W20 LANSMAN TOPLANTISI ANKARA`DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 G20 Türkiye Dönem Başkanlığı çerçevesinde 6 Eylül 2015 tarihinde W20 (Women20, Kadın20) açılım grubunun lansman toplantısı gerçekleştirildi. W20, Türkiye’nin önde gelen kadın hakları kuruluşları KAGİDER, TİKAD ve KADEM’in desteğiyle yürütülüyor. Toplantının açış konuşmaları Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, G20 Türkiye Sherpası Büyükelçi Ayşe Sinirlioğlu ve W20 Başkanı Güldan Türktan tarafından gerçekleştirildi. Toplantının ana konuşmacıları ise, IMF Başkanı Christine Lagarde, OECD Genel Sekreteri Angel Gurria, BM Women Başkan Yardımcısı Lakshmi Puri ve Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) Başkanı Arancha Gonzalez oldu. Toplantının ikinci bölümünde “Kadınlar ve Teknoloji”, “Finans Dünyasında Kadınlar” ve “Kadınlar ve Ticaret” başlıklı üç panel gerçekleştirildi.

Toplantının ilk açış konuşmasını yapan W20 Türkiye Grubu Başkanı Gülden Türktan, W20’nin kadınların haklarını geliştirmesi için son derece önemli bir platform oluşturduğunu ifade etti.

Ardından G20 Türkiye Sherpası Büyükelçi Ayşe Sinirlioğlu konuşmasında, kadınların ekonomik hayata katılımının önemini vurguladı. Büyükelçi Sinirlioğlu, 2025 yılına kadar 100 milyon kadını iş dünyasına dâhil etme hedefinin bulunduğuna işaret etti. Bu alanda ciddi yol kat edilmesi için güçlü bir hesap verebilirlik mekanizmasına ihtiyacın olduğunu açıklayan Sinirlioğlu, W20’nin kadınlar için son derece önemli konuların altını çizeceğini, sorunlarına kalıcı ve kapsamlı tavsiyeler ortaya koyacağını umduğunu ifade etti.

Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu açış konuşmasında, Türkiye’nin G20 Dönem Başkanlığı hedefleri ve önceliklerini katılımcılara aktardı. Bu bağlamda, Türkiye Dönem Başkanlığı’nda G20’nin benimsediği üç temel önceliği şu şekilde açıkladı:

- Küresel toparlanmanın güçlendirilmesi ve potansiyelin artırılması;

- Dayanaklığın arttırılması;

- Sürdürebilirliğin desteklenmesi.

Kadın hakları konusunda Türkiye’nin son yıllarda önemli reformlara imza attığını vurgulayan Başbakan Davutoğlu, W20’nin önceliklerinde yer alan ve 2014 Brisbane Liderler Deklarasyonu’nda ilk bahsedilen konu olan, 2025 yılına kadar erkekler ve kadınlar arasındaki istihdam farkının yüzde 25 oranında azalması konusunda hususunda Türkiye’nin çalışmaları ve girişimlerine azimle devam edeceğini kaydetti. Başbakan Davutoğlu ayrıca kadın istihdamının artırılmasının genel olarak ekonomiye son derece faydalı olduğunu, kadın girişimciliğinin hükümet tarafından desteklendiğini belirtti.

IMF Başkanı Christine Lagarde ise, kadınların ekonomiye katılımının yüksek olduğu ülkelerin deneyimlerinin kadınların ekonomiye katılımının eşitsizliği ve yoksulluğu azalttığını gösterdiğini dile getirdi. Lagarde, bu nedenle IMF’nin, kadınların ekonomiye ve topluma daha fazla entegre olması için katkı sunacağını vurguladı. Lagarde, ayrıca uygulamada en önemli politikanın eğitim olduğunu işaret etti.

Lagarde’dan sonra söz alan OECD Genel Sekreteri Angel Gurria, ekonomik kalkınma ve büyüme kapsamında, kadınların yetenekleri ile becerilerinden bir değer olarak gereği kadar yararlanılmadığını dile getirdi. Başta G20 üye ülkeleri olmak üzere, bu konuda bir an önce harekete geçilmesi ve acil müdahalede bulunulması gerektiğini belirten Gurria ayrıca, kadınların iş gücüne katılımının güçlü ve akılda kalıcı bir şekilde artırmanın önemini vurguladı.

BM adına konuşan BM Kadın Örgütü İcra Başkan Yardımcısı Lakshmi Puri, cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesinin son derece önemli iki konu olduğunu dile getirdi. Puri, kadınların finansal sektöre dâhil edilmesi gerektiğini belirtirken, hâlihazırda bu alanda ciddi şekilde cinsiyet ayrımının devam ettiğini kaydetti. BM’nin dünya kadınlarını konu alan bir ilerleme raporu hazırladığını söyleyen Puri, söz konusu raporda cinsiyet eşitsizliği, ödemeler ve emeklilik maaşlarında tespit edilen eşitsizlikler gibi konuların yer aldığını bildirdi. Puri ayrıca, BM’nin hedefleri çerçevesinde eşitsizlik, kadına şiddet ve ayrımcılığın çözümü için son tarihinin 2030 yılı olduğunu hatırlattı.

Son olarak ITC İcra Başkanı Arancha Gonzalez konuşmasında, kadınların güçlendirilmesi konusunun sadece bir ahlaki konu olarak ele alınmaması, bunun aynı zamanda büyük bir ekonomik konu olarak değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. ITC olarak kadınları ve KOBİ’leri ekonomiye bağlamaya gayret gösterdiklerini hatırlatan Gonzalez, yaklaşık 1 milyon kadın sahipli KOBİ’nin 2020 yılına kadar geliştirilmesini amaçladıklarını ifade etti.

Açış konuşmalarının ardından başlayan panellerde, hâlihazırda dünya çapında kadınların en çok karşılaştığı sorunlar ve bu sorunların giderilmesi için olası çözümler ele alındı. Panelde konuşmacılar, kadın-erkek eşitliği ilkesine değinerek, kadınların dünya çapında istihdamının artırılması için gerekenleri açıkladı. Özellikle teknoloji dünyasında kadınlara ait işletmelerin ve inovasyonun nasıl desteklenebileceği ele alındı. Bu alanda farklı şirketlerde girişimlerin olduğuna, daha fazla çaba gösterilmesinin ve devletlerin de desteğini artırmasının önemine vurgu yapıldı. Bunun yanında kadınların ekonomik, sosyal ve siyasi ağlarının güçlendirilmesi, kamu sektörü ve özel sektörde karar alıcı pozisyonlardaki kadınların sayısının arttırılması gerektiği dile getirildi. Konuşmacılar, eğitim, istihdam ve girişimcilik arasındaki bağdan yola çıkarak, kadınların ekonomik açıdan güçlendirilmesinin önemi de vurguladı. Panellerde ayrıca kadınların finansmana ve verimli varlıklara erişiminin nasıl sağlanabileceğine dair bir takım ipuçları paylaşıldı.

          

2015

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT