İKV`DEN YENİ YAYIN: TÜRKİYE`DE VE AB`DE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

İKV Uzman Yardımcısı Ahmet Ceran tarafından hazırlanan “Türkiye’de ve AB’de Kişisel Verilerin Korunması” başlıklı yayın, SivilDüşün Aktivist AB Programı desteği ile İKV tarafından yayımlandı.

Bilgi teknolojilerinin ve internetin hem sosyal yaşamda hem ticari ilişkilerde hem de devlet/vatandaş ilişkilerinde büyük önem kazanmasıyla ve bu teknolojilerin hızla gelişmesiyle birlikte, kişisel verilerin korunması ve sınır ötesi paylaşımına ilişkin tartışmalar; popüler bir küresel eğilim haline geldi. Kişisel verilerin taşıdığı ticari değerle birlikte, konunun temel hak ve özgürlüklere ve güvenliğe ilişkin boyutu; konunun çok farklı ve hassas çerçevelerde ele alınmasını gerekli kıldı. Küresel tartışmaların merkezindeki bu konu şüphesiz ki bir süredir AB’nin de ana gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Konunun temel hak ve özgürlüklerden sürdürülebilir kalkınmaya, ticari kazanımlardan iç ve dış güvenliğe kadar çok çeşitli alanlara etkisinden ötürü AB, vatandaşların hak ve özgürlüklerini garanti altına alacak kapsayıcı ve bütün AB ülkelerinde geçerli bir kişisel verilerin korunması sistemi oluşturmayı öncelikli gündemi haline getirdi. Hal böyle olunca, bilgi teknolojilerindeki gelişmeler ve meselenin AB gündemindeki yerinin artmasıyla birlikte,  kişisel verilerin korunması, Türkiye-AB ilişkilerinde de öncelikli bir konu başlığı haline geldi. Türkiye-AB katılım müzakereleriyle eş zamanlı olarak Türkiye-AB Vize Serbestliği Diyaloğu ve gümrük birliğinin güncellenmesi çalışmalarının ivme kazanabilmesi için AB standartlarında bir kişisel verilerin korunması mevzuatı ile denetim mekanizmasının oluşturulması şart.

İKV tarafından hazırlanan bu çalışma, Türkiye ve AB’deki temel tartışmalar ile Türkiye’nin bu alandaki uyumunu ele alırken konuya ilişkin bir takım temel sorunları ve tartışmalı alanları ortaya koyuyor. “Türkiye’de ve AB’de Kişisel Verilerin Korunması” başlıklı yayın, sorunlara çözüm getirmekten öte, sorunları ortaya koymaya ve kamuoyunu bilgilendirmeye odaklanıyor.

 

Yayının pdf dokümanına ulaşmak için tıklayınız.

 

2015

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT