GENİŞLEMENİN AB TARIMI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

AB’nin,  2004 yılında Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Slovakya ve Slovenya’yı,  2007 de ise Bulgaristan ve Romanya’yı kapsayan genişleme dalgası AB için her açıdan önemli bir dönüm noktasıydı. Haziran 2013’de Hırvatistan’ın katılımı ile birlikte 28 üye ülkeye ulaşan AB pazarı 500 milyon kişiyi aştı.

Yeni üye ülkelerin çoğunda, tarım alanlarının ve tarım nüfusunun fazlalığı, farklı tarım üretim gelenekleri ve standartlarına sahip olunması ve ürün deseninin farklılığı birçok zorluğu beraberinde getirirken, bu sorunlar üyelik öncesi ve sonrası doğrudan yapılan destekler ile hem üye ülkeler için, hem de AB için bir avantaja dönüşebildi. AB tarımı, yeni üye ülkelerin katılımıyla alan, üretim ve istihdam anlamında büyüme kaydederken,  küresel alandaki rekabet gücünü de artırdı.  

Konuya ilişkin İKV Uzmanı Gökhan Kilit tarafından hazırlanan değerlendirme notuna buradan ulaşılabilir.  

2015

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT