İKV’DEN YENİ YAYIN: SORULARLA AB POLİTİKALARI VE TÜRKİYE - GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

AB’nin gıda güvenliği politikası, insan sağlığının ve tüketici çıkarlarının korunmasını temin etmek ve iç pazarın etkin bir şekilde işlemesini sağlamak üzere şekillenmiştir. Gıdanın çiftlikten sofraya kadar olan zincirinin tüm aşamalarında kapsamlı düzenlemeler ve denetimler içeren AB’nin gıda güvenliği anlayışı;   hayvan sağlığı, hayvan refahı ve bitki sağlığını da temin eden bütünleşik bir yaklaşımı benimsemektedir.  Yıllar içerisinde geçirdiği reformlarla 50 yılı aşkın süredir AB üye ülkeleri vatandaşlarının güvenli gıdaya erişimini sağlayan gıda güvenliğine ilişkin AB mevzuatı, gerek AB aday ülkelerini gerekse AB’ye gıda ihracatı yapan ülkeleri yakından ilgilendirmektedir.

İktisadi Kalkınma Vakfı olarak, 2004 yılında yayımladığımız ”15 Soruda 15 AB Politikası” kitapçık serisini, “Sorularla AB Politikaları ve Türkiye” adıyla güncelleyerek, serinin son kitabı olan “Sanayi Politikası” ile tamamlamıştık. Gerek AB’de geçtiğimiz yıl yaşanan gelişmeler gerekse Türkiye’nin son yıllarda gıda güvenliği konusunda ortaya koyduğu uyum çabaları sebebiyle seriye “Gıda Güvenliği Politikası” kitapçığını ekleme ihtiyacı duyduk.

Türkiye’nin AB müzakere sürecinde gıda güvenliği; 30 Haziran 2010 tarihinde müzakerelere açılan “Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı” başlığı altında ele alınmaktadır. Gıda güvenliği temelinde üç farklı politikayı barındıran bu başlık çerçevesinde Türkiye’nin, AB mevzuatına uyum ve uygulama konusundaki çalışmalarını tamamlayarak başlık için belirlenen kapanış kriterlerini karşılaması gerekmektedir.

Bu çerçevede, İKV Uzmanı Gökhan Kilit tarafından hazırlanan “Sorularla AB Politikaları ve Türkiye: Gıda Güvenliği Politikası” başlıklı yayını (İKV Yayın No:273),  AB’nin gıda güvenliği anlayışını bütün yönleriyle kısa ve anlaşılır bir şekilde aktarmak üzere sizlerle paylaşıyoruz. Çalışmada yer alan sorulara verilen yanıtlarla gıda güvenliğinin AB’de ortaya çıkış süreci, yapısı, işleyişi, öne çıkan alanları ve reform süreçleri açıklanmakta, ayrıca Türkiye’nin AB müzakere sürecinde sürdürdüğü uyum çalışmaları da kısaca ele alınmaktadır. Çalışmamızın Türkiye’nin AB üyelik sürecinde ilgili kesimlerin değişen koşullara uyum sağlama çabasına katkı sağlayacağını ümit ediyoruz.

Yayının pdf dökümanı için tıklayınız

 

2014

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT