B20 TÜRKİYE KONFERANSI TOBB’UN EV SAHİPLİĞİNDE YAPILDI

B20 Türkiye Konferansı, B20 Türkiye ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve küresel ekonominin önde gelen aktörlerinin katılımıyla yapıldı.

İKV Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun yolsuzlukla mücadele görev gücünün Başkanlığını yaptığı B20, G20’nin açılım gruplarından birini oluşturuyor ve G20 ülkelerinin iş dünyası temsilcilerini bir araya getiriyor.

Açılış töreninde TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu B20 Türkiye olarak çok çalıştıklarını ve G20 Liderlerine sunulmak üzere 19 maddelik talepler listesini oluşturduklarını anlattı. Talepler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletildi.? Konferansın ikinci gününde ise, G20 üyesi ülkelerdeki işverenleri temsilen B20, çalışanları temsilen ise L20 arasında istihdamın artırılması, büyümenin canlandırılması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi amacıyla ortak bir deklarasyon imzalandı. Deklarasyonun imzalanmasının ardından konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu küresel işçileri temsilen L20, küresel iş dünyasını temsilen de B20 olarak ortak sorunlar olan "büyüme ve istihdam" için talepleri bir deklarasyonla yayınladıklarını söyledi.?

Hisarcıklıoğlu açılış oturumunda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002'deki ilk başbakanlık döneminden bu yana, özel sektör dostu bir yaklaşım sergilediğini, Türkiye'nin gerçek bir piyasa ekonomisine dönüşmesinde bir çok reformu hayata geçirerek, önemli başarıya imza attığını ifade etti.

M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 61 ülkeden 1100’ü aşkın kişinin katıldığı konferansta dünyanın en büyük iş örgütlerini ve en büyük üst yöneticilerini ağırladıklarına dikkati çekerek, B20 faaliyetlerine SOCAR, KOÇ Holding, Doğuş Grubu, Fiba Holding ve Vestel'in "stratejik partner" olarak destek verdiğini kaydetti.

Bu yıl G20 sürecini çok önemsediklerinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, "G20, 8 ülke dünyayı yönetmeye yetmeyince ortaya çıkan bir mekanizmadır. Ben G20'yi, oluşmakta olan yeni dünyaya uyum sağlama çabası olarak görüyorum. Bu doğru adımı destekliyoruz" şeklinde konuştu.

Son 6 yıldır küresel büyümede istikrarın bir türlü yakalanamadığını, ABD ve Avrupa başta olmak üzere, merkez ülkelerde sorunlar olduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"Onlar toparlanmaya başladı. Ama, bugün de gelişmekte olan ülkeler sıkıntı yaşıyor. Geçmiş yıllarda, ticaret küresel büyümenin motoruydu. Şimdi ise ticaret istediğimiz gibi artmıyor. Bir başka deyişle, pasta istediğimiz hızda büyümüyor. Bu da bütün dünyada korumacı politikaları körüklüyor. Genç işsizlik oldukça yüksek seviyelerde. Bazı ülkelerde gelişmiş 20 ülkedeki gençlerin yüzde 40'ı işsiz durumda. Geçtiğimiz 30-40 yıllık dönemde, uygulanan kapsayıcı olmayan politikalar nedeniyle, dünyada eşitsizlikler artıyor. Eşitsizlik konusu, giderek ekonomik bir problem olmaktan çıkıp, toplumsal bir problem haline gelmeye başladı. Hatta son dönemde, tüm dünyada artan güvenlik açığının ve çatışmaların, artan eşitsizlik ve kapsayıcı olmayan politikalar ile yakından bağlantılı olduğu kanaatindeyim."

Hisarcıklıoğlu, iş dünyası olarak, kısa vadede yeni bir sorunla karşı karşıya olduklarını vurgulayarak, "Küresel ekonomi yeni bir para politikasına geçiş yapıyor" ifadesini kullandı. ABD Merkez Bankasının muslukları kıstığı, başta Avrupa Merkez Bankası olmak üzere, bazı merkez bankalarının parasal genişlemeye gittiği günleri yaşadıklarını anımsatan Hisarcıklıoğlu, "Ulusal gibi görünen kararların etkileri küresel oluyor. Bu gelişmeler, bizler için son derece sıra dışı bir durum" diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, "kur savaşları" olarak adlandırılan bir dönemden geçildiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

 "En güçlü paraların yüzde 10'lar düzeyinde değer kaybının normal karşılandığı ilginç bir dönem. Tüm bunlar, küresel ekonomideki belirsizliklerin, hala ne kadar fazla olduğunu gözler önüne seriyor. Bu küresel sorunların çözümü için de küresel bir koordinasyon mekanizmasına ihtiyacımız var. G20 bu yüzden çok önemli. Çünkü hepimiz çok iyi biliyoruz ki küresel sorunlarımıza, küresel çözümleri ancak G20'de bulabiliriz ve G20 liderlerini etkileyebilecek, küresel gündemi yönlendirebilecek, çok önemli bir fırsat önümüzde duruyor. Umarım, kasım ayında Antalya'da, Sayın Cumhurbaşkanımızın misafiri olacak liderler, küresel ekonomiye yön verecek somut adımlar atacaklardır. Çünkü küresel iş dünyası olarak, G20 liderlerinin bizlere yol göstermesine ihtiyacımız var. Kısacası, deniz dalgalı, kaptanlara, dümende ihtiyacımız var."

B20'nin süregelen çalışma alanları olan "ticaret, altyapı ve yatırımlar, büyümenin finansmanı, istihdam, KOBİ'ler ve yolsuzlukla mücadele" konusunda güçlü bir liderlik kadrosu kurduklarının altını çizen Hisarcıklıoğlu, "Ali Koç istihdamda, Güler Sabancı ticarette, Ferit Şahenk altyapıda, Hüsnü Özyeğin finansta, Ayhan Zeytinoğlu yolsuzlukla mücadelede, Melih Yurter KOBİ'lerde başı çektiler" dedi.

Hisarcıklıoğlu, B20'yi, hükümetin de destekleriyle ve sahiplenmesiyle KOBİ'lere de açtıklarının altını çizerek, hem G20'de hem de B20'de, "KOBİ'ler nasıl büyür", "Büyük şirketlerle nasıl ortaklılar kurar" meselesini, gündemin ana maddesi haline getirdiklerini kaydetti.

Dünya KOBİ Forumu (World SME Forum) adında, KOBİ'lerin sorunlarını sahiplenecek, KOBİ'lerin hamisi olacak uluslararası bir kurum kurduklarını anımsatan Hisarcıklıoğlu, B20'nin öncülüğünde, dünyanın en büyük iş örgütü ICC ile TOBB'un kurucu olduğu İstanbul merkezli bu yeni kuruluşa, tüm G20 hükümetlerinden, Dünya Bankası'ndan ve OECD'den destek bulduklarını belirtti.

Hisarcıklıoğlu, hem Türkiye'yi hem de B20'yi anlatmak için 9 aylık sürede 5 kıtada 12 büyük toplantı organize ettiklerini dile getirerek, "Toplamda 170 bin kilometre yol yaptık. Yani dünyanın etrafında 4 turdan fazla attık" ifadesini kullandı.

Tüm bu sürecin sonunda hazırlanan 19 talepten oluşan B20 Raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. B20 Türkiye’nin küresel ekonominin sorunlarına yönelik 19 önerisi şöyle:

-DTÖ Ticareti Kolaylaştırma Anlaşmasının onaylanması ve yürürlüğe koyulması

-Küresel finansal reform gündeminin nihai hale getirilmesi ve onaylanması

- Kanunlar arasındaki bütünlüğün sağlanmasının vurgulanması ve finansal reform gündemindeki danışma sürecinin iyileştirilmesi

-G20’nin Şirketlerde Hak Sahipliği Şeffaflığı Prensipleri’nin uygulanması

- Ortak bir uluslar arası yatırım prensipleri setinin oluşturulması ve yabancı doğrudan yatırımın vergilendirilmesine ilişkin daha fazla şeffaflık ve uyumun gözetilmesi

- G20 büyüme hedefleriyle bağlantılı olarak ülkelere özel altyapı yatırımı stratejilerinin geliştirilmesi

- Altyapının menkul değer olarak geliştirilebilmesini kolaylaştırmak amacıyla altyapı yatırım ekosisteminin iyileştirilmesi

- Özellikle teknik, yönetsel ve girişimcilik becerilerini dikkate alacak biçimde, beceri açıklarını gidermeye yönelik programların geliştirilmesi ve finanse edilmesi

- İstihdam olanaklarını arttırmak için işgücü piyasalarını daha dinamik ve kapsayıcı yapacak kapsamlı yapısal reformların uygulanması

- Genç istihdamının ve kadınların istihdama katılım oranlarının arttırılması

- KOBİ kredi güvenilirliği ile ilgili verilerin daha şeffaf ve kolay erişilebilir yapılarak KOBİlere kredi sağlama konusundaki riskleri azaltacak bir takım finansal araçların daha etkin kullanılabilmesinin sağlanması

- Politika, düzenleme ve standartların desteklenerek ve uyumlaştırılarak KOBİlerin alternatif finansmana erişiminin genişletilmesi ve derinleştirilmesi

- KOBİlerin uluslar arası standartlara uyum sağlaması için destek verilmesi ve KOBİlerin uluslar arası pazarlara erişimlerinin kapasite geliştirme ve teknik yardım programlarıyla iyileştirilmesi

- 5 yıllık küresel geniş bant bağlantısı hedefinin G20 üyesi ülkelerin büyüme stratejilerine entegre edilmesi ve KOBİlerin dijital ekonomiye ve inovasyon ekosistemlerine erişiminin paydaş işbirliği aracılığıyla iyileştirilmesi

- Gelişen dijital ekonomi için küresel ticaret sisteminin iyileştirilmesi

- G20 ülkeleri için bir girişimcilik vizesi programı başlatılması

- Korumacılığın askıya konusundaki taahhütlerin yeniden vurgulanması,  özellikle yerelleştirme önlemlerini de içeren ticarete tarife dışı engelleri barındıran mevcut korumacı önlemlerin geriye çekilmesi

- Beş yıl içerisinde kamu-özel işbirliği aracılığıyla tüm G20 ülkelerinde gümrük prosedürleri ve sınırlar arası geçiş sistemleri için kapsamlı bir dijital ortamın geliştirilmesi ve adapte edilmesi

- Kamu alımlarının dijitalleştirilmesi, High Level Reporting Mechanisms (iş omdusmanlarının) geliştirilmesi ve kamu alımları prosedürleri için iş uyumluluk programlarının teşvik edilmesi

2015

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT