BRÜKSEL TEMSİLCİLİĞİ

İKV, Türkiye-AB ilişkilerindeki gelişmelere paralel olarak faaliyet alanının genişlemesi sonucu, AB nezdinde yürüttüğü çalışmalarını daha etkin bir şekilde sürdürebilmek amacıyla 1984 yılında Brüksel'de bir temsilcilik açmıştır.

İKV Brüksel Temsilciliği o dönemde, üye olmayan bir ülkenin iş dünyasınca, Topluluk karar mercileri ile Avrupa ekonomik ve sınai temsil kurumları nezdinde oluşturulan ilk temsilciliktir. Türk özel sektörü bu girişimiyle, gerek ekonomik gerek siyasi açıdan ne derece ileri görüşlü ve stratejik bir karar aldığını geçen yıllar içinde tartışmasız biçimde ortaya koymuştur.

İKV Brüksel Temsilciği 2023 yılında 39. yılını geride bırakacaktır. O tarihten bu yana, Türkiye - AB ilişkilerinde, AB'nin kendi içinde ve Avrupa kıtasında önemli gelişmeler yaşanmış ve Temsilciliğin görev, sorumluluk ve faaliyetleri de zaman içinde, bu değişime cevap verecek biçimde gelişmiştir.

 

 

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT