AB 2015’E YENİLİKLERLE MERHABA DEDİ

2014 yılını yeni Avrupa Parlamentosu, yeni Avrupa Komisyonu, yeni AB Konsey Başkanı, yeni Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ile geride bırakan AB, 2015 yılına da hızlı başladı. 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle AB Dönem Başkanlığı görevini Letonya devralırken; Litvanya Avro Bölgesine katıldı. 2004’teki Doğuya doğru genişlemeden bu yana 6. defa bir Doğu Avrupa ülkesi Konsey Başkanlığını devralmış oluyor. AB Hükümet ve Devlet Başkanlarından oluşan farklı bir kurumsal yapı olan AB Konseyi’nin (European Council) başına da eski Polonya Başbakanı Donald Tusk’ın getirildiğini dikkate alırsak, yeni üyelerin AB kurumlarındaki etkinliklerini giderek artırdıklarını söylemek mümkün.

Yeni AB Dönem Başkanı: Letonya

Letonya, 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle altı ay sürecek AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nı İtalya’dan devraldı. 2004 yılında AB üyesi olan Letonya, üyelik sürecinde 10’uncu yılını tamamladığı dönemde bu görevi ilk kez üstleniyor. 2004 genişlemesinden bu yana altıncı defa bir Doğu Avrupa ülkesi, AB Konsey Başkanlığı görevini devralmış oluyor. 2004’teki Doğuya doğru genişlemeden bu yana 6. defa bir Doğu Avrupa ülkesi Konsey Başkanlığını devralmış oluyor. AB Hükümet ve Devlet Başkanlarından oluşan farklı bir kurumsal yapı olan AB Konseyi’nin (European Council) başına da eski Polonya Başbakanı Donald Tusk’ın getirildiğini dikkate alırsak, yeni üyelerin Ab kurumlarındaki etkinliklerini giderek artırdıklarını söylemek mümkün.


6 ay sürecek Letonya’nın AB Dönem Başkanlığı sırasında, Letonya’nın öncelikleri özellikle Avrupa 2020 Stratejisi’ne paralel olarak, AB’nin küresel rekabet ortamına adapte olması, işsizlik gibi yapısal sorunun AB genelinde azaltılması ve istikrarlı bir ekonomik büyümenin sağlanması için atılacak stratejik adımları içerecek. Ayrıca uluslararası kriz bölgelerinde ve diğer sorunlarda AB’nin küresel rolünün artırılması hedefleniyor.

Avro Bölgesinin Yeni Üyesi: Litvanya

AB'de Avroyu kullanan 18 ülkenin yer aldığı Avro Bölgesine, yeni yılın ilk günüyle birlikte Litvanya da dahil oldu. Böylece 18 üyeden oluşan Avro Bölgesi üye sayısı 19’a yükseldi. Litvanya, Avro Bölgesine giren üçüncü Baltık ülkesi (Estonya ve Letonya’nın ardından). 2004 genişlemesi kapsamında AB’ye üye olan 10 ülke arasında Avro’yu kullanmaya başlayan ise yedinci ülke (Slovenya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Malta, Slovakya, Estonya ve Letonya’nın ardından).

Bilindiği üzere bir üye ülkenin Avroya geçiş için siyasi iradenin yanında bir dizi ekonomik kriterin yerine getirilmesi gerekli. Başvuran ülkelerden, bütçe açığının yüzde 3'ü aşmaması, kamu borçlarının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya (GSYH) oranının yüzde 60'ı geçmemesi ve enflasyonun AB'de en düşük orana sahip üç ülkenin ortalamasından 1,5 puandan fazla olmaması şartlarını karşılaması bekleniyor.

TÜRKİYE-AB ÜYELİK MÜZAKERELERİ 10. YILINDA

Türkiye-AB üyelik müzakereleri sürecinde 10. Yılı geride bırakacağımız 2015 yılında da, ülkemizin 2005 yılından bu yana AB ile sürdürdüğü üyelik müzakereleri varlığını ve önemi sürdürecektir. Bu çerçevede müzakere sürecinin içinde bulunduğu durağanlığın 2013 yılının son çeyreği itibariyle yavaş yavaş aşıldığını unutmamak gerekir. Ayrıca 2015 yılı boyunca Türkiye’nin G20 Dönem Başkanlığını devralması da, bu yıl Türkiye-AB ilişkilerinde seyrin ve genel olarak Türkiye’nin dış politikasının, geçen yıllara oranla daha hareketli olacağı sinyallerini vermektedir.

Letonya, Türkiye’nin AB üyeliğini destekleyen üye ülkelerden biri olduğu da düşünüldüğünde 2015 yılında:

- Türkiye-AB üyelik müzakereleri sürecinde yeni fasılların müzakerelere açılma ihtimali;
- Türk vatandaşlarına yönelik vize serbestliği süreci;
- Gümrük Birliği’nin revizyonu tartışmaları çerçevesinde ticari ilişkilerin derinleştirilmesi
2015 yılında Türkiye-AB üyelik müzakereleri sürecinde gündemde daha fazla yer alacak konular olarak ortaya çıkmaktadır.

1 Ocak 2015 tarihi itibariyle AB Dönem Başkanlığı görevini devralan Letonya’nın Dönem Başkanlığı’na ilişkin ayrıntılı bilgi notuna buradan ulaşabilirsiniz.

2015

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT