KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KONULU KONSEY TOPLANTISI VE İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İtalya dönem başkanlığındaki son AB Adalet ve İçişleri Konsey Toplantısı 4-5 Aralık 2014 tarihlerinde gerçekleşti. Toplantının ana gündem maddeleri arasında, kişisel verilerin korunmasına yönelik AB çapında geçerli bir tüzüğün oluşturulması çalışmaları yer aldı.

Juncker Komisyonu’nun göreve başlamasıyla birlikte, kişisel verilerin korunması alanında AB çapında geçerli bir tüzüğün oluşturulması konusu, Komisyon’un adalet ve içişleri alanlarında temel önceliklerden biri olarak belirlendi. Bilindiği üzere AB üyesi ülkeler, konuya ilişkin iç hukuk düzenlemelerini, Avrupa Komisyonu’nun tavsiye kararları ve yönetmeliklerine dayanarak şekillendirmekteler. Bu doğrultuda, 2014 yılında gerçekleşen son AB Adalet ve İçişleri Konsey Toplantısı’nda, sınır ötesi sorunlarda çözüm bulmaya yönelik; her üye ülkede bulunan tek durak noktasının (one stop shop) kurulması çalışmalarına hız kazandırılmasına karar verildi. Öte yandan çıkarılması planlanan AB tüzüğünün ana hatları üzerinde anlaşmaya varıldı

İKV Uzman Yardımcısı Ahmet Ceran’ın,  konuya ilişkin temel kavramsal ve hukuki çerçeveyi sunduğu ve AB ile Türkiye’deki durumu incelediği değerlendirme notuna buradan ulaşılabilir.

2014

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT