EUROBAROMETER GÜZ 2014 ANKETİ YAYIMLANDI

“AB’YE GÜVEN ARTIYOR; ULUSAL EKONOMİYE GÜVEN AZALIYOR”

“TÜRKİYE’DE HALKIN YÜZDE 28’İ AB ÜYELİĞİNİ İYİ OLARAK DEĞERLENDİRİYOR”

AB’nin resmi istatistik kurumu Eurostat tarafından, 1973 yılından bu yana yılda iki defa yayımlanan ve AB çapında üye ve aday ülkelerde vatandaşların Avrupa ve temel AB politikalarına bakışını değerlendiren Eurobarometer anketinin (Eurobarometre) Güz 2014 sayısı yayımlandı.

Kasım 2014 tarihinde tüm üye ve aday ülkelerden 1000 kişi ile yapılan anket sonuçlarına göre Avrupa çapında AB’nin imajı düzelirken, AB’ye ve AB’nin geleceğine olan güven artış eğiliminde. İşsizlik ve mevcut ekonomik durum AB vatandaşları için öncelikli endişe kaynağı olmaya devam ederken, birçok üye ülkede ulusal ekonomiye olan güven giderek azalıyor. Ankete göre Yunanistan’da ulusal ekonomiye olan güven sadece yüzde 2.

Anket sonuçlarında Türkiye’ye ilişkin de ilginç saptamalar yer alıyor. Ankete göre Türk halkının sadece 28’i Türkiye’nin AB üyeliğinin “iyi” olduğunu düşünürken, AB üyeliğinin “kötü” olduğuna inanların oranı yüzde 39. Benzer şekilde Türk halkının sadece yüzde 36’si AB üyeliğinin ülkeye yarar sağlayacağına inanırken, yüzde 54’ü üyeliğin Türkiye’ye fayda sağlamayacağı görüşünde.

“AB’NİN İMAJI DÜZELİYOR”

Ankete göre, AB üye ülkelerinde Birliğin imajı bir önceki raporlama dönemine göre yükselişte.

Avrupalıların yüzde 39’u AB’nin imajını olumlu (pozitif) olarak nitelendirirken, AB’nin imajını olumsuz (negatif) olarak nitelendirenlerin oranı yüzde 22. AB nüfusunun yüzde 37’si ise AB’nin imajı konusunda tarafsız (nötr) kalmayı tercih ediyor.

Daha enteresan olan ise, AB’nin imajındaki düzelme. Bir önceki raporlama dönemine göre AB’nin imajını olumlu (pozitif) olarak değerlendirenlerin oranında yüzde 4’lük bir artış; olumsuz (negatif) olarak değerlendirenlerin oranında ise yüzde 3’lük bir düşüş söz konusu.

Ülke bazında bakıldığında ise, AB imajının en yüksek düzeyde olduğu ülkeler sırasıyla Polonya (yüzde 61), Romanya (yüzde 59) ve İrlanda (yüzde 53). AB imajının en düşük olduğu ülkeler ise Avusturya (yüzde 36), GKRY (yüzde 38) ve Yunanistan (yüzde 44).

 “AB’YE ve AB’NİN GELECEĞİNE GÜVEN ARTIYOR”

Anket sonuçlarına göre AB üye ülkelerinde AB’ye duyulan güvende de artış söz konusu. Bir önceki raporlama döneminde yüzde 31 olan AB’ye güven, son raporda 6 puanlık yükselişle yüzde 37’ye yükselmiş durumda. Aynı şekilde AB’nin geleceğinden umutlu olanların oranı, bir önceki raporlama dönemi ile aynı düzeyde kalsa da (yüzde 56); AB’nin geleceğinden ümitsiz olanların oranında yüzde1’lik bir düşüş söz konusu (yüzde 38’den, yüzde 37’ye).

Üye ülke bazında bakıldığında ise, AB’nin imaj algısına benzer bir tablo ortaya çıkıyor. AB’nin geleceğinden en fazla ümitsiz olan üye ülkeler sırasıyla Yunanistan (yüzde 60) ve GKRY (yüzde 54). İrlanda (yüzde 78), Malta (yüzde 75) ve Polonya (yüzde 74) ise, AB’nin geleceğinden en umutlu olan ülkeler.

“İŞSİZLİK AVRUPALILARIN BİR NUMARALI ENDİŞESİ OLMAYA DEVAM EDİYOR”

Anket sonuçlarına göre Avrupalılar için işsizlik, ulusal düzeyde en temel endişe kaynağı olma özelliğini koruyor. Neredeyse her iki AB vatandaşından bir tanesi, işsizliği bir numaralı endişe olarak nitelendiriyor (yüzde 45). İşsizliği, ekonomik durum (yüzde 24) ve göç (yüzde 18) takip ediyor.

Üye ülkeler bazında bakıldığında ise GKRY vatandaşlarının yüzde 79’u ve İspanyolların ise yüzde 78’si için işsizlik, ulusal gündemdeki bir numaralı endişe kaynağı. Bu iki ülkeyi sırasıyla Portekiz, Hırvatistan ve Fransa takip ediyor.

AB çapında ise Avrupalıların temel kaygılarında bir değişiklik yok: AB çapında en önemli endişe kaynağı ekonomik durum olurken (yüzde 33), bunu işsizlik takip ediyor (yüzde 29).

“YUNANİSTAN’DA ULUSAL EKONOMİYE GÜVEN KALMADI”

Anketin en çarpıcı sonuçlarından bir tanesi, ulusal ekonomiye güvene ilişkin verilerde gizli. Ankete göre AB çapında vatandaşların yüzde 63’ü ulusal ekonomilerinin kötüye gittiğine inanırken, Yunanistan’da ulusal ekonomiye güven sadece yüzde 2. Bu oran 8 AB üyesi ülkede (sırasıyla İspanya, Portekiz, Bulgaristan, GKRY, İtalya, Fransa ve Slovenya) yüzde 10’un altında.

AB vatandaşlarının 2015 yılında ekonomiye bakışı da oldukça karamsar: AB vatandaşlarının sadece yüzde 22’si ulusal ekonomilerinin düzeleceğine inanırken; yüzde 45’i durumun aynen devam edeceğine, yüzde 28’i ise durumun daha kötüleşeceğine inanıyor. 

“HER DÖRT TÜRK VATANDAŞINDAN SADECE BİRİ, TÜRKİYE’NİN AB ÜYELİĞİNİ İYİ OLARAK DEĞERLENDİRİYOR”

Ankette aday ülke Türkiye’ye ilişkin ilginç verilere rastlamak mümkün.

Türkiye’de 8-17 Kasım 2014 tarihleri arasında 1087 kişiyle görüşülerek yapılan Eurobarometre araştırmasına göre Türk halkının sadece 28’i Türkiye’nin AB üyeliğinin “iyi” olduğunu düşünürken, AB üyeliğinin “kötü” olduğuna inanların oranı yüzde 39. Geçen raporlama dönemine göre AB üyeliğinin “iyi” olduğunu düşünen Türk vatandaşlarının oranında, yüzde 10 puanlık bir düşüş söz konusu.

Bu rakamlar diğer aday ülkeler ile kıyaslandığında ise, Türk vatandaşları, ülkelerinin AB adaylığını iyi olarak gören aday ülkeler sıralamasında en alt sırada. Ülkelerinin AB üyeliğini “iyi” olarak gören aday ülkeler sıralamasında Arnavutluk yüzde 76 ile birinci sırayı alırken, bu ülkeyi sırasıyla Makedonya (yüzde 53), Karadağ (yüzde 49), Sırbistan (yüzde 39) ve İzlanda (yüzde 37) takip ediyor.

“AB ÜYELİĞİNİN TÜRKİYE’YE FAYDA SAĞLAYACAĞINA İNANLAR AZALIYOR”

Türkiye’nin AB üyeliğinden faydalanacağına inanların oranı da düşük. Ankete göre Türk halkının sadece yüzde 36’si AB üyeliğinin ülkeye yarar sağlayacağına inanırken, yüzde 54’ü üyeliğin Türkiye’ye fayda sağlamayacağı görüşünde. Bu oran ile de Türkiye, diğer aday ülkeler arasında son sırada.

AB üyeliğinin fayda sağlayıp sağlamayacağına ilişkin daha ilginç veri ise, bir önceki raporlama dönemi ile kıyaslandığında, AB üyeliğinin Türkiye’ye fayda sağlayacağına inananların oranındaki yüzde 14’lük büyük düşüş.

“TÜRKİYE’DE HALKIN GÜNDEMİ: TERÖR VE İŞSİZLİK”

Eurobarometre anketi verilerine göre, genel olarak Türkiye’de önümüzdeki yılda hayatın şimdikinden daha iyi olacağını düşünenlerin oranı ise, bir önceki ankete göre 5 puanlık düşüşle, yüzde 25’e geriledi. Hayatın şimdikinden daha kötü olacağını düşünenlerin oranı 8 puanlık artışla yüzde 31’e yükseldi. Ayrıca araştırmada, Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı en önemli sorunlar sıralamasında terör (yüzde 45), işsizlik (yüzde 40) ve ekonomik durum (yüzde 17) başı çekerken; kişisel sorunlar olarak da işsizlik (yüzde 32), enflasyon (yüzde 23) ve terör (yüzde 23) başlıkları öne çıkıyor.

AB’nin resmi istatistik kurumu Eurostat tarafından Aralık 2014 tarihinde yayımlanan, son Eurobarometre (Güz 2014) anketine ulaşmak için tıklayınız.

 

2014

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT