GÜNDEMDEN » 2023 » İKV BAŞKANI ZEYTİNOĞLU: “TÜM OLUMSUZLUKLARA RAĞMEN KAMUOYUNDA AB DESTEĞİNİN DEVAM ETTİĞİNİ GÖZLEMLİYORUZ” | İKV - İKTİSADİ KALKINMA VAKFI

İktisadi Kalkınma Vakfı tarafından TİM’in desteğiyle Metropoll araştırma şirketine yaptırılan “Kamuoyunda AB Desteği ve Avrupa Algısı Araştırması 2023”ün sonuçları, TOBB İstanbul Hizmet Binası konferans salonunda kamuoyu ile paylaşıldı. Kamuoyunda AB algısını ve AB üyeliğine destek düzeyini ölçen bu anket Eylül 2023 ayında, Türkiye genelinde 23 şehirde, 18 yaş ve üstü nüfusunu temsil eden toplam 2102 katılımcıyla, İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Kocaeli, Manisa, Eskişehir, Bursa, Trabzon, Antalya, Mersin, Ağrı, Aydın, Çanakkale, Erzurum, Kırıkkale, Mardin, Samsun, Tekirdağ, Van, Kastamonu, Kayseri ve Zonguldak olmak üzere toplam 22 ilde yüz yüze görüşme metoduyla yapıldı.

Kamuoyunun AB Üyeliğine Destek Oranı %66

İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu konuşmasında, Türkiye için AB ile ilişkilerin önemine dikkat çekerek, Türkiye’nin Avrupa’nın bir parçası olduğunu, Avrupa Konseyi, NATO, OECD, AGİT gibi kurumlardaki üyeliğinin yanı sıra AB üyeliği hedefinin devam ettiğini söyledi.

Başkan Zeytinoğlu araştırmanın sonuçlarını şöyle özetledi:

“AB sürecinde yaşadığımız tüm sorunlara rağmen kamuoyunda AB desteğinin devam ettiğini gözlemliyoruz. Bu kapsamda bu yıl TİM’in desteği ile Metropoll araştırma şirketine yaptırdığımız kamuoyu araştırması ülke genelinde 23 şehirde 2102 kişi ile yüz yüze mülakatlar ile yapıldı. Türkiye’nin AB üyeliğine destek oranı %66 oldu. 2019’da yapılan araştırmamıza göre burada 5 puanlık bir artış görüyoruz. Araştırmaya katılanların %45’i Türkiye’nin gelecekte AB üyesi olabileceğini düşünürken, %69,1’i için AB üyeliğini destekleme nedeni ekonomik, %47’si ise demokrasi ve insan haklarında ilerleme için AB üyeliğini destekliyor. %44’ün beklentisi ise AB’de seyahat ve oturma hakkı alabilmek.

Türkiye’nin AB üyeliğinin önündeki engellere gelince araştırmaya katılanların %44’ü bunun sebebini önyargılardan oluştuğunu düşünüyor. %41’i sorunu Türkiye’nin ekonomik gelişmişlik düzeyi ve ekonomik durumunda bulurken, %34’ü demokrasi ve insan hakları alanındaki performansını sorumlu görüyor. Araştırmaya katılanların %56’sı Türkiye’nin AB üyesi olmak için gerekli insan kaynağına ve idari kapasiteye sahip olduğunu düşünürken, %45’i gümrük birliğinin AB ve Türkiye için yararlı olduğunu belirtmiş. %48’i ise gümrük birliğinin modernizasyonunun AB ve Türkiye için yararlı olacağını düşünüyor. Araştırmada Avrupa Yeşil Mutabakatı hakkında bilgi sahibi olanların oranı ise %36 ve bunların %61’i Türkiye’nin Avrupa Yeşil Mutabakatına uyum sağlaması gerektiğini düşünürken, %65’i ise Türkiye için faydalı olacağına inanıyor. AB’nin öncelikli hedeflerinden olan yeşil dönüşüm ve yeşil mutabakat konularında kamuoyunun daha fazla bilgilendirilmesine ihtiyaç olduğu görülüyor.

Halkımızın AB üyeliği ve gümrük birliğinin güncellenmesine olan desteğinin devamı ümit verici. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında vatandaşlarımızın Avrupa’ya olan yöneliminin devam ettiğini ve refah, demokrasi ve çağdaş yaşam standartları arayışının önemini koruduğunu gözlemliyoruz”.

Araştırmanın pdf haline buradan ulaşabilirsiniz.

https://www.ikv.org.tr/ikv.asp?id=8853