GÜNDEMDEN » 2015 » TTYO İLE STANDARTLARIN VE DÜZENLEMELERİNİN UYUMLAŞTIRILMASI | İKV - İKTİSADİ KALKINMA VAKFI

TTYO müzakere sürecinde, taraflar, KOBİ’lerin karşılaştıkları sorunları kapsamlı bir şekilde ele alarak, ortak çözüm yollarını değerlendirmektedirler. AB ve ABD’de uygulanan farklı standartlar ve yasal düzenlemeler KOBİ’lerin ihracatlarını en çok olumsuz yönde etkileyen engellerin arasında yer alıyorlar.

"TTYO ile standartların ve düzenlemelerinin uyumlaştırılmasının KOBİ'ler için önemi" başlıklı değerlendirme notuna buradan ulaşabilirsiniz.

https://www.ikv.org.tr/ikv.asp?id=974