İNSAN HAKLARI VE AB İLERLEME RAPORLARI İKV’DE ELE ALINDI

İKV Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan’ın üyesi olduğu Türkiye İnsan Hakları Kurulu, bu ayki toplantısını İktisadi Kalkınma Vakfı’nda gerçekleştirdi.

Toplantının başında İKV Genel Sekreter Yardımcısı ve Araştırma Müdürü Melih Özsöz tarafından İKV’yi tanıtan ve AB’nin Türkiye İlerleme Raporlarında değinilen siyasi kriterlere dair hususları inceleyen bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda Özsöz, 1998 yılından bugüne, Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan 16 Türkiye İlerleme Raporunun “Siyasi Kriterler ve Güçlendirilmiş Siyasi Diyalog” bölümlerinde öncelikli olarak gündeme gelen 10 konuyu şu şekilde sıraladı:

Kürt Meselesi; Terör ve Terörle Mücadele; Düşünce ve İfade Õzgürlüğü; Kıbrıs Meselesi; Yargı ve Adalet Sistemi; Reformların Uygulanması; İşkence ve Kötü Muamele; Cinsiyet Eşitliği ve Kadın Sorunu; Askeri - Sivil Vesayet; Sendikal Haklar.

İKV Genel Sekreter Yardımcısı ve Araştırma Müdürü Melih Özsöz tarafından yapılan sunuma buradan ulaşabilirsiniz.

İKV’nin AB konusunda 1965 yılından beri çalışan Türkiye’nin tek ihtisas kurumu olduğu ve gerek AB kurumları gerekse Türkiye’de hükümet ve ilgili bakanlıklar nezdinde sivil toplumun AB alanındaki sesi olduğu vurgulandı. İKV’nin AB ve Türkiye AB ilişkileri konularındaki bilgilendirme çalışmalarının önemine değinildi. İKV ve İnsan Hakları Kurulu’nun insan hakları ve Kopenhag Siyasi Kriterleri alanında ortak çalışmalar yapmaları öngörüldü.

Toplantıda ayrıca gündemdeki Avrupa Parlamentosu Türkiye Raporu’nda söz edilen başta ifade özgürlüğü olmak üzere diğer insan hakları meseleleri, Kurula yapılan bir takım şikâyet ve başvurular ele alındı ve bunlar AB bağlamında tartışıldı.

Bilindiği üzere başkanlığını eski Anayasa raportörü Dr. Hikmet Tülen’in yürüttüğü Türkiye İnsan Hakları Kurulu, AB sürecinde gerçekleştirilen reformlar kapsamında, insan haklarının korunmasına, geliştirilmesine ve ihlallerin önlenmesine yönelik çalışmalar yapmak; işkence ve kötü muamele ile mücadele etmek; şikâyet ve başvuruları incelemek ve bunların sonuçlarını takip etmek; sorunların çözüme kavuşturulması doğrultusunda girişimlerde bulunmak; bu amaçla eğitim faaliyetlerini yürütmek; insan hakları alanındaki gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek amacıyla araştırma ve incelemeler yapmak amacıyla 2012 yılında kurulmuştur.

Kurulda Başkan Hikmet Tülen, üye ömer Cihad Vardan’ın yanı sıra Yargıtay Onursal üyesi Selamet İlday, Mazlumder Eski Başkanı Yılmaz Ensaroğlu, Anayasa profesörlerinden Prof. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez, Prof. Dr. Serap Yazıcı, Prof. Dr. Nihat Bulut, Prof. Dr. Abdurrahman Eren, Yrd. Doç. Dr. Levent Korkut, Avukat Fatma Benli ve İrfan Güven de görev yapmaktadır.

2014

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT