GÜNCEL RAKAMLARLA AB VE TÜRKİYE ARASINDAKİ GÖÇ HAREKETLERİ

2 gün önce Avrupa Komisyonu’nun kamuoyuna açıkladığı Türkiye ile Vize Serbestliğine İlişkin Yol Haritasının Birinci Değerlendirme Raporu, göç ve vizeye ilişkin yayımladığı güncel istatistiklerle, Türkiye ve AB’deki mevcut durumu ortaya koyuyor.

Bu çerçevede, yol haritası kriterleri kapsamında yer alan neredeyse tüm temel istatistiki göstergelerde Türkiye’nin olumlu bir tablo çizdiği ortaya çıkıyor.

- Türkiye’den yapılan Schengen vize başvurularında ret oranı (%4,7).
Bu rakam 2013 yılı itibariyle Schengen Alanı’na dünya genelinde verilen red ile neredeyse aynı düzeyde (%4,8).

- Schengen Alanı’na girişlerine izin verilmeyen Türk vatandaşlarının sayısı, son 3 yılda azalma eğiliminde (1.889’dan 1.715’e geriledi).

- AB üye ülkelerine yasadışı yollarla giriş yapan Türk vatandaşlarının sayısı, son 3 yılda yarıdan fazla azalmış durumda (700’den 317’ye geriledi).

- AB üye ülkelerinde yasadışı yollarla ikamet eden Türk vatandaşlarının sayısı son üç yılda azalma eğiliminde (7.803’ten 6.744’e geriledi).

- Türkiye’den AB üye ülkelerine yapılan sığınma başvuruları sayısı son 6 yılda azalan bir seyir izlemekte (7.115’ten 5.625’e geriledi).

- Üye ülkeler tarafından, geri kabul kapsamında Türkiye’ye iade edilen sığınmacı sayısı, son 3 yılda neredeyse yarı yarıya azaldı (2.643’ten 1.777’ye geriledi).

- Yunanistan tarafından, Türkiye’ye iade talebinde bulunulan yasadışı göçmen sayısı son 3 yılda 6’da bir oranda geriledi (18.758’den 3.413’e geriledi).

- Türkiye üzerinden AB üye ülkelerine giriş yapan yasadışı göçmen sayısı ise 3 yılda yarıya yakın azalma gösterdi (56.201’den 24.262’y geriledi).

- Geri kabul kapsamında Yunanistan tarafından Türkiye’ye iade edilmesi talep edilen yasadışı göçmenlerin Türkiye tarafından ret oranı ise son 3 yılda 5’te bir oranında gerilemiş durumdadır ve Türkiye halen iade taleplerinin büyük bir bölümünü ret ediyor (17.206’dan 3.079’a geriledi).

- Türkiye üzerinden AB üye ülkelerine giriş yaparken sahte seyahat belgeleri ile yakalanan yasadışı göçmen sayısında ise artış sürüyor. Son 3 yılda bu rakam 629’dan 1.693’e çıkmış durumda. Bu da Türkiye’de sınır kontrol noktalarında denetimlerin sıklaştığının bir göstergesi.
Birinci Değerlendirme Raporu, istatistiksel veriler kapsamında olumlu bir tablo çiziyor olsa da, Avrupa Komisyonu Türkiye ile Vize Serbestliğine ilişkin Yol Haritasında bazı kriterlerin Türkiye tarafından karşılanmadığının da altını çiziyor.
 

Bu kapsamda:
-Aralık 2013 tarihinde imzalanan Geri Kabul Anlaşması’nın henüz uygulamaya geçmediği ifade ediliyor. Bu çerçevede Türkiye’den geri kabul yükümlülüklerini yerine getirmesi ve bu alanda üye ülkeler ile iyi düzeyde işbirliği sağlaması talep ediliyor.

-Geri kabul ile bağlantılı olarak Komisyon, Türkiye’de modern sınır yönetiminin etkin bir şekilde uygulanmasını bekliyor. Etkin bir sınır yönetimi olmadan geri kabul anlaşmasının uygulamasının zorlaşacağından hareketle Komisyon, tüm adımların Türkiye tarafından bir bütün olarak ele alınmasını istiyor. Bu çerçevede istatistiklerin ortaya koyduğu olumlu tabloya rağmen, Türkiye’nin önünde Kıbrıs sorunu ile ilgili hassasiyetler ve mülteci hakları ile ilgili Cenevre Sözleşmesine koyulan coğrafi çekincenin kaldırılması ile Türkiye’nin doğusundan gelecek iltica başvurularının artması gibi önemli ve kritik beklentiler bulunuyor.

-Türkiye’de kişisel verilerin korunması alanında yasal mevzuatın yetersiz olduğu ifade ediliyor. Bu çerçevede kişisel verileri korunmasına ilişkin ulusal mevzuatın AB müktesebatına uyumlu şekilde çıkartılması ve uygulanması talep ediliyor. Konuya ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmeleri ve ilgili Protokollerinin onaylanması da talepler arasında.

- Türkiye’ye girişte, AB üye ülke vatandaşlarına uygulanan farklı vize prosedürlerinin ve kimi üye ülke vatandaşlarının karşılaştığı ayrımcılığın giderilmesi de raporda uyumun sağlanmadığı alanlardan biri olarak ön plana çıkıyor.

- Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun yürürlükte olmasına rağmen, etkin bir şekilde uygulanması Komisyon tarafından özellikle talep ediliyor.

İKTİSADİ KALKINMA VAKFI

2014

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT