TOBB VE İKV BAŞKANLARI AB BÜYÜKELÇİLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), İKV ve İtalya’nın Türkiye Büyükelçiliği işbirliğinde AB üyesi devletlerin Büyükelçilerinin katıldığı bir kahvaltılı çalışma toplantısı düzenlendi. 25 Kasım 2014 tarihinde TOBB İkiz Kuleler’de gerçekleşen toplantıda, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun açış konuşmasını takiben, İKV Başkanı Ömer Cihad Vardan ve İtalya AB Bakanlar Konseyi Dönem Başkanlığı adına İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Gianpaolo Scarante birer konuşma yaptı.

TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU’NUN AÇIŞ KONUŞMASI

TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu, AB katılım sürecinin siyasi olduğunu belirterek, "AB sürecinin başarılı olması için, cesur siyasilerin liderliğine, gözetimine ve rehberliğine ihtiyaç vardır" dedi.

Birleşik bir Avrupa'nın, küreselleşme baskısıyla baş etmenin en güvenilir aracı olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, "21. yüzyılın getirdiği sorunlarla hiçbir ülke tek başına baş etme gücüne sahip değildir. Türkiye, 28 AB üyesi ülke gibi, birçok nedene ilaveten, küreselleşme baskısıyla mücadele etmek için AB içinde yer almak istiyor" dedi.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin AB'ye üye olmak için yapması gereken ev ödevleri olduğunu kaydederek, "Türkiye-AB katılım sürecinin gerektirdiği hiçbir konu sadece teknisyenler tarafından çözülemez.

Aksine süreç son derece siyasidir. Sürecin başarılı olması için, cesur siyasilerin liderliğine, gözetimine ve rehberliğine ihtiyaç vardır. Avrupa fikrine inanan sizin gibi mükemmel diplomatlara ihtiyaç vardır" diye konuştu.

İtalya Dönem Başkanlığının genişleme sürecine ve Türkiye-AB ilişkilerini derinleştirmeye dönük inancını takdirle karşıladığını söyleyen Hisarcıklıoğlu, 2015 yılında Letonya ve Lüksemburg dönem başkanlıklarından da benzer yaklaşım beklediklerini vurguladı.

Hisarcıklıoğlu, küresel ekonomi ve çevre coğrafyanın oldukça zorlu bir dönemden geçtiğinin altını çizerek, "Avro bölgesinin geleceği sorgulanıyor. Avrupa demokrasinin en eskisi olan ve Avrupa entegrasyonunda son derece önemli rolü olan Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılmayı isteyebileceği konuşuluyor. Biz, Türkiye olarak Avrupa entegrasyonunda geri adım manasına gelecek her türlü ihtimali son derece sakıncalı görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, başkasının hatalarını konuşurken, özeleştiri yapmayı da ihmal etmediklerini belirterek, "AB'nin karar almadaki ataletinin ve özellikle genişleme sürecindeki duraksamanın bugün gelinen noktada çok önemli olduğu kanaatindeyim. AB'yi sadece bürokrasi üreten kurum imajından kurtarmak gerekiyor. Güçlü bir liderlikle, karar alan bir Avrupa Birliği, bugün her zamankinden daha önemlidir" değerlendirmesinde bulundu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, AB'nin Ukrayna ile entegrasyon sürecini çok daha erken başlatabilmesi ve Türkiye ile enerji faslı müzakerelerini tamamlamış olması durumunda çok daha istikrarlı bir konumda olabileceğine işaret etti.

AB'nin mevcudu korumayı değil, geleceği planlamayı seçtiği zaman kazanan güç olacağını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "AB tarafında genişleme yönünde açık bir taahhüt olursa, güçlü bir irade ortaya konulursa, Türkiye'de reform süreci için motivasyon daha yüksek olur" dedi.

Hisarcıklıoğlu, hükümetin ekonomide yeni bir reform hamlesi açıkladığını anımsatarak, "Yeni reform hamlesi, Türkiye'nin orta teknolojili bir ülkeden, yüksek teknolojili bir ülkeye geçiş konusunda ne kadar kararlı olduğunun göstergesidir. Bu sıçrama döneminde Türkiye'ye yatırım yapan ortaklarımız, eminiz yarının kazananları olacaktır" şeklinde konuştu.

Gümrük Birliğinde eksiklikler olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak modernize edilmiş veya kapsamı genişletilmiş bir gümrük birliği revizyonu istediklerini söyledi.

Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığının (TTIP) etkileyici bir büyüklüğü temsil edeceğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"TOBB olarak her zaman serbest ticaretten yanayız. Ancak TTIP ve TPP gibi mega anlaşmaların sonuçlarından son derece tedirginiz. Türkiye gibi AB ile gümrük birliği içinde olan bir ülkenin böyle bir anlaşma dışında bırakılmaması gerekir. Avrupalı ortaklarımızın da Türkiye'nin TTIP'te olmadığı bir senaryoda ne tür çarpıklıklarla ve haksızlıklarla karşı karşıya kalabileceğimizi tahmin edebildiğini sanıyorum. Bu sorunların çözümü için Türkiye'nin TTIP'e entegre edilmesi gerekir."

İKV BAŞKANI ÖMER CİHAD VARDAN’IN KONUŞMASI

İKV Başkanı Ömer Cihad Vardan, konuşmasında Türkiye'nin, Avrupa'da olmadığını iddia etmenin ortak bir mirası reddetmek anlamına geldiğini, Osmanlı döneminden başlayarak Türklerin, her zaman Avrupa düzeninin önemli bir aktörü olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, 1963'ten bu yana Avrupa entegrasyonunun yakın takipçisi ve ortağı konumunda bulunduğunu belirten Ömer Vardan, ortaklık ilişkisinin, çok yakın bir ekonomik işbirliği modeli olan gümrük birliğiyle taçlandırıldığını, Türkiye'nin AB adaylığının ülkede önemli bir reform ve dönüşümü tetiklediğini ifade etti.

Vardan, Türkiye'nin, gümrük birliği, üyelik müzakereleri süreci, Erasmus Plus, Horizon 2020, çerçeve programları gibi ortak projelerle AB ile bütünleşmesini son derecede ileri bir noktaya taşıdığına işaret ederek, "Ülkenin tam üye olarak entegrasyonun son aşamasını gerçekleştirmesi ve üyelik haklarını alarak karar sürecine katılması, Türkiye açısından hak edilen bir konuma ulaşılması anlamına gelecektir" diye konuştu.

Ülkenin AB müktesebatına uyumunun önemli düzeye ulaştığının altını çizen Vardan, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve refah toplumunu pekiştirme hedefleri için AB'nin, en önemli itici güç olmaya devam ettiğini dile getirdi. Türkiye'nin, AB üyeliğinin birlik açısından her zaman önemli bir sınav ve aynı zamanda fırsat oluşturduğuna işaret eden Vardan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hiç şüphesiz AB'nin bundan sonraki en büyük sınavı, Batı Balkanlar ve Türkiye'nin de dahil olduğu genişleme sürecidir. Her ne kadar, Avrupa Komisyonu'nun yeni Başkanı Jean-Claude Juncker önümüzdeki 5 senede yeni üye alınmayacağını açıklasa da bu sürecin 2019 itibariyle yeni üye alımlarına imkan verecek şekilde ilerlemesine engel oluşturmaz.

AB'nin sınırları Türkiye'yi de içine alacak şekilde doğuya, Kafkaslar'a doğru genişlemelidir. Aksi takdirde Ukrayna krizinde de gördüğümüz gibi, AB'nin çevresindeki tehditler, Avrupa değerlerini tehlikeye atacaktır. Bu süreçte Türkiye, tarihi ve kültürel mirası, bölgesel etkinliği, jeopolitik konumu, büyüyen ekonomisi ve dinamizmiyle AB'ye katkı sunabilecek vazgeçilmez bir ülke konumdadır."

Türkiye'nin güneyinde ve doğusunda baş gösteren meselelerin, ilgiyi söz konusu bölgelere yönelttiğini belirten Vardan, Ukrayna'dan Suriye'ye uzanan ve Türkiye ve AB'yi de çevreleyen geniş coğrafyada, barış ve istikrarı temin etme çabasının iki tarafı tekrar bir araya getirdiğini kaydetti.

İKV Başkanı Vardan, Türkiye'nin AB'ye katılımı, gümrük birliğine ilişkin sorunlar ve gümrük birliğinin genişletilmesi çabaları, vize serbestisi, dış ve güvenlik politikasında işbirliği, düzensiz göçün kontrol altına alınması gibi birçok konunun AB çatısı altında çözümlenebileceğini söyledi.

Vardan; “AB açısından, Türkiye ile müzakere sürecinin canlandırılması ve nihai hedef olan üyeliğe doğru ilerletilmesi, AB’nin yakın çevresindeki olumlu etkisinin en önemli göstergesi olacaktır. AB’nin bu fırsatı kaçırması ise, Birleşik Avrupa ideali açısından büyük bir hayal kırıklığına sebebiyet verecektir. Çoğunluğu Müslüman olan bir ülkenin AB’ye kabulü, din temelli, radikal hareketlerin giderek güç kazandığı bir dünyada, çok kültürlülük idealinin gerçekleşebildiğine dair olumlu bir mesaj olacaktır” dedi.

Avrupa Komisyonu’nun Türkiye'ye ilişkin tam 17 ilerleme raporu kaleme aldığını kaydeden Vardan, raporların bin 786'ya sayfaya ulaştığını ve Lizbon Antlaşması'nın 6,5 katı olduğunu söyledi. Bin 786 sayfaya rağmen halen Türkiye'nin AB'ye üye yapılmadığına dikkati çeken Vardan, "Bu durumda Türkiye olarak ve hatta Avrupa olarak, tarafların 'Daha kaç rapor gerek?' sorusunu kendilerine sorması lazım" şeklinde konuştu.

İTALYA BÜYÜKELÇİSİ GIANPAOLO SCARANTE’NİN KONUŞMASI

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Gianpaolo Scarante ise Türkiye'nin AB'ye katılımının stratejik bir hedef olduğunu söyledi. AB'nin büyük bir yapılanma içinden geçtiğine işaret eden Scarante, "AB ve Türkiye, yeni rollerini tanımlarken fırsatlara bakmak durumundadır" dedi.

Scarante, katılım sürecinin zorluklarına değinerek, İtalya'nın, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine desteğinin devam ettiğini dile getirdi. Yargı ve temel haklar, adalet ve güvenlik fasıllarının açılmasının öneminin altını çizen Scarante, dönem başkanlıkları sona erene kadar yeni fasılların açılmasını da desteklediklerini kaydetti.

Vize serbestisinin Türkiye'den başvuranlar için basitleştirilmesi için çalışıldığını anlatan Scarante, söz konusu çalışmaların Türkiye'nin AB'ye katılımını kolaylaştırılacağını belirtti. Türkiye'nin Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığının (TTIP) beklentilerinin göz önünde bulundurulması gerektiğine değinen Scarante, söz konusu ortaklık sürecinin henüz başında olduklarını söyledi.

Toplantı TEPAV Direktörü Prof. Dr. Güven Sak’ın sunumu ve katılan Büyükelçilerin görüşleri  ile devam etti.

 

TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu'nun konuşmasının tam metni için tıklayınız

IKV Başkanı Ömer Cihad Vardan'ın konuşmasının tam metni için tıklayınız

 

 

2014

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT