PARİS NOTLARI-II: KYOTO`DAN FARKLI; DAHA ESNEK BİR İKLİM REJİMİ GELİYOR

12 Aralık 2015 tarihinde onaylanan Paris Anlaşması'nın, 2020 yılından itibaren Kyoto Protokolü'nden farklı bir iklim rejimini beraberinde getirmesi bekleniyor. Özellikle Kyoto Protokolü'nün özünü yansıtan emisyon azaltım amacı dışına çıkan yeni anlaşma dahilinde, sürdürülebilir kalkınma, insan hakları, iklim değişikliğinin etkilerinden biri olan kitlesel ve bölgesel göçlere yönelik çalışmalar ve ekonomik alanda karbonsuzlaşma gibi konular da gündemde olacak.

İki önemli konu da anlaşmaya dahil edilerek, artık iklim değişikliği ile mücadele politikalarında vazgeçilmez bir konumda olacak: "Yerel yönetimler” ve “özel sektör".

Ayrıca anlaşma maddelerine göre, ülkelere karşı herhangi bir yaptırım gücünü uygulatacak bir ifadeye yer verilmediği görülüyor. Dolayısyla klasik bir çevre anlaşmasından ziyade, Kyoto Protokolü'ne göre daha esnek ancak çok daha kapsamlı konuları içeren bir anlaşma karşımızda.   

Konuya ilişkin İKV Uzmanı İlge Kıvılcım tarafından hazırlanan değerlendirme notuna (No.172) buradan ulaşılabilir. 

2015

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT