İKV’DEN YENİ YAYIN: AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ HAKKINDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

İktisadi Kalkınma Vakfı uzmanlarınca ortak bir çalışma olarak hazırlanan “Avrupa Birliği ve Türkiye-AB İlişkileri Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar” isimli kitapçığımız yayımlandı. AB ile katılım müzakerelerinin başlamasından bu yana geçen süre zarfında AB ve Türkiye-AB ilişkileri hakkında çok sayıda bilgilendirme ve farkındalık artırma faaliyeti gerçekleştirilmiş, çok sayıda yayın yapılmış ve yeni uzmanlar yetişmiş olsa da bugün gelinen noktada yaşanan tüm gelişmelerin çeşitli önyargıların ve doğru olduğu düşünülen yanlışların ortadan kalmasına yeterli olmadığı görülmektedir. Ayrıca Türkiye-AB ilişkileri gelişirken buna paralel olarak zihinlerdeki soru işaretlerine yenilerinin eklendiği göz ardı edilmemelidir.

Bu gerçekten yola çıkarak İKV olarak ilkini 2004 yılında bastığımız “AB ve Türkiye-AB İlişkilerinde Doğru Bilinen Yanlışlar” isimli çalışmamızı içeriğini güncelleyerek ve gündemdeki tartışma konularını ekleyerek, yenilenmiş ve geliştirilmiş haliyle bilgilerinize sunuyoruz. Bu çalışmada “Ne yaparsak yapalım AB bizi almaz”, “AB bir Hıristiyan Kulübü’dür”, “AB üyeliği ile örf, adet, ahlak ve toplumsal kimliğimiz yok olacak” gibi uzun süredir gündemde olan kanıksanmış yargıların yanı sıra özellikle üyelikle ilgili olarak “AB üyeliği ile birlikte ulusal egemenlik haklarımız Brüksel’e devredilecek”, “Tam üyelik sonrasında Türkiye’nin dış politikasını AB belirleyecek”, “AB üyeliği Türk tarımını bitirecek” gibi doğru bilinen yanlışlara yer verdik. Bunun yanında AB’nin işleyişine yönelik yanlışları düzeltmeye çalışırken son dönemde sıkça dile getirilen ekonomik krizin AB’nin sonu olacağı ya da İngiltere bile çıkmak isterken bizim neden AB’ye girmek istediğimiz gibi konuları da ele aldık.

Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu’nun mali katkısı ile hazırlanan kitapçığımızın, bilgi eksikliği ve ön yargılarla şekillenen, sıklıkla tekrarlandığı için de yaygınlaşan “yanlış” algılamaların “doğru”lara dönüşmesine katkıda bulunacağına inanıyoruz.

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ HAKKINDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR BAŞLIKLI YAYIN

 

2014

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT