BASINA YÖNELİK HER TÜRLÜ SALDIRIYI KINIYORUZ

Geçtiğimiz gün Hürriyet Gazetesi’ne yönelik olarak gerçekleştirilen saldırı basın özgürlüğünü tehdit eden son derece talihsiz bir olaydır. Basın özgürlüğü ifade özgürlüğünün ayrılmaz bir parçasıdır ve çağdaş demokrasilerin en temel güvencelerinden birini oluşturmaktadır. Basının özgür olmadığı ve korkusuzca haber alma ve yayma görevlerini yerine getiremediği bir ülkenin özgür ve demokratik olduğu söylenemez. Türkiye gibi son yıllarda Avrupa Birliği sürecinde ilerlemeler kaydeden ve demokratikleşmede mesafe alan bir ülkede bu kazanımlardan geri adım atılmaması en büyük temennimizdir. Basın özgürlüğünün güvence altında olmaya devam etmesi ve basın kuruluşları ve basın mensuplarının özgürce görevlerini yerine getirebilmesi için gerekli güvencelerin sağlanması devletin ve hükümetin en önemli yükümlülükleri arasında gelmektedir. İlgili tüm tarafları bu konuda gerekli hassasiyeti göstermeye davet ediyoruz.

Ayhan ZEYTİNOĞLU
İKV Başkanı

2015

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT