GÜNDEMDEN » 2015 » BRÜKSEL GÜNDEMİNDEKİ ÇEVRE KONULARI TEMMUZ-ARALIK | İKV - İKTİSADİ KALKINMA VAKFI

Bilindiği gibi, mevcut süreçte AB Konseyi Dönem Bakanlığı Lüksemburg’un öncelikleriyle devam ediyor. Bu yıl çevre koruma ve iklim değişikliği alanında karar bağlanması gereken çalışmalar küresel boyutta oldukça önemli. Gerek AB içinde gerekse uluslararası diğer platformlarda özellikle iklim değişikliği, doğa koruma, enerji, sürdürülebilir kalkınma ve diğer çevre koruma konuları yıl sonuna kadar gündemde olacak. AB’nin yeni Enerji Birliği Stratejisi ve 2030 İklim ve Eylem Paketi bu yıl başında Avrupa Komisyonu tarafından açıklandı. Bu stratejilere ek olarak, AB Emisyon Ticaret Sistemi (AB ETS), Avrupa Komisyonu tarafından AB’nin iklim değişikliği ile mücadelede hayata geçirmiş olduğu en temel araç olarak tanımlanıyor.

2020 sonrası dönem için AB ETS üzerine getirilen yapısal reformun (Market Stability Reserve) kapsamında tüm bu strateji ve eylem planları, AB’de entegre olmuş iklim ve enerji politikasının ana haritasını çizmektedir. 

Brüksel’in gündeminde yıl sonuna kadar iklim değişikliği ve çevre koruma konularında öne çıkacak konular şu şekilde özetlenebilir:

Konuya ilişkin İKV Uzmanı İlge Kıvılcım tarafından hazırlanan değerlendirme notuna buradan ulaşılabilir.  

https://www.ikv.org.tr/ikv.asp?id=987