C20 ZİRVESİ 15-16 EYLÜL 2015 TARİHLERİNDE İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

52 ülkeden 400’den fazla sivil toplum temsilcisinin katıldığı C20 Zirvesi 15-16 Eylül 2015 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. C20 Zirvesi, G20 Liderler Zirvesi’ne uzanan süreçte, ulusal ve uluslararası sivil toplumun küresel sorunlara ilişkin fikirlerinin, deneyimlerinin ve önerilerinin paylaşıldığı bir platform oluşturdu. İki gün boyunca gerçekleştirilen tartışma oturumlarının sonucunda nihai hale getirilen C20 Bildirisi ise, C20 Zirvesi’nin sonunda Başbakan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve G20 Türkiye Sherpası Büyükelçi Ayşe Sinirlioğlu’na sunuldu.

C20 Yürütme Kurulu Başkanı ve İKV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Bodur Okyay, Zirvenin ilk gününde gerçekleştirdiği açış konuşmasında, son 30 yılda tüm dünyada eşitsizliklerin önemli ölçüde arttığının altını çizerken, bu eşitsizliklerin giderilmesinde, daha adil ve barış dolu bir dünya yaratmak için çaba gösteren STK’ların rolünün vazgeçilemez olduğunu belirtti. Bu süreçte C20 Yürütme Kurulu’nun ise, eşitsizliklerle mücadele eden ve C20 sürecine katkı sağlayan STK’ların tecrübelerini, bilgi birikimini ve yetkinliğini bir araya getiren bir aracı olarak hareket ettiğini belirten Okyay C20 Zirvesi’nin, günümüze kadar yapılan tüm çalışmaları güçlendirmeye ve G20 liderlerine sivil toplumun mesajını iletecek olan C20 Bildirisi’ni nihai haline getirmeye yönelik önemli bir fırsat olduğunu dile getirdi.

C20 Yürütme Kurulu Başkanı Okyay’ın açış konuşmasının ardından katılımcılar, düzenlenen paralel oturumlarda C20’nin dört öncelik alanı olan kapsayıcı büyüme, toplumsal cinsiyet eşitliği, yönetişim ve sürdürülebilirlik alanlarında fikirlerini, tecrübelerini ve önerilerini paylaştılar. C20 Zirvesi katılımcıları iki gün boyunca gerçekleştirilen yaklaşık 50 oturumda, kadın işletmelerine yönelik destek mekanizmalarından kalkınmakta olan ülkelerde kömür kullanımına; eşitsizliğin nedenleri ve yoksullukla mücadeleden sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesinde sivil toplumun rolüne uzanan geniş bir çerçevede ele alınan konulara ilişkin fikir alışverişinde ve deneyim paylaşımında bulunarak ortak pozisyon ve öneriler geliştirdiler.

C20 Zirvesi’nin ikinci gününde ise, C20 Zirvesi katılımcıları, G20 resmi açılım gruplarından B20, W20, L20, T20 ve Y20 temsilcileri ile bir araya gelerek gündemdeki ortak konulara ilişkin görüşlerini paylaştılar. Aynı zamanda, Zirvenin ikinci gününde Dr. Sare Davutoğlu, G20 ülkelerinde ve tüm dünyada vatandaşların yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve mülteci krizi başta olmak üzere küresel sorunlara ilişkin bir konuşma gerçekleştirdi. Davutoğlu, ekonomide istikrar ve toplumsal eşitsizliğin azaltılması ve kapsayıcı büyümenin uygulanan politikaların merkezine alınmasıyla sağlanabileceğini belirtti. Konuşmasının devamında Türkiye ve Avrupa ülkelerini yakından ilgilendiren mülteci krizine değinen Davutoğlu, mülteci krizinin temelinde de kapsayıcı büyüme politikalarının uygulanmamasının olduğunu sözlerine ekledi.

C20 Zirvesi’nin ikinci gününde, dünyanın en çok alıntı yapılan 10 ekonomistinden biri olarak gösterilen Massachusetts Technology Institute (MIT) Profesörü Daron Acemoğlu da bir konuşma gerçekleştirdi. Demokrasi, ekonomik büyüme ve sivil toplum arasındaki bağlantıya ilişkin gerçekleştirdiği konuşmasında ülkelerin demokratikleşmesini takip eden yıllarda ekonomik büyümenin de yüzde 25 oranında arttığına dikkat çeken Acemoğlu, demokrasinin gelişmesiyle de toplumdaki dezavantajlı kesimlerinin refahının arttığının, çocuk ölümlerinin azaldığının ve piyasa reformlarının gerçekleştiğinin altını çizdi. Öte yandan, demokrasinin toplumsal eşitliği sağlamak için tek başına yeterli olmadığını belirten Acemoğlu, siyasi gücün etkili bir şekilde dağıtılması için kapsayıcı siyasi kurumlara ihtiyaç olduğunu vurgularken sivil toplumun bu süreçte kilit bir role sahip olduğunun altını çizdi.

C20 Zirvesi’nin kapanış oturumunda, ortak politika önerilerinin bir araya getirilmesiyle taslağı oluşturulan ve Zirve boyunca katılımcıların katkılarıyla nihai hale getirilen C20 Bildirisi G20 Liderler Zirvesi’nde sunulmak üzere, Başbakan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve G20 Sherpası Büyükelçi Ayşe Sinirlioğlu’na sunuldu. C20 Bildirisi’ne ilişkin yorumlarını Zirve katılımcılarıyla paylaşan Başbakan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hem ulusal düzeyde hem de küresel düzeyde daha fazla demokratikleşmenin gerektiğinin altını çizerken, eşitsizliklerin küresel düzeyde demokratikleşmeyle giderileceğini sözlerine ekledi. Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ise konuşmasında, küresel mali krizden sonra gerçekleşen ekonomik büyümenin kapsayıcı olmadığını; büyümenin yapısal reformlardan değil parasal genişlemeden kaynaklandığını belirtti. Aynı zamanda parasal genişleme politikalarında yatırıma yeteri kadar önem verilmediğini belirten Babacan, bu nedenle Türkiye’nin G20 Dönem Başkanlığı önceliklerinin kapsayıcılık, inovasyon ve uygulama olarak belirlendiğini sözlerine ekledi. Son olarak C20 Bildirisi’ne ilişkin görüşlerini bildiren G20 Sherpası Büyükelçi Ayşe Sinirlioğlu, eşitsizliğin büyümenin önündeki en büyük engel olduğunu ve bu nedenle Türkiye’nin G20 Dönem Başkanlığı’nın kapsayıcı büyümeyi temel olarak aldığının altını çizdi.

Sivil Toplumun G20 Liderlerine Çağrısı: C20 Bildirisi

Bilindiği üzere, sivil toplumun önerilerini G20 liderlerine ulaştırmak amacıyla hazırlanan ve C20 Türkiye Çalışma Grupları tarafından oluşturulan politika önerilerinin temelini oluşturduğu C20 Bildirisi, C20 Zirvesi boyunca katılımcıların yorumlarıyla nihai haline getirildi. Giriş bölümünde, eşitsizlikle mücadele için kapsayıcı büyüme, toplumsal cinsiyet eşitliği, sürdürülebilirlik, yolsuzlukla mücadele ve vergi adaleti konularının tüm yönleriyle büyüme politikalarına entegre edilmesine yönelik G20 liderlerine çağrıda bulunan C20 Bildirisi,  C20’nin dört tematik alanına ilişkin tavsiyelerde bulunuyor. Küresel ekonomik krizin ardından uygulanan büyüme politikalarının eşitsizlik ve yoksullukla mücadelede etkisiz kaldığını belirten C20 Bildirisi, G20 liderlerine toplumun en yoksul yüzde 40’lık kesimi ile en varlıklı yüzde 10’luk kesimi arasındaki gelir farkını düzenli şekilde takip ederek büyüme stratejilerini bu yönde düzenlemelerine yönelik çağrıda bulunuyor. Aynı zamanda, eşitsizliğin çok yönlü yapısıyla da mücadele edilmesi gerektiğini belirten Bildiri, sosyal korumaya ve kamu hizmetlerine erişimin toplumun tüm kesimleri için kolaylaştırılması gerektiğini savunuyor.

Yolsuzlukla mücadele alanında C20 Bildirisi G20 liderlerine, Gerçek Lehdarlık Şeffaflık İlkeleri’nin uygulanmasına ilişkin yöntemleri ve düzenli aralıklarla sürece ilişkin geri bildirimde bulunma yollarını düzenleyen bir eylem planı oluşturma ve kamu ihalelerinde tüm ihale sürecinde şeffaflığın sağlanması çağrısında bulunuyor.  C20 Bildirisi vergi adaleti alanında ise, bilgi alışverişini kolaylaştıracak çok-taraflı bir mekanizmanın kurulmasına ve G20 ülkelerinin mali sistemlerine giriş yapan toplam miktarın yıl bazında istatistiklerinin toplanmasına ve kamuya açık hale getirilmesine yönelik G20 liderlerine çağrıda bulunuyor.

C20 Bildirisi toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin olarak, G20 liderlerine ücretsiz bakım ekonomisinin azaltılması, cinsiyete duyarlı politikaların ve yasaların oluşturulması ile toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik G20 liderleri tarafından önceki yıllarda verilen taahhütlere ilişkin izleme mekanizmasının kurulması çağrısında bulunuyor.

C20 Bildirisi sürdürülebilirlik alanında ise, adil ve hakkaniyete uygun karbon emisyon azaltım hedefleri üzerinde anlaşmaya varılması ve 2050 yılına kadar yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanımına ilişkin taahhütte bulunulması yönünde G20 liderlerine çağrıda bulunuyor. C20 Bildirisi aynı zamanda, enerji verimliliğinin ve yenilenebilir enerjinin bir altyapı yatırım önceliği olarak ele alınması gerektiğini vurgularken, G20 liderlerinin güvenilir, sürdürülebilir ve temiz enerji için öncülük etmesine yönelik çağrıda bulunuyor.

C20 Bildirisi’nin nihai haline buradan ulaşılabilir.  

2015

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT