IPA II: GENİŞLEME ÜLKELERİNİN REFORM ÇABALARINA 11 MİLYAR AVRO`YU AŞAN DESTEK

Avrupa Komisyonu, AB'nin önümüzdeki yedi yıllık dönem boyunca Batı Balkan ülkeleri ve Türkiye’deki reform çabalarına vereceği desteğin ayrıntılarını açıkladı. AB tarafından geçtiğimiz yıl kararlaştırılan 11 milyar Avro'luk fon desteği, yeni Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı-IPA II yoluyla kullandırılacaktır. Bugün yapılan açıklama, fon kaynağının bölüştürülmesine politik önceliklerine ilişkin ayrıntıları ortaya koymaktadır. Yardımdan en çok yararlanacak kilit alanların tespitinde, ilgili ülke makamları da yer almıştır. Bu süreçte Avrupa Parlamentosu ile AB üyesi devletlerin yanı sıra sivil toplum örgütleri, uluslararası örgütler ve finans kurumlarına da danışılmıştır.

Genişleme ve Komşuluk Politikasından sorumlu Komisyon Üyesi Štefan Füle, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Yenilenen bu fonlar, genişleme bölgesi açısından çok iyi bir haber. Bu yardımlar, Avrupa perspektifine sahip olan bölge ülkelerinin, yurttaşlarını doğrudan etkileyecek olan reformları uygulamaya koymalarına, AB yolunda ilerlemelerine ve komşuları ile birlikte köprüler kurmalarına yardımcı olacaktır."

Mali yardım, sadece AB’ye katılmak isteyen ülkelerin stratejik önceliklerine değil, aynı zamanda bölgesel ve alansal işbirliği ve yatırımların kuvvetlendirilmesine de odaklanacaktır. Kilit alanlar arasında yönetişim ve kamu idaresi reformları, hukukun üstünlüğü ve temel haklar ile ekonomik büyüme ve rekabet gücüne yönelik destekler de yer alacaktır.

Bu alanlardaki mali yardım, belirli sonuçları hedefleyen ulusal sektörel reformları desteklemek üzere şekillendirilecektir. Bir önceki IPA sürecinin sürekliliğini sağlayacak olan yeni IPA II aracı, yararlanıcıların fonlara erişimini kolaylaştırmak amacıyla, daha sonuç odaklı, esnek ve belirli ihtiyaçları karşılamaya yönelik sadeleştirilmiş kurallar çerçevesinde uygulanacaktır.

Doğru bir şekilde belirlenmiş gösterge ve hedefler bütünü, programların izleme ve değerlendirilmesinin eksiksiz yapılabilmesine imkân verecektir. Performans ödülleri 2017 ve 2020 yıllarında değerlendirilecektir.

Cari fiyatlar üzerinden 2014-2020 IPA II Tahsisatı (milyon)

Ülke

2014

2015

2016

2017

2018 - 2020

Toplam

Arnavutluk

83.7

86.9

89.7

92.9

296.3

649.5

Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti

85.7

88.9

91.6

94.9

303.1

664.2

Kosova

83.8

85.9

88.7

91.9

295.2

645.5

Karadağ

39.6

35.6

37.4

39.5

118.4

270.5

Sırbistan

195.1

201.4

207.9

215.4

688.2

1,508.0

Türkiye

620.4

626.4

630.7

636.4

1,940.0

4,453.9

Çoklu ülke*

348.0

365.0

390.0

410.4

1,445.3

2,958.7

*Bu tahsisat birden fazla ülkeye yönelik aktivitelerin yanı sıra bilgilendirme ve iletişim, denetim, izleme ve değerlendirme, Yüksek Temsilcilik giderleri için tahsis edilen fonları ve Bosna ve Hersek'e tahsis edilmemiş fonları kapsar.

Bosna ve Hersek'e ilişkin rakamlar bu yılın sonunda yayımlanacaktır. Yaşanan gecikme, ülke genelinde gerekli koordinasyon yapısının eksikliğinden kaynaklanmıştır.

Daha fazla bilgi için

Gösterge Niteliğindeki Strateji Dokümanları 2014 – 2020.

 

http://www.avrupa.info.tr/tr/bilgi-kaynaklari/haber-arsivi/news-single-view/article/ipa-ii-genisleme-uelkelerinin-reform-cabalarina-11-milyar-avroyu-asan-destek.html

2014

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT