İKV KADROSU

GENEL SEKRETERLİK


 

 

 Doç.Dr. Çiğdem NAS
 GENEL SEKRETER  cnas@ikv.org.tr

 

BRÜKSEL TEMSİLCİLİĞİ 

 

Haluk NURAY
BRÜKSEL TEMSİLCİSİ
ikvnet@skynet.be

 

 
MÜDÜRLER

 

Çisel İLERİ
ARAŞTIRMA MÜDÜRÜ
cileri@ikv.org.tr

Fasıllar:
Enerji Politikası
Trans-Avrupa Ağları
Kamu Alımları
Konular:
AB Sürecinde Düzenleyici Etki Analizi
STA ve TTIP
Gümrük Birliği
AB Ajansları
Sivil Toplum


 

 

M.Gökhan KİLİT
STRATEJİ VE İŞ GELİŞTİRME MÜDÜRÜ
gkilit@ikv.org.tr

Fasıllar:
Tarım ve Kırsal Kalkınma
Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı
Balıkçılık
Konular:
Siyasi Kriterler
Gümrük Birliği
STA ve TTIP
AB Bilgi Merkezi

UZMAN KADRO
  Sema GENÇAY ÇAPANOĞLU
KIDEMLİ UZMAN
scapanoglu@ikv.org.tr

Fasıllar:
Ekonomik ve Parasal Politika
İşletme ve Sanayi Politikası
Mali ve Bütçesel Hükümler
Mali Hizmetler
Mali Kontrol
Konular:
Ekonomik Kriterler
Türkiye-AB Mali İşbirliği

 

Yeliz ŞAHİN
KIDEMLİ UZMAN
ysahin@ikv.org.tr

Fasıllar:
Dış Güvenlik ve Savunma Politikası
Eğitim ve Kültür
Dış İlişkiler
Konular:
AB Kurumları
AB Dış Politikası
Kıbrıs
AB Genişleme Politikası

 
 

 

Ahmet CERAN
UZMAN
aceran@ikv.org.tr 
 

Fasıllar:
Yargı ve Temel Haklar
Adalet, Özgürlük ve Güvenlik
İşçilerin Serbest Dolaşımı
Konular:
Vize ve Geri Kabul
Siyasi Kriterler

  Emre ATAÇ
UZMAN
eatac@ikv.org.tr

Fasıllar:
Sosyal Politika ve İstihdam
Sermayenin Serbest Dolaşımı
Vergilendirme
Konular:
Akdeniz için Birlik
Siyasi Kriterler


 
  Selvi EREN
YARDIMCI UZMAN
seren@ikv.org.tr

Fasıllar:
Tarım ve Kırsal Kalkınma
Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı
Balıkçılık
Fikri Mülkiyet Hukuku
Konular:
Gümrük Birliği
STA ve TTIP


 
  Merve ÖZCAN
YARDIMCI UZMAN
mozcan@ikv.org.tr

Fasıllar:
Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Kordin.
Malların Serbest Dolaşımı
İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunma Serbestisi
Ulaştırma
Konular:
Gümrük Birliği
STA ve TTIP

  Melis BOSTANOĞLU
YARDIMCI UZMAN
mbostanoglu@ikv.org.tr

Fasıllar:
Çevre
Tüketici ve Sağlığın Korunması
Bilim ve Araştırma
Konular:
İklim Değişikliği

 

     
 İDARİ KADRO

 

 

 

 

Mehmet POYRAZLI
BASIN DANIŞMANI VE
AB BİLGİ MERKEZİ KOORDİNATÖRÜ
mpoyrazli@ikv.org.tr

 

Fasıllar:
Bilgi Toplumu ve Medya

Konular:
Sivil Toplum
Türkiye-AB İletişim Stratejisi
AB Bilgi Merkezleri Projesi

 

Suna DAĞDEVİR
İDARİ SEKRETER
MALİ İŞLER SORUMLUSU
skucukelci@ikv.org.tr

İKV Kurucu Mütevelli ve Destekçi Kuruluşlar İle İlişkiler ve Koordinasyon

Başkanlık ve Genel Sekreterlik ile İletişim

İKV Temsil Faaliyetleri 
 

Zuhal YILMAZ
SEKRETER
MALİ İŞLER SORUMLUSU
zyilmaz@ikv.org.tr

 

İKV Kurucu Mütevelli ve Destekçi Kuruluşlar İle İlişkiler ve Koordinasyon

Başkanlık ve Genel Sekreterlik ile İletişim

İKV Temsil Faaliyetleri 

 

Ebru SOYSAL
KÜTÜPHANE SORUMLUSU
esoysal@ikv.org.tr


 

 

 
 

Ramazan YAMAN
MAKAM ŞOFÖRÜ

 

 

Satılmış ÖZCAN
OFİS GÖREVLİSİ

 
E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2019 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT