C20 BAŞKANI ZEYNEP BODUR OKYAY Y20 İSTANBUL ZİRVESİ’NE KATILDI

C20 Yürütme Kurulu Başkanı ve İKV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Bodur Okyay, 17-19 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen Y20 (Genç20) Zirvesi’ne katıldı. 24 ülkeden 94 genç temsilcinin katıldığı Zirve’nin açış konuşmaları, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu, Y20 Türkiye Başkanı Dr. Emre Cenker, G20 Şerpası Büyükelçi Ayşe Sinirlioğlu ile Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tarafından gerçekleştirildi. Zirve’ye ayrıca Düşük Gelirli Gelişmekte olan Ülkeleri (LIDC) temsilen Afganistan, Madagaskar, Moğolistan ve Vietnam’dan da birer genç temsilci iştirak etti.

Başbakan Yardımcısı Babacan konuşmasında Türkiye’nin G20 Dönem Başkanlığı hedeflerini katılımcılara kısaca aktarırken, gençliğin gelecek olduğunu ve daha iyi bir geleceği gençlerin inşa edeceğini vurguladı. Üniversiteler, gençler, sivil toplum ve hükümetler arasında sinerjinin yaratılması gerektiğini ifade eden Babacan, küresel ekonominin mevcut durumuna dair değerlendirmelerde de bulundu.

Zirve’nin ilk gününde İnternet üzerinden canlı yayınlanan panelde Y20 delegeleri, C20 (Sivil Toplum20), B20 (İş20), L20 (Emek20), T20 (Düşünce Kuruluşları20) ve W20’den (Kadın20) oluşan diğer resmi G20 açılım gruplarının temsilcileriyle etkileşimde bulundu. Panelin ilk bölümünde C20’nin çalışma grupları ve politika önerilerine değinen Başkan Okyay, ikinci bölümünde ise katılımcıların sorularını yanıtladı. Genç işsizliği, Düşük Gelirli Gelişmekte olan Ülkelerin G20’de temsili ve göçmenlerin durumuna ilişkin gelen sorulara cevaben, C20’nin bu konuda oluşturduğu önerilerden bahseden Başkan Okyay, özellikle C20’nin genç işsizliğinin düşürülmesi için G20 Liderlerinin yapıcı ve kapsamlı stratejiler belirme çağrısına vurgu yaptı.

Zirve toplantılarında, Y20 delegeleri genç işsizliği, 21. yüzyılda eğitim ve gençliğin barışa katkısı olmak üzere küresel önem taşıyan üç konuyu ele aldı. Yoğun tartışmaların ardından delegeler 15-16 Kasım 2015 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecek G20 Zirvesi’nde Liderlere iletilmek bir dizi tavsiye üzerinde anlaşmaya vararak nihai bildiride (Final Communique) bunlara yer verdi.

Y20’nin genç liderlerinin belirlediği diğer önerilerden bazıları ise genç ve yenilikçi girişimciler ile KOBİ’lerin desteklenmesi için uygun ekosistemlerin geliştirilmesi, başta dezavantajlı ve ötekileştirilmiş olanlar olmak üzere gençlerin işgücü piyasasına erişiminin kolaylaştırılması için dijital eşitsizliklerin giderilmesi, eğitim sistemiyle işgücü piyasasının gerektirdiği beceriler arasındaki farklılıkların azaltılması, nitelikli staj ve mesleki eğitim olanaklarının artırılması, öğrencilerin uluslararası dolaşımının önünün açılması ve mülteciler ile göçmenlerin haklarının ve ihtiyaçlarının tanınması oldu.

 

2015

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT