İKV EV SAHİPLİĞİNDE

VEHUP I. YILLIK KONGRESİ

 

ULUSLARARASI VERGİ HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER

VE TÜRKİYE’YE ETKİLERİ

(3 Kasım 2015, TOBB Plaza/İstanbul)

 

Vergi hukuku, demokratik hukuk devletlerinin gelişimi bakımından son derece önemli bir hukuk alanı olup; vergi geliri yüksek bir devlet, Anayasa ile kendisine verilmiş olan görevleri çok daha iyi bir şekilde yerine getirebilme ve toplumun refah seviyesini oldukça ileriye götürebilme olanağına sahiptir. Ancak, bireylerin pek çok temel hak ve özgürlüğüne doğrudan ya da dolaylı şekilde müdahale ediyor olması, vergi hukukunu vergi ödevlileri bakımından da hassas bir hukuk alanı haline getirmektedir. Vergi hukukunun bu konumu dikkate alınarak; küreselleşme ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde verginin uluslararası bağlantı noktaları ile vergi hukukuna ilişkin dünyadaki çalışmalar ve gelişmeler göz ardı edilmeden; interdisipliner bir yere sahip olan vergi olgusunun hukuksal açıdan bilimsel olarak  ele alınmasını ve vergi hukukunun gelişimini, vergi hukuku alanında araştırmacı, uygulamacı veya eğitici olarak çalışanlar tarafından işbirliği içinde, birlikte sağlamak üzere, 17 Mart 2015 tarihinde, İstanbul'da dört akademisyen tarafından VERGİ HUKUKU PLATFORMU (VEHUP) kurulmuştur. Bu çerçevede 3 Kasım 2015 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilecek olan “Uluslararası Vergi Hukuku’nda Güncel Gelişmeler ve Türkiye’ye Etkileri” başlıklı ilk yıllık kongremizde sizi de aramızda görmekten duyacağımız mutluluğu ifade etmek isteriz.

 

PROGRAM

 

9:30 Açılış konuşmaları

Birinci Oturum:

Matrah Kaybı ve Kazanç Aktarımı (BEPS) Araçları

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hakan Üzeltürk (VEHUP-İK Üyesi, Yeditepe Üniversitesi)

10:00 Çokuluslu İşletmelerde Yapılanma Formları

(Prof. Dr. Jochen Lüdicke, Heinrich-Heine Üniversitesi (Düsseldorf),

  Alman Vergi Danışmanları Derneği Başkanı)

10:30 Transfer Fiyatlandırmasında Emsal Tespiti

(Prof. Dr. Funda Başaran Yavaşlar, VEHUP-İK Dönem Başkanı,

Marmara Üniversitesi)

11:00 Çokuluslu İşletmelerde Yabancı Finansman Araçları

(Dr. Torsten Engers, Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main,

Flick Gocke Schaumburg)

 

11:30 Tartışmalar

12:00 Plaket takdimi

12:15   Öğle yemeği

 

İkinci Oturum:

Vergi İdareleri Arasındaki İşbirliği Karşısında Mükellefin Korunması

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gülsen GÜNEŞ (VEHUP-İK Üyesi, Bahçeşehir Üniversitesi)

 

13:15 Uluslararası Bilgi Değişimi Karşısında Mükellefin Korunması

(Yrd. Doç. Dr. Cihat Öner, Ankara Üniversitesi)

13:45 AB Çerçevesinde Mükellefin Korunması

(Prof. Dr. Vilenas Vadapalas, Avrupa Birliği Adalet Divanı Eski Hakimi,

Yeditepe Üniversitesi)

14:15 Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda Uluslararası Vergi Anlaşmalarının Yeri ve  

            Mükellefin Korunması

(Turgut Candan, VEHUP Bilim Kurulu Üyesi, Danıştay E. Başsavcısı)

14:45 Tartışmalar

15:15 Kahve arası

 

Panel: Gelişmelerin Türkiye’ye Etkileri

Panel Başkanı:           Dr. Bumin Doğrusöz (VEHUP-İK Üyesi, Marmara Üniversitesi)

15:30 Katılımcılar:      İdris Şenyurt (GİB Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanı)

         Veysi Seviğ  (VEHUP Bilim Kurulu Üyesi, Marmara Üniversitesi)

         Adnan Nas (Global Yatırım Holding YK Üyesi)

                                   Dr. Namık Kemal Uyanık (Maliye Eski Başmüfettişi)

 

17:30 Plaket takdimi

17:45 Toplantının bitişi

 

*Toplantı dili Türkçe-İngilizce olup, simültane çeviri hizmeti verilecektir.

** Toplantıya katılmak isteyenlerin, en geç 30 Ekim 2015 tarihine kadar aşağıda yer alan e-posta adreslerinden birine bildirimde bulunmaları rica olunur.

balca@vehup.org

basar@vehup.org

gamze@vehup.org

zeynep@vehup.org
 

Toplantı adresi: Esentepe Mah. Harman Sok. TOBB Plaza, No:10, Konferans Salonu, Şişli

Tel: (0212) 270 93 00

Faks: (0212) 270 30 22

2015

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT