"62. HÜKÜMET PROGRAMINDA AB ÜYELİĞİ HEDEFİNİN GENİŞ YER BULMASI ÜMİT VERİCİ"

62. HÜKÜMET PROGRAMINDA AB ÜYELİĞİ HEDEFİNİN GENİŞ YER BULMASINI ÜMİT VERİCİ BİR GELİŞME OLARAK KARŞILIYORUZ

10 Ağustos 2014’de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Cumhuriyetinin 12. Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Dışişleri eski Bakanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun 62. Hükümeti kurmak üzere görevlendirilmesinin Türkiye’nin AB üyeliği sürecine oldukça önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz.

Başbakan Sayın Davutoğlu tarafından TBMM’de sunulan 62. Hükümetin programı AB üyeliği hedefine ilişkin önemli unsurlar içermektedir.

Hükümet programında, AB üyeliği hedefinin benimsenmeye devam edeceği ve 2014-2017 dönemini kapsayan “AB’ye Katılım için Ulusal Eylem Planı” ile reform sürecinin hızlandırılacağı belirtilmektedir. Programda Avrupa değerlerinin “arkasında olunacağı” ve AB ile katılım müzakerelerinin çok yönlü dış politikamızın en önemli ayaklarından biri olmaya devam edeceği net bir şekilde vurgulanmaktadır.

Bu ifadeler önemli bir kararlılığa işaret etmektedir. Bunun yanında, AB ile katılım müzakerelerinin bir dış politika unsuru olmanın ötesinde bir içsel dönüşüm mekanizması olduğu ve Jean Monnet’nin sözleri ile “bir ülkeler koalisyonu değil insanları birleştirme” projesine dâhil olunduğu dikkate alınmalıdır.

Ayrıca, AB eski Bakanı, Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun Dışişleri Bakanlığına, ABGS eski Genel Sekreteri, Türkiye’nin AB nezdindeki eski daimi temsilcisi emekli Büyükelçi Sayın Volkan Bozkır’ın da AB Bakanlığına getirilmesini de 62. hükümetin bu konuya ne denli önem verdiğini göstermektedir.

Bu kapsamda T.C. AB Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, basına verdiği ilk demecinde Türkiye’nin AB’ye katılım sürecinin birçok alanda köklü değişimler getirmekte olduğunu ifade etmektedir. Bozkır yaptığı açıklamada, “AB günlük yaşamda her alanda etki yapar. Refah, eğitim ve yaşam kalitesini artıran, geleceğe daha güvenli bakılmasını sağlayan bir yapıdır. Fasıl, okyanusta küçük bir kâğıttan gemidir” demiştir. Bu şekilde AB katılım müzakereleri sürecinin fasıl açıp kapamaktan ibaret olmadığını ve hayatımızın her alanına dokunan bir yeniden yapılanma ve değişim süreci olduğunu ifade etmiştir.

62. Hükümet programında hedefin Cumhuriyetin 100. Yılı olan 2023’e AB üyesi olarak girmek olduğunun ifade edilmesi de müzakere sürecinde yaşanan engellere rağmen, AB üyeliği hedefinin bir kenara bırakılmadığının ve reform sürecinin devam edeceğinin güvencesi olarak algılanmalıdır.

Hükümetimizin AB üyeliği hedefine yönelik bu kararlı tutumunu takdirle karşılıyor ve bu kararlılığın, AB müktesebatının her alanında 1999-2004 döneminde yaşanan hızlı reform sürecine benzer bir topyekûn reform ve kalkınmaya önayak olmasını temenni ediyoruz.

 

62. Hükümet Programının ilgili bölümlerinden alıntılar:

“Katılım müzakereleri başladığında ortaya konulan tam üyelik hedefi, AB kaynaklı gecikmelere ve engellere rağmen, bugün de aynı şekilde devam etmektedir….

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2014 yılını AB yılı ilan ederek bu süreçteki kararlılığı bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu çerçevede, AB sürecine yeni bir ivme kazandırmak ve her alanda reform çalışmalarını hızlandırmak amacıyla 2014-2017 dönemini kapsayan “AB’ye Katılım İçin Ulusal Eylem Planı” hayata geçirilecektir.

Avrupa’dan Ortadoğu’ya geniş bir coğrafyada tarihin yeniden yazıldığı bu kritik dönemde, AB üyeliğinin ülkemiz açısından stratejik önemi ortadadır. Geçmişte olduğu gibi, gelecekte de çok yönlü dış politikamızın en önemli ayaklarından biri AB ile katılım müzakereleri olacaktır. Türkiye, her zaman Avrupa’nın üzerinde yükseldiği evrensel değerlerin arkasında olmuştur ve olmaya devam edecektir.

AB sürecine ve bu süreçte yaşanan değişime, dönüşüme inanan hükümetimiz AB üyeliği konusunda kararlı ve istikrarlı politikasını sürdürecektir. Sürecin tüm zorluklarına rağmen, bizim için AB ile yürütülen müzakerelerin amacı tam üyeliktir. Hedefimiz Cumhuriyetimizin 100. yıldönümünü AB üyeliği ile taçlandırmaktır.”

2014

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT