JUNCKER KOMİSYONU’NDA GÖREV DAĞILIMI NETLEŞTİ

Avrupa Komisyonu Başkanı seçilen Jean-Claude Juncker, 1 Kasım 2014 tarihinde göreve gelmesi beklenen yeni Komisyon’daki görev dağılımını 10 Eylül 2014 tarihinde kamuoyuna açıkladı. 5 yıl süreyle görevde yapacak Juncker başkanlığındaki yeni Komisyon’daki görev dağılımında önemli yenilikler öne çıkıyor.

Komisyon’un yeni şemasında İyileştirilmiş Yasal Düzenlemeden (Better Regulation) Sorumlu bir “Birinci Başkan Yardımcısı” makamı yer alıyor. Komisyon Başkanı’nın sağ kolu olacak Birinci Başkan Yardımcısı, Komisyon’un tüm tekliflerinin gerçekten gerek duyulan konulara ilişkin olduğunu garanti altına alacak; Temel Haklar Şartı’nı destekleyecek ve Komisyon’un tüm faaliyetlerinde hukukun üstünlüğüne bağlı kalmasını sağlayacak. Bu göreve Hollanda Dışişleri Bakanı Frans Timmermans getirildi.

Yeni politika başlıklarından bir diğeri “İç Pazar, Endüstri, Girişimcilik ve KOBİ’ler” adını taşıyor. Reel ekonominin makine dairesi olması planlanan bu politika alanında, AB ekonomisinin belkemiğini oluşturan KOBİ’lere yer verilmesi de bir yenilik. Bu politika alanından Polonya Kalkınma Bakanı Elzbieta Bienkowska sorumlu olacak.

Farklı politika alanları arasında bölünmüş olan “Tüketici” dosyası ise yeni Komisyon’da güçlendirilerek Adalet, Tüketici ve Cinsiyet Eşitliği başlığı altında yer alıyor. Bu dosya, Çek Cumhuriyeti Bölgesel Politika Bakanı Vera Jourová’ya verildi.

Juncker tarafından 15 Temmuz 2014 tarihinde, Avrupa Parlamentosu’nda yapılan açıklamada belirtildiği şekilde, bir yandan düzensiz göçle daha etkin bir şekilde mücadele edilmesini sağlarken, AB’nin kalifiye bireyler için bir cazibe merkezi haline gelmesini sağlamak üzere yeni bir göç politikası yaklaşımının habercisi olarak yeni Komisyon’da göçten sorumlu bir üye yer alıyor. Bu dosya Yunanistan Savunma Bakanı Dimitris Avramopoulos’a verildi.

Yeni Komisyon’da Çevre, Denizcilik ve Balıkçılık dosyaları da tek bir çatı birleştirilerek bir Malta Turizm Bakanı Karmenu Vella’nın sorumluluğuna verildi. Bunun yanında, İklim Eylemi ve Enerji alanları da tek başlık altında toplandı ve İspanya Tarım Bakanı Miguel Arias Cañete’ye verildi.

Juncker’in görevde bulunacağı beş yıl boyunca genişlemeye kapıyı kapatan bir söylem benimsemesi nedeniyle, Genişleme başlığının Komisyon’un yeni konfigürasyonunda ayrı bir politika başlığı olarak yer alıp almayacağı merak edilen konuların başında gelmekteydi. Genişleme, mevcut Komisyon’da “Genişleme ve Avrupa Komşuluk Politikası” başlığıyla ele alınırken, yeni Komisyon’da “Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri” başlığıyla yer aldı. Juncker tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, İkinci Dönem Barroso Komisyonu’nun Bölgesel Politikadan Sorumlu Avusturyalı Üyesi Johannes Hahn’ın sorumlu olacağı bu dosya ile güçlendirilmiş bir Komşuluk Politikasının yanı sıra, bundan sonraki beş yıl içerisinde yeni bir genişleme olmayacağı göz önünde bulundurularak, mevcut katılım müzakerelerinin sürdürülmesinin esas alındığı belirtildi.

Juncker Komisyonu’nda “Mali İstikrar, Mali Hizmetler ve Sermaye Piyasaları Birliği” başlığı altında yeni bir dosya oluşturuldu ve bu dosya İngiltere’nin Komisyon Üyesi adayı Lordlar Kamarası eski lideri Jonathan Hill’e verildi.

Juncker tarafından yapılan açıklamada, yeni Komisyon’da görev dağılımı yapılırken cinsiyetler, siyasi gruplar ve yetki alanları arasındaki dengenin sağlanmasına büyük önem verildiği belirtildi.

Juncker’in ekibinde 5 eski Başbakan, 4 Başbakan eski Yardımcısı, 19 eski Bakan, 7 eski Komisyon Üyesi ve 8 Avrupa Parlamentosu eski Üyesi yer alıyor. Komisyon üyelerinden 11’i iktisat ve maliye alanında güçlü bir birikime sahip; 8’i ise dışişleri alanında deneyim sahibi. Juncker tarafından yapılan açıklamada, Juncker Komisyonu’nun AB’nin karşı karşıya olduğu ekonomik ve jeopolitik zorluklarla başa çıkabilecek birikime sahip olduğunun altı çizildi.

Juncker Komisyonu’ndaki 28 üyeden 9’unu kadın üyeler oluşturuyor. Komisyon’daki 7 Başkan Yardımcılığı pozisyonundan 3’ü ise kadın üyelere verildi.

Juncker Komisyonu’ndaki görev dağılımı

 • Jean-Claude Juncker (Lüksemburg): Komisyon Başkanı
 • Frederica Mogherini (İtalya): AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi, Komisyon Başkan Yardımcısı
 • Frans Timmermans (Hollanda): İyileştirilmiş Yasal Düzenleme, Kurumlar Arası İlişkiler, Hukukun Üstünlüğü ve Temel Haklar Şartı’ndan Sorumlu Komisyon (Birinci) Başkan Yardımcısı
 • Kristalina Georgieva (Bulgaristan): Bütçe ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Komisyon Başkan Yardımcısı
 • Andrus Ansip (Estonya): Dijital Tek Pazardan Sorumlu Komisyon Başkan Yardımcısı
 • Alenka Bratušek (Slovenya) : Enerji Birliğinden Sorumlu Komisyon Başkan Yardımcısı
 • Valdis Dombrovskis (Letonya): Avro ve Sosyal Diyalogdan Sorumlu Komisyon Başkan Yardımcısı
 • Jyrki Katainen (Finlandiya): İstihdam, Büyüme, Yatırım ve Rekabetçilikten Sorumlu Komisyon Başkan Yardımcısı
 • Phil Hogan (İrlanda): Tarım ve Kırsal Kalkınmadan Sorumlu Komisyon Üyesi
 • Miguel Arias Cañete (İspanya): İklim Eylemi ve Enerjiden Sorumlu Komisyon Üyesi
 • Margrethe Vestager (Danimarka): Rekabetten Sorumlu Komisyon Üyesi
 • Günther Oettinger (Almanya): Dijital Ekonomi ve Toplumdan Sorumlu Komisyon Üyesi
 • Pierre Moscovici (Fransa): Ekonomik ve Mali İşler, Vergilendirme ve Gümrük Birliğinden Sorumlu Komisyon Üyesi
 • Tibor Navracsics (Macaristan): Eğitim, Kültür, Gençlik ve Vatandaşlıktan Sorumlu Komisyon Üyesi
 • Marianne Thyssen (Belçika): İstihdam, Sosyal İşler, Beceriler ve İşgücü Hareketliliğinden Sorumlu Komisyon Üyesi
 • Karmenu Vella (Malta): Çevre, Denizcilik ve Balıkçılıktan Sorumlu Komisyon Üyesi
 • Johannes Hahn (Avusturya): Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Komisyon Üyesi
 • Jonathan Hill (İngiltere): Mali İstikrar, Mali Hizmetler ve Sermaye Piyasaları Birliğinden Sorumlu Komisyon Üyesi
 • Vytenis Andriukaitis (Litvanya): Sağlık ve Gıda Güvenliğinden Sorumlu Komisyon Üyesi
 • Christos Stylianides (GKRY): İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Komisyon Üyesi
 • Elzbieta Bienkowska (Polonya): İç Pazar, Endüstri, Girişimcilik ve KOBİ’lerden Sorumlu Komisyon Üyesi
 • Neven Mimica (Hırvatistan): Uluslararası İşbirliği ve Kalkınmadan Sorumlu Komisyon Üyesi
 • Vera Jourová (Çek Cumhuriyeti): Adalet, Tüketici ve Cinsiyet Eşitliğinden Sorumlu Komisyon Üyesi
 • Dimitris Avramopoulos (Yunanistan): Göç ve İçişlerinden Sorumlu Komisyon Üyesi
 • Corina Cretu (Romanya) : Bölgesel Politikadan Sorumlu Komisyon Üyesi
 • Carlos Moedas (Portekiz): Araştırma, Bilim ve Yenilikçilikten Sorumlu Komisyon Üyesi
 • Cecilia Malmström (İsveç): Ticaretten Sorumlu Komisyon Üyesi
 • Maroš Šefcovic (Slovakya):  Ulaştırma ve Uzaydan Sorumlu Komisyon Üyesi

Sonraki adımlar

Juncker başkanlığındaki yeni Komisyon’un üyeleri için Avrupa Parlamentosu’nda, 29 Eylül – 7 Ekim 2014 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan oturumların ardından, Juncker Komisyonu’nun 22 Ekim 2014 tarihinde Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda; 23 Ekim 2014 tarihinde ise AB Liderler Zirvesi’nde onaylandıktan sonra 1 Kasım 2014’te göreve başlaması öngörülüyor.

Görev dağılımı şemasını detaylı görüntülemek için fotoğrafın üzerine tıklayınız.

2014

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT