TTYO MÜZAKERELERİNDE KİŞİSEL VERİLER: ODADAKİ FİL Mİ? YENİ PETROL MÜ?

Kişisel verilerin ticaretteki önemi, bilişim ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeyle birlikte uluslararası tartışmaların her geçen gün daha da merkezine oturuyor.  Avrupa Komisyonu’nun Adalet ve İçişlerinden Sorumlu Eski Üyesi Viviane Reding, Kasım 2013 tarihinde konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 2020 yılında AB vatandaşlarının kişisel verilerinin değerinin yıllık 1 trilyon avroya ulaşacağını ifade etmişti. Kişisel verilerin uluslararası ticaretteki konumuyla paralel olarak, bu alanda AB vatandaşlarının temel haklarının garanti altına alınıp alınamadığı yönündeki kaygılar da artıyor. Avrupa Komisyonu’nun konuya ilişkin kamuoyu algısını ölçmek için gerçekleştirdiği 24 Haziran 2015 tarihli Eurobarometer anketinin sonuçlarına göre, AB vatandaşlarının sadece %4’ü, internet sağlayıcılarının ve telefon şirketlerinin, kişisel verilerini koruduğuna tamamen güveniyor.

Güncel konjönktürde, uluslararası ticaret kapsamında karşılıklı veri akışının en yoğun gerçekleştiği coğrafyalar ABD ve AB. Dolayısıyla, ABD ile AB arasındaki karşılıklı ticarette hukuki engellerin kaldırılmasını ve mevzuatı karşılıklı olarak uyumlaştırılmasını öngören, mega ticaret anlaşması müzakereleri TTYO’nun da en tartışmalı ve kritik alanlarından biri, veri akışı ve veri güvenliği meselesi. Uluslararası ticaret sisteminde köklü değişikliklere sebep olması öngörülen TTYO müzakerelerinde; e-ticaret, bulut bilişim, fikri mülkiyet, uluslararası mali veriler ve PNR gibi konular tartışılırken kişisel verilerin korunması ve gizlilik meselesinin mutlak suretle masada olacağı aşikar.

İKV Uzman Yardımcısı Ahmet Ceran tarafından konuya ilişkin hazırlanan değerlendirme notunda, TTYO müzakereleri kapsamında kişisel verilerin korunması alanında yaşanan güncel tartışmalar, konunun taraflar arasınadaki siyasi ve ticari ilişkilerde yarattığı gerginlik ve önümüzdeki dönemde nasıl bir çıkış yolu bulunabileceğine ilişkin değerlendirmeler yer alıyor. “TTYO Müzakerlerinde Kişisel Veriler: Odadaki Fil mi? Yeni Petrol mü?” (No:151) başlıklı değerlendirme notuna buradan ulaşılabilir.

2015

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT