EĞİTİM VE GENÇLİK POLİTİKASI

Bilgiye dayalı ekonomiye geçişte büyük bir rol oynayan eğitim, mesleki eğitim ve gençlik, ayrıca sosyal uyum ve aktif vatandaşlığa da katkıda bulunmaktadır. Bu alandaki programlar sayesinde faaliyetlere bir Avrupa boyutunun getirilmesinin yanı sıra hareketliliğin ve işbirliklerinin güçlendirilmesi sağlanmaktadır. AB’nin İşleyişine Dair Antlaşma Madde 165 ve Madde 166 uyarınca AB, bu politika alanında Üye Devletlerin politikalarını destekleyici ve tamamlayıcı bir görev üstlenmektedir.

AB’ye üye her devlet eğitim ve mesleki eğitim sistemini belirlemekle yükümlü olup, AB’nin bu alandaki rolü ulusal politikaları destekleme ve yaşlanan nüfus, küresel rekabet ve işgücü piyasasındaki beceri açığı gibi ortak zorlukların üstesinden gelinmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. En iyi uygulamaların paylaşılması için bir forum görevi gören AB, bu alanda veri ve istatistik toplanmasının yanı sıra politika reformlarına destek vermekte ve danışmanlık sağlamaktadır. Her yaş grubunda öğrenmeyi ve eğitimi teşvik eden faaliyetler için mali destek sağlanmaktadır. Bu kapsamda, yurtdışında eğitim, mesleki eğitim, staj, gönüllülük faaliyeti, dil öğrenme veya e-öğrenme gibi faaliyetlere mali destek sağlanmaktadır.

AB Üye Devletleri eğitim ve mesleki öğretim alanındaki zorlukların 2020 yılına kadar giderilmesi için birtakım hedefler belirlemiştir. Bu ortak hedefler; hayatboyu öğrenmenin ve hareketliliğin hayata geçirilmesi, eğitim ve mesleki eğitimin kalite ve etkinliğinin artırılması, eşitlik, sosyal uyum ve aktif vatandaşlığın teşvik edilmesi, eğitim ve mesleki eğitimin her kademesinde yaratıcılık, girişimcilik ve inovasyonun artırılması olarak belirlenmiştir.

AB Yeterlilik Çerçevesi, ulusal yeterlilikleri karşılaştırılmasına olanak sağlamaktadır. Buna ek olarak, AB vatandaşlarının beceri ve yeterliliklerini standart bir formatta sunmasına olanak sağlayan Europass belgeleri bulunmaktadır. Mesleki eğitim alanında, 33 Avrupa ülkesi Kopenhag Süreci kapsamında işbirliği yapmaktadır. Yükseköğrenim alanında AB, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 20 ülke ile Bologna Süreci kapsamında öğrenim süresinin karşılıklı tanınması, karşılaştırılabilir yeterlilikler ve aynı düzeyde kalite standartlarını teşvik eden bir “Avrupa Yüksek Öğrenim Alanı” oluşturulması doğrultusunda çalışmaktadır.

2021-2027 yılları arasında uygulanacak Erasmus+ Programı eğitim, gençlik ve spor alanlarını kapsayan AB programıdır. Erasmus+ ile kişilere, yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının artırılması amaçlanmaktadır. "Merkezi Teklif Çağrıları" hariç tüm Erasmus+ Programı başvuruları Türkiye Ulusal Ajansı tarafından alınmakta ve değerlendirilmektedir. Merkezi Teklif Çağrıları kapsamında proje başvuruları Brüksel merkezli Avrupa Komisyonu Yürütme Ajansına iletilir.

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT