GÜNDEMDEN » 2015 » AB’DE DİJİTAL PAZAR, ENERJİ BİRLİĞİ VE DÖNGÜSEL EKONOMİDE ODAK: TÜKETİCİ | İKV - İKTİSADİ KALKINMA VAKFI

Günümüzde, AB tüketici politikası, tüketici eğilimleriyle beraber uluslararası pazar ortamının ve çağın getirilerini dikkate alarak yeni önceliklere yönelmektedir. Mevcut süreç, AB’de kusursuz uygulanan bir tüketici politikasına işaret etmemekle birlikte, Avrupa Komisyonu, yeni politikalarını ortaya koyarken, mutlaka tüketici üzerindeki etkilerini dikkate almakta ve tüketici refahını ön planda tutmaktadır.

Avrupa Komisyonu’nun 6 Mayıs 2015 tarihinde yayımladığı Avrupa İçin Dijital Tek Pazar Stratejisi, AB’de ekonomik dönüşüm yaratacak önemli bir proje olarak gündeme getirilmiştir. Bu stratejinin temelinde yer alan bileşenlerin başında tüketiciler ve üreticiler gelmektedir. Bilindiği gibi, bu yıl sonunda Paris’te yapılacak BM’nin 21’inci Taraflar Konferansı’nda kabul edilmesi beklenen yeni iklim değişikliği anlaşması öncesinde, tüm dünyada önemli raporlar açıklanmakta, ulusal katkılar beyan edilmekte ve AB tarafı da yeni stratejileri sırayla yayımlamakta. Bu stratejilerin hayata geçirilmesinde ise tüketicinin rolü oldukça büyük olacak. Nitekim AB’nin uzun vadeli planlarından bir diğeri olan ve 25 Şubat 2015 tarihinde açıklanan Enerji Birliği stratejisinin tam anlamıyla uygulanması için tüketici tercihlerinin önemi büyük olacaktır. Temmuz ayında açıklanan Yaz Paketi ise AB’de tüketicileri enerji verimliliğine doğru yöneltmede en merkeze yerleştirmiş durumda. 2015 yılı sonunda güçlendirilmiş haliyle tekrar onay süreci için görüşlere açılacak Döngüsel Ekonomi Paketi kapsamında ise tüketicilerin tüketim seçenekleri üzerinden atık yönetiminde iddialı hedeflerin uygulanması öncelikli olacaktır.

Konuyla ilgili İKV Uzmanı İlge Kıvılcım tarafından hazırlanan değerlendirme notuna buradan ulaşılabilir.  

https://www.ikv.org.tr/ikv.asp?id=986