KRİZ SÖZLÜĞÜ: 100 KELİMEDE AVRUPA’NIN EKONOMİK KRİZİ

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi’nin “Avro’yu korumak için ne gerekirse yaparız” söyleminin üzerinden bir yıl geçti. Başkan Draghi’nin açıklaması, 2008 yılından bu yana Avrupa’yı etkisi altına alan ekonomik krizde bir dönüm noktasını oluşturuyordu; çünkü ABD’deki emlak piyasasından çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan küresel mali kriz, kısa sürede Avro Alanı’na da sirayet etmiş, ekonomik ve parasal birlik için önemli bir sınava dönüşmüştü.

Krizin özellikle Avrupa’daki bankacılık sistemini temellerinden sarsması, bazı Üye Devletlerin yüksek borçlanma düzeyleri ile birleşince tam anlamıyla bir ekonomik felakete yol açtı. Dalga dalga yayılan kriz, ekonomik durgunluğu ve işsizliği tetikleyerek, var olan araçlar ile çözülemeyecek boyutlara ulaştı. Kimi kaynaklara göre 2008-2011 yılları arasında 4,5 trilyon avro, kriz ile mücadelede kullanılmak üzere harcandı. Bu rakam, AB’nin yıllık GSYİH’sinin neredeyse yüzde 37’si büyüklüğünde.

Avrupalı karar alıcıların ekonomik kriz ile mücadelesi sadece kurtarma paketleri ve mali yardımlar ile sınırlı kalmadı. Avrupa’da kriz yepyeni bir ekonomik dilin de oluşmasına neden oldu. 2008-2013 yılları arasında iktisat bilimi, yeni kelimeler ve kavramlar ile tanıştı. Bunların birçoğu, krizden bunalan Avrupalılar için, mevcut karmaşık yapıyı daha karmaşık hale getiriyordu.

İKV teknik kadrosundan Doç. Dr. Çiğdem Nas, Melih Özsöz, Çisel İleri, Sema Gençay Çapanoğlu, Selen Akses veYeliz Şahin tarafından hazırlanan ve Ağustos 2013 tarihinde İKV Yayınlarından çıkan “Kriz Sözlüğü: 100 Kelimede Avrupa’nın Ekonomik Krizi” başlıklı yayın (İKV Yayın No: 263), krizin yarattığı yeni finansal kelime dağarcığının ayrıntılı tanımları ile birlikte, Avrupa ve Avro Alanı’nda yaşanan bu derin krizin 2008’den bu yana adım adım güncesini ve krizi yaşayan Üye Devletlerin ekonomik durumları hakkında temel bilgileri içeriyor.

Üç ana bölümden oluşan “Kriz Sözlüğü: 100 Kelimede Avrupa’nın Ekonomik Krizi” başlıklı yayında:

-          Kriz Kronolojisi başlıklı Birinci Bölümde; Ocak 2008 tarihinden, Mayıs 2013 tarihine kadar, gün gün krizde yaşanan gelişmelere;

-          Kriz Sözlüğü başlıklı İkinci Bölümde; seçilmiş 100 kelimede krizin yarattığı yeni finansal kelime dağarcığının ayrıntılı tanımlarına;

-          Kriz ve Ülkelerin Durumu başlıklı Üçüncü Bölümde ise; ekonomik krizin, 2008 yılından 2012 yılına seçilmiş temel ekonomik göstergeler çerçevesinde, 27 AB üye ülkesi, Avro Alanı, AB-27 ortalaması ve Türkiye özelinde karşılaştırmalarına yer veriyoruz.

AB’nin ve Avro alanının geçirmekte olduğu kriz ve krizden çıkış önlemlerinin Türkiye’de de kamuoyu tarafından ilgiyle izlendiği gerçeğinden hareketle, AB’nin kurumsal ve hukuki yapısını da önemli ölçüde etkileyen kriz ve krizden çıkış sürecinin ele alındığı bu yayının, iş dünyası, finans dünyası profesyonelleri, akademisyenler ve öğrencilerin yanı sıra yer kürede neler olduğunu merak eden herkes için faydalı olacağına inanıyoruz.

KRİZ SÖZLÜĞÜ: 100 KELİMEDE AVRUPA’NIN EKONOMİK KRİZİ

 

Son Dönem Yayınlar

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2022 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT