"ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ" BAŞLIĞINDA TÜRKİYE İÇİN EZBERLER BOZULMUYOR

21 Aralık 2009’dan Bu Yana

Avrupa Komisyonu bu yıl yeni bir dil ve format ile aday ülkelerin ilerleme raporlarını açıkladı. Avrupa Komisyonu’nun Türkiye 2015 İlerleme Raporu incelendiğinde aslında bir önceki yıllarda hazırlanan ilerleme raporlarından farklı bir tablo çizilemiyor. Farklı bir dil ve format…ancak çevre koruma ve iklim değişikliğinde aynı sorunlar… Yani “ezberler bozulmuyor”.

Avrupa Komisyonu’nun Türkiye 2015 İlerleme Raporu’nu değerlendirdiğimizde, aslında 2014 yılının raporunda dile getirilen hemen hemen tüm sorunları tekrar okumaktayız. Altı senedir dile getirilen bu sorunlar haline gelen alanlar Türkiye’nin bu fasıldaki uyumunu ciddi anlamda zorluyor. Hatta bu sorunlu alanlar faslın kapanış kriterlerinin neredeyse tamamını oluşturmakta. 

Avrupa Komisyonu’nun bu yılki yeni dilinde övgülere yer verilirken aynı zamanda “hedefe yönelik” öncelikli alanlar daha vurgulayıcı bir ifade ile belirtiliyor. AB'ye göre Türkiye'nin öncelikli sorunları şu şekilde:

- Yatay mevzuat: Halkın çevre konularına aktif katılımını öngören Aarhus Sözleşmesi'ne taraf olunması, ÇED süreçlerinin kesin bir dille AB'ye uygunluğunun teyid edilmesi,

- Doğa koruma: Natura 2000 listesinin belirlenmesi, mevcut mevzuatların tamamen doğal varlıkları koruyucu hüküm içermesi ve bu konuda yasal bir boşluğun olmaması,

- Emisyonların izlenmesi, raporlanması ve denetlenmesi: AB'nin Endüstriyel Emisyonlar Yönergesi'ne yönelik ilgili yönemeliklerin ve izin sisteminin tamamlanması,

- İklim değişikliği: Bu alanda uzun vadeli, öngörülebilir ve somut çıktıları olabilecek stratejik eylem planının uygulanmasına bir an önce geçilmesi ve Paris’te bu yıl sonunda imzalanacak yeni iklim değişikliği anlaşması için öngörülen ulusal katkıların uygulanmasına geçilmesi,

- Daha güçlü idari kapasitenin oluşturulması.

Konuya ilişkin İKV Uzmanı İlge Kıvılcım tarafından hazırlanan değerlendirme notuna buradan ulaşılabilir.

2015

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT