İKV BAŞKANI VARDAN, CUMHURBAŞKANI’NIN LETONYA VE ESTONYA ZİYARETİNE KATILDI

Aynı zamanda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı olan İKV Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, 22-24 Ekim 2014 tarihlerinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Letonya ve Estonya ziyaretine katılan heyet içinde yer aldı. Letonya’da yapılan Türkiye-Letonya İş Konseyi toplantısının açış konuşmasını yapan Vardan Türkiye ve Letonya arasındaki ilişkilerin önemine değindi. Vardan, şunları söyledi:

“Baltık Denizi kıyısındaki Letonya, bizim için uzaktaki yakın ülke olagelmiştir. 1925 yılında başlayan ve İkinci Dünya Savaşı sonrasında kesintiye uğrayan ikili ilişkilerimiz, günümüzde NATO müttefikliği ile güçlenmiş ve Letonya’nın AB üyeliği ile farklı bir boyut kazanmıştır. Letonya nispeten yeni bir AB üyesi olmasına rağmen, bulunduğu coğrafi konum ve tarihsel deneyimleri ışığında Avrupa projesinin önemini en iyi anlayan ve bu projenin geleceğine inanan ülkelerin başında gelmektedir. Bu anlamda Avrasya bölgesinde barış, istikrar ve işbirliğini destekleyen ülkeler olarak, Türkiye ve Letonya’nın zannedilenden çok daha fazla ortak noktası bulunmaktadır…

İKV ve DEİK Başkanı Vardan, 2015 yılının başında AB Konseyi dönem başkanlığını Letonya’nın devralacağını da hatırlattı ve Letonya’nın AB genişlemesine ve Türkiye’nin üyelik perspektifine olumlu bir şekilde yaklaştığını belirtti:

“Hepimiz, Letonya’nın 2015 yılında AB dönem başkanlığını üstleneceğini biliyoruz. Bu konu bizim için çok önemlidir. Bizler AB ile 2005 yılından beri katılım müzakereleri yürüten bir ülke ve gümrük birliği ortağı olarak, Letonya’nın dönem başkanlığından önemli beklentiler içindeyiz. Letonya, Türkiye’nin tam üyeliğinin, AB’nin güvenliğine, istikrarına, ekonomik dinamizmine katkı sağlayacağına inanan ve enerji arzına sağlayacağı katkıların da en fazla farkında olan üye devletlerden birisidir. Letonya’nın genelde AB’nin genişlemesine, özelde de Türkiye’nin üyelik perspektifine olumlu yaklaşımı, bu dönem başkanlığı sırasında, Türkiye’nin AB müzakere sürecinde aşama kat edileceğine dair bizlere ümit vermektedir.”

Vardan, Letonya dönem başkanlığında üzerinde durulması beklenen 3 önemli sorun alanına da değindi ve vize, serbest ticaret anlaşmaları ve Trans Atlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı sürecine ilişkin sorunları sıraladı:

“İlk olarak Türk şirketlerinin Ortaklık hukuku ve Gümrük Birliği felsefesine aykırı bir şekilde muhatap olduğu haksız vize ve taşıma kotaları sorunlara nihai ve kalıcı çözüm bulunmasını talep ediyoruz. Vizelerin kalkması yönünde geri kabul anlaşmasının onaylanması ile başlatılan vize muafiyetine yönelik diyaloğun kısa zamanda sonuç vermesini umuyoruz. Vizelerin kalkması, kuşkusuz ki Türkiye ve AB arasında ticari ve ekonomik ilişkileri artıracak ve bunun yanında toplumsal ve kültürel kaynaşmayı da güçlendirecektir. Bunun karşılıklı ticari ilişkilerde haksız bir durum oluşturduğunu düşünüyor, bir an önce halledilmesini ümit ediyoruz.

İkinci olarak Dünya Bankası tarafından hazırlanan raporda da dile getirildiği gibi, gümrük birliğinden kaynaklanan sorunların kısa zamanda giderilmesini ve küresel ve AB ticaret politikalarındaki gelişmeler doğrultusunda gümrük birliğinin güncellenmesini talep ediyoruz. Bu bağlamda, AB’nin son yıllarda imzaladığı yeni nesil serbest ticaret anlaşmalarının Türkiye’yi de etkilemesi, ancak gümrük birliği üyesi olmasına rağmen, Türkiye’nin bu anlaşmalara taraf olamamasından kaynaklanan sorunların hallini umuyoruz.

Üçüncü olarak Türkiye’nin AB ile ABD arasında devam eden Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) müzakerelerine dahil edilmesi için destek talep ediyoruz. Dünya ticaretinde tam anlamıyla bir “game-changer” olacağı öngörülen bu anlaşmanın Türkiye gibi taraflardan biri ile yakın ticari entegrasyon içinde olan ülkeler üzerindeki etkilerinin dikkate alınması gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. Küresel ticaretin yeni kurallarını belirleyecek olan bu anlaşmaya Türkiye’nin taraf olması, şüphesiz, ülkelerimiz arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin daha ileri seviyelere çıkmasına imkan sağlayacaktır.”

 

2014

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT