VEHUP KONGRESİ İKV`NİN EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

VEHUP 1’İNCİ YILLIK KONGRESİ: ULUSLARARASI VERGİ HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER VE TÜRKİYE’YE ETKİLERİ

Vergi Hukuku Platformu’nun (VEHUP) “Uluslararası Vergi Hukuku’nda Güncel Gelişmeler ve Türkiye’ye Etkileri” başlıklı ilk yıllık kongresi, 3 Kasım 2015 tarihinde, İKV’nin ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleşti. Kongre, üç oturum şeklinde yapıldı. Açış konuşmalarını Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Funda Başaran Yavaşlar, İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas ve Yeminli Mali Müşavir Vehbi Karabıyık’ın gerçekleştirdiği kongreye, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, telgraf yollayarak desteklerini iletti.

Açış konuşmalarının ardından kongre, “Matrah Kaybı ve Kazanç Aktarımı (BEPS) Araçları” başlıklı birinci oturum ile devam etti. Birinci oturumun başkanı ve ilk konuşmacısı olan VEHUP-İK Üyesi, Yeditepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hakan Uzeltürk; vergi ve hukuk kavramlarını bir araya getirerek BEPS kavramını dinleyici ile paylaştı.  Temel noktanın uluslararası alandaki gelişmeler olduğunu vurgulayan Uzeltürk, bu gelişmelerin Türkiye’deki vergi mükellefleri için önemli olduğunun altını çizdi. Uzeltürk, uluslararası alanda aktivitelerin artırılmasının öneminin farkında olduğunu belirtirken, bu süreçte ülkemizin sorunlarının da göz ardı edilmeyeceğini vurguladı. Oturum, Vergi Danışmanları Derneği Başkanı, Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi’nden Prof. Dr. Jochen Lüdicke’nin konuşmasıyla devam etti. Prof. Dr. Lüdicke konuşmasını Çokuluslu İşletmelerde Yapılanma Formları” üzerine yaptı. Türkiye’deki kurumların en az Alman kurumları kadar başarılı olmasını dilediğini belirten Lüdicke, temel olarak BEPS kavramını OECD çerçevesinde değerlendirerek izleyicilere açıkladı. Lüdicke, konuşmasında aynı zamanda kurumsal yapılar, ortaklık yapısı, hibrit yapılar ve etkin şekilde vergi aktarımı gibi konulardan da söz etti. Prof. Dr. Jochen Lüdicke’nin ardından söz alan VEHUP-İK Dönem Başkanı, Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Funda Başaran Yavaşlar ise “Transfer Fiyatlandırmasında Emsal Tespiti” konusuna değindi. Konunun, uluslararası vergi hukuku alanında önemli bir sorun teşkil ettiğini vurgulayan Başaran Yavaşlar, emsallere uygunluk ilkesi üzerinde durdu. Buna ek olarak emsal fiyat tespitinden ve yöntemlerinden bahseden konuşmacı, OECD 2015 BEPS Eylem Planı’na değinerek, sözlerini noktaladı. Başaran Yavaşlar’ın konuşmasının ardından, dördüncü ve son konuşmacı olan Johann Wolfgang Goethe Universitesi’nden Dr. Torsten Engers, “Çokuluslu İşletmelerde Yabancı Finansman Araçları” konusuna değindi. Çok Uluslu İşletmelerde Borç Finansmanı konusunun uzmanlık alanı olduğunu belirten Engers izleyicilere, borç finansmanında vergi sızıntısı durumunun minimum seviyede seyretmesinin önemli olduğunu aktardı. BEPS’in ikinci eylem planının etkilerinden bahsederek konuşmasına devam eden Engers, Almanların ürettiği faiz engelleme kurallarına dayanan sisteme değinerek konuşmasını sonlandırdı.

Öğleden sonra başlayan ikinci oturumun ana konusu, “Vergi İdareleri Arasındaki İşbirliği Karşısında Mükellefin Korunması” oldu. Başkanlığını VEHUP-İK Üyesi, Bahçeşehir Üniversitesi’nden Prof. Dr. Gülsen Güneş’in yaptığı oturumda ilk sözü Ankara Üniversitesi’nden Doç. Dr. Cihat Öner alarak,  “Uluslararası Bilgi Değişimi Karşısında Mükellefin Korunması” konusuna değindi. “Süreçten mükellefler nasıl etkileniyor?” sorusu çerçevesinde açıklamalar yapan Öner, Türkiye’nin hâlihazırda 82 bilgi değişim anlaşmasını imzalamış durumda olduğunu ve 94 ülke ile bilgi değişimi içerisinde olduğunu söyledi.  Sürekli çıkar çatışması içinde olan mükelleflerin ve vergi dairelerinin menfaatlerinin dengelenmesinin, çatışmanın çözümü konusunda önem arz ettiğini belirten Öner, OECD’nin de bilgi değişimi konusunda mükellef haklarının üzerinde durduğunu vurguladı. Öner, sözlerini OECD’nin 26 maddesi çerçevesinde hazırlanmış bir anlaşma olan FATCA’ya değinerek noktaladı.

Öner’in ardından söz alan ikinci konuşmacı ABAD Eski Hâkimi, Yeditepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Vilenas Vadapalas ise, AB Çerçevesinde Mükellefin Korunması” konusunu ele aldı. ABAD ve AİHM içtihatlarından bahsederek konuşmasını gerçekleştiren Vadapalas; Akerberg, Sabou, Sarma, ve Kyrian gibi kilit davalar üzerinde analizler yaparak konuşmasını sonlandırdı. İkinci oturumun ardından, “Gelişmelerin Türkiye’ye Etkileri” başlıklı panele geçildi. Panelin tanıtımını yapan panel başkanı VEHUP-İK Üyesi, Marmara Üniversitesi’nden Dr. Bumin Doğrusöz, panel boyunca genel olarak önceki iki oturumda anlatılan konu ve durumların Türkiye’ye etkilerinin neler olacağından bahsedileceğini belirtti. Doğrusöz’ün ardından söz alan GİB AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanı İdris Şenyurt, BEPS Eylem Planı’nı ele aldı.  BEPS Eylem Planı’nın uluslararası kuruluşlarda, 2013 yılından itibaren büyük yankı uyandırmakta olduğunu belirten Şenyurt, konuşmasına bilgi değişimi konusundan ve Türkiye’nin bu konudaki pozisyonundan bahsederek devam etti. Şenyurt, BEPS Eylem Planı’nın önemli eylemleri üzerinde durdu. Eylem Planı’nın üzerinde çalışmalar yapılmaya devam ettiğini belirten Şenyurt, planda yer alan eylemlerin yürürlüğe girebilmesi için Meclis onayından geçmesi gerektiğini vurgulayarak sözlerini tamamladı.

Şenyurt’un ardından söz alan Maliye Eski Başmüfettişi Dr. Namık Kemal Uyanık ise paneli, BEPS Eylem Planı’nın 3,4 ve 5’inci eylemleri üzerinde durduğu konuşması ile ilerletti. “Küresel sorun, küresel çözüm gerektiriyor.” temel hedefi çerçevesinde hareket edildiğini belirten Uyanık, eylemlerin bütünsel şekilde, vergi kaçırma vakalarının tümünü kapsayacak şekilde tasarlandığını vurguladı. Uyanık, sözlerini ”Grup borçlanma” konusunda OECD’nin Türkiye’ye getirdiği bir takım yeniliklerden bahsederek noktaladı.

Panelin son konuşmacısı ise Global Yatırım Holding YK Üyesi Adnan Nas oldu. Türkiye’nin sanayileşme ve küreselleşmede maalesef geri kaldığını bildiren Nas, ülkenin yeniçağ olan “Bilişim Çağı”nda daha büyük ilerlemeler kaydetmesini umduklarını dile getirdi. FATCA’dan bahsederek sözlerine devam eden Nas, bunun yabancı ülkelerdeki paraların tahkimi ile ilgili bir süreç olduğunun ve Amerika’nın bu süreçte baskın olduğunun altını çizdi. Nas, sözlerini BEPS’in, transfer planlamasını ele alıyor olmasından ötürü en önemli mevzuat düzenlemesi olduğuna vurgu yaparak tamamladı.

 

2015

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT