklı boyutlarını yakından incelenmesi, komşu coğrafyadaki etkilerinin mercek altına alınmasını amaçlamalıdır.

 

Faaliyet alanı:

 • Türkiye-AB ilişkileri

 • AB ile Türkiye’nin komşu coğrafyası (Ortadoğu, Kuzey Afrika, Balkanlar, vs.)

 • Siyasi, ekonomik, kültürel ve bilimsel alanlar

   

  Öncelikler:

 • Proje ile ilgili yapılacak araştırmada Türkiye ve AB için ekonomik, sosyal, siyasi ve jeostratejik zorlukları ve fırsatları analiz etmek (tarihi, sosyo-ekonomik ve kültürel boyutları göz ardı etmeden);

 • Öneriye ilişkin en az 5 yayının listesi veya farklı ürünler ve hizmetler;

 • Türkiye ile AB ilişkilerinde daha fazla entegrasyonun gerçekleşmesi için, iki tarafın stratejik çıkarlarını incelemek, farklı senaryolar ve sonuçları analiz etmek;

 • Konunun iç ve dış boyutlarını ele almak;

 • AB-Türkiye ilişkileri ile ilgili kamu tartışmalarını da araştırmaya katmak;

 • AB-Türkiye bütünleşmesinin dünyanın farklı bölgelerini nasıl etkilediğini analiz etmek (örneğin Ortadoğu, Güney ve Doğu Akdeniz, Kafkaslar);

 • AB-Türkiye ilişkilerin daha güçlenmesinin olası ve potansiyel sonuçlarını araştırmak;

 • Türkiye’nin AB ile bütünleşmesinin potansiyel etkilerini araştırmak;

 • Türkiye ve yakın coğrafyasından gelen paydaşların geniş katılımını sağlamak;

 • Sürece sivil toplum kuruluşları ile vatandaşları dâhil etmek.

   

2015

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT