İKV 52. GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İKV’nin 52. Olağan Genel Kurulu TOBB Plaza’da yapıldı. Divan Başkanlığını İstanbul Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Murat Kalsın ve Başkan Yardımcılığını İTHİB Başkanı İsmail Gülle’nin yaptığı Genel Kurulda, İKV Başkanı Ömer Cihad Vardan, 2014 yılında Vakfın faaliyetlerini içeren bir sunum gerçekleştirdi.

2015 yılında İKV’nin kuruluşunun 50. Yılının kutlanacağını hatırlatan Vardan, “bu yıldönümünü Türkiye’nin AB sürecini canlandırmak için bir fırsat olarak görüyoruz” dedi. Vardan, 2014 yılının Türkiye ve AB’de yeniliklerin yaşandığı bir yıl olduğunu ve AB tarafında yeni bir Komisyon ve Parlamento, Türkiye’de ise yeni bir Cumhurbaşkanı, yeni bir hükümet ve AB Bakanı ile ilişkilerin yeni bir düzleme taşınacağını umduğunu ekledi. Vardan, Türkiye ve AB ilişkilerinde ilerleme görülen alanlar ile uyumlu olarak, İKV’nin yeni dönemde de katılım müzakereleri, vize serbestliği diyaloğu süreci ve geri kabul anlaşması ile gümrük birliği, serbest ticaret anlaşmaları ve Trans-Atlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması (TTYO) sürecine odaklandığını belirtti.

Vardan, “Esas olarak müzakere sürecinin devam ettirilmesi ve makul bir süre içinde tamamlanması hedefi geçerliğini korumakta. Türkiye’de AB heyecanının yeniden doğması ve bir Türkiye projesi olan AB üyeliği hedefinin makul bir süre içinde gerçekleşmesi yoluyla Türkiye’nin karar alma masasında hak ettiği yeri almasını istiyoruz” dedi.

İKV’nin kuruluşunun 50. Yılına da değinen Vardan, Türkiye’de bir sivil toplum ve araştırma kuruluşunun 50 yıl boyunca AB konusunda çalışmalarını sürdürmesi ve bağımsız bir şekilde varlığını devam ettiriyor olmasının başlı başına bir başarı addedilmesi gerektiğine vurgu yaparken, bu başarıyı mümkün kılan başta TOBB ile kurucu kuruluşlar İTO ve İSO olmak üzere, mütevelli ve destekçi kurumlara teşekkür etti. Vardan, İKV’nin iş dünyasının “AB konusundaki referans kuruluşu” ve “AB Bilirkişisi” olarak tanımlandığını söyledi ve delegelere hitaben “50 yıldır desteklediğiniz bu kurumu, 50. kuruluş yıldönümünde de, sizlerin desteği ile yükseklere çıkarmak arzusundayız. Hep birlikte AB için el ele” dedi.

İKV Başkanı Vardan konuşmasında, AB üyelik sürecinin canlanmasına ve ikili sorunların çözümlenmesine katkıda bulunmayı hedeflediklerini ifade ederken, İKV’nin temsil ettiği Türk iş dünyası olarak, AB sürecine katkı sağlamayı arzu ettiklerini belirtti. 2015 yılı boyunca İKV olarak dış temaslara ağırlık vereceklerini ifade eden Başkan Ömer Cihad Vardan, dış temaslarda öncelikli olarak Türkiye ve AB arasında güven sorununun aşılması ve sürecin canlandırılmasına ağırlık vereceklerini söyledi. Başkan Vardan ayrıca yabancı dillerde hazırlanan yayınlar ile Avrupa’ya yönelik çalışmalara da hız verileceğini ifade etti.

Genel Kurul’da TOBB adına katılan, TOBB Başkan Yardımcısı ve İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ç. Ali Kopuz, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili Mustafa Çıkrıkçıoğlu birer konuşma gerçekleştirdi. Konuşmalarda, Türkiye’nin AB hedefinin devam eden önemi ve İKV’nin iş dünyasının AB konusunda bilgi üreten kuruluşu olarak benzersiz konumu üzerinde durulurken ve mütevelli kurumların Vakfa yönelik desteklerinin devam edeceği belirtildi.

Türkiye-AB ilişkilerinin güçlenerek devam etmesi için iş dünyasının kararlı desteğine ihtiyacı olduğunu hatırlatan TOBB Başkan Yardımcısı Ç. Ali Kopuz, konuşmasında, AB tarafının süreci devam ettirecek adımları atmasının son derece önemli olduğuna değinirken, Avrupalı siyasilerin dışlayıcı beyanatları ve ön yargılı tutumları karşılıklı güvensizlik ortamı oluşturduğuna dikkat çekti.

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ç. Ali Kopuz konuşmasında şunları aktardı:

“İKV, iş dünyamızın bir Türkiye vizyonudur. AB, bir ekonomik entegrasyon projesidir. Türk ekonomisini, AB ekonomisi aracılığıyla Dünya ekonomisine entegre etme ve bu süreçte Türk iş dünyasının menfaatlerini koruma vizyonudur. Bu vizyon, aradan geçen 49 yıl sonra, hala daha tüm canlılığıyla geçerliliğini korumaktadır.”

“Rotamız bellidir. Rotamız, Türkiye’nin AB üyeliğidir. Türk iş dünyasını AB üyeliğine hazırlayalım. Bilgilendirelim; üyelik için gereken intibak çalışmalarına destek verelim. Brüksel’de, AB üyesi ülke başkentlerinde ve Türkiye’de tam kapasitemizle, tüm enerjimizle çalışalım.”

TİM Başkan Vekili Mustafa Çıkrıkçıoğlu, konuşmasında, İKV’nin neredeyse Türkiye-AB ilişkileri kadar eskiye dayanan köklü bir geçmişe sahip olduğunu kaydetti ve Vakfın kurulduğu günden bu yana Türkiye ile Avrupa arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için kilit bir görev üstlendiğini belirtti. İKV’nin çalışmalarından övgüyle söz eden TİM Başkan Vekili Çıkrıkçıoğlu, 2014 yılında Türkiye-AB ilişkilerinde yaşanan gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. 2014 yılında, Türkiye’nin yeni AB Stratejisi’nin yayımlanması ve vize serbestliği diyaloğunda ilerleme sağlanması gibi pek çok olumlu gelişme yaşandığını vurgulayan Çıkrıkçıoğlu, konuşmasında, Türkiye-AB ilişkilerinin gelişmesinin ihracat açısından önemi üzerinde durdu. Çıkrıkçıoğlu, konuşmasında ayrıca vize sorunu ve AB ile ABD arasında sürdürülen TTYO sürecinin Türkiye’ye etkileri ve Türkiye-AB Gümrük Birliği’ne ilişkin sorunlara dikkat çekti.

İTHİB Başkanı İsmail Gülle ise, konuşmasında, İKV’ye Türkiye-AB ilişkilerinde yaklaşık elli yıldır üstlendiği önemli rolden dolayı teşekkür etti. Türkiye’nin AB ile ekonomik entegrasyonunu neredeyse tamamladığını kaydeden İTHİB Başkanı Gülle, Türkiye ile AB arasındaki ihracat ve tekstil sektörünün payı hakkında bilgi verdi. Gümrük Birliği’nde yaşanan sorunlara ve AB’nin üçüncü ülkelerle imzaladığı STA’ların Türkiye’ye etkilerine dikkat çeken İTHİB Başkanı Gülle ayrıca, Türkiye’nin AB ticaret politikasında söz sahibi olması gerektiğini önemle vurguladı.

 

 

 

 

 

 

2014

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT