GÜNDEMDEN » 2015 » TÜRKİYE KAMUOYUNDA AB DESTEĞİ VE AVRUPA ALGISI | İKV - İKTİSADİ KALKINMA VAKFI

İKV tarafından Realta Araştırma Şirketi’ne yaptırılan, Türkiye kamuoyunda AB’ye ilişkin bilgi ve farkındalık düzeyinin belirlenmesi ile Türkiye’de AB üyeliğine destek konusundaki görüşlerin incelendiği araştırmanın sonuçları yayımlandı.

Künye

Araştırma 4-5 Nisan 2015 tarihlerinde, 18 ilde TÜİK örneklem verileri dikkate alınarak, Türkiye genelinde 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden, %45,6’sı kadın olmak üzere 2.489 katılımcıyla, hanede kantitatif araştırma ve yüz yüze görüşme metoduyla gerçekleştirilmiştir.

Profil

Araştırmanın yapıldığı kişilerin profiline bakıldığında, 45 yaş ve üstü kişilerin %36,8’lik oranla araştırmaya en fazla katılan yaş grubunu oluşturduğu görülmektedir.

Eğitim düzeyi bakımından incelendiğinde lise mezunları %38‘lik oranla katılımcılar içerisinde ilk sırada yer almaktadır. Bunun yanında katılımcıların %16’sı üniversite, %17’si ortaokul, %21’i ilkokul mezunudur.

Katılımcıların mesleklerine bakıldığında %25,7 ile ev hanımları ilk sırayı alırken; %15,3 ile işçiler ikinci sırada, %11,8 ile emekliler üçüncü sırada yer almaktadır. Örnek grubun %44,6’sı çalışan kesimdir.

Katılımcıların %86,4’ü daha önce herhangi bir Avrupa ülkesini ziyaret etmemiştir. Herhangi bir AB ülkesini ziyaret eden %13,6’lık kesimin yaklaşık yarısının ziyaret sebebi turistiktir.

Katılımcıların %32,5’lik kesiminin Avrupa’da yaşayan akraba veya yakın tanıdığı bulunmakla birlikte bunun yarısına yakını birinci ve ikinci derece yakınlardan oluşmaktadır.

Temel Bulgular

Kamuoyu araştırmasına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Araştırmanın İngilizce versiyonuna ulaşmak için tıklayınız.

 

 

https://www.ikv.org.tr/ikv.asp?id=873