TÜRKİYE VE AB ARASINDA BİLİM VE ARAŞTIRMA ALANINDA İŞBİRLİĞİ

Türkiye, son yıllarda gittikçe hızlanan bir gelişim sürecine girmiş bulunuyor. Bu gelişim sürecinin en önemli alanları arasında, AB'nin temel stratejileri göz önünde bulundurularak, özgün bir kalkınma stratejisinin oluşturulması yer almaktadır. Türkiye, Araştırma ve Geliştirme alanına yaptığı yatırımları gittikçe artırmaktadır. Son on yılına baktığımızda ülkemizin, GSYH’den Ar-Ge'ye ayrılan yüzdeyi gittikçe artırdığını görebiliriz. Sonuç olarak Türkiye, bu konuda 23 AB üye ülkesini geride bırakarak beşinci sıraya yerleşmiştir.

İKV Uzman Yardımcısı Deniz Servantie tarafından hazırlanan değerlendirme notuna buradan ulaşılabilir. 

2015

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT