GÜNDEMDEN » 2024 » İKV’DEN ORTAK TARIM POLİTİKASI’NDAKİ MÜCBİR SEBEPLER HAKKINDAKİ TEBLİĞE İLİŞKİN BİLGİ NOTU | İKV - İKTİSADİ KALKINMA VAKFI

30 Mayıs 2024 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan tebliğ, mücbir sebepler (force majeure) ve olağanüstü durumlar (exceptional circumstances) kavramlarının Ortak Tarım Politikası’ndaki kullanımlarına açıklık getiriyor. Bu gibi olumsuz durumlardan etkilenen her bir çiftçinin ayrı ayrı bireysel başvuru yapmasına gerek kalmadan, sınırları belirlenen bir bölgenin tamamındaki çiftçilere OTP kapsamındaki desteğin sürmesini öngören tebliğ, çiftçi protestolarının ardından Komisyon tarafından çiftçilerin üzerindeki bürokratik yükün hafifletilmesini amaçlayan adımlar kapsamında değerlendirilebilir.

Ortak Tarım Politikası’nda mücbir sebeplere ilişkin İKV Bilgi Notu’na buradan ulaşabilirsiniz.

https://www.ikv.org.tr/ikv.asp?id=9038