GÜNDEMDEN » 2022 » İKV BAŞKANI ZEYTİNOĞLU, 31’İNCİ KALİTE KONGRESİ’NE KATILDI | İKV - İKTİSADİ KALKINMA VAKFI

İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 22 Kasım 2022 tarihinde, Kocaeli’de düzenlenen “Riskin Ötesi: Bilim, Sektör ve Toplumda Adalet” başlıklı 31’inci Kalite Kongresi’ne katıldı. Kongre kapsamında, “Ötesi: Kapsayıcılık ve Daha Dirençli Bir Ekonomi” başlıklı panelde konuşmacı olan Zeytinoğlu, yeşil dönüşüm ve dijitalleşme gibi süreçlerin, kapsayıcı ve dirençli bir ekonominin sağlanmasındaki etkisi ve rolüne değindi. İKV Başkanı Zeytinoğlu, bu dönüşümlerin Türkiye’yi ve AB-Türkiye ilişkilerini önemli ölçüde etkilediğinin altını çizdi ve Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamındaki karbonsuzlaşma gündeminin, AB ve Türkiye’yi bir araya getirdiğini ve iş birliği ihtiyacını artırdığını belirtti. İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas’ın moderatörlüğünü yaptığı panelin diğer konuşmacıları T.C. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan ve T. C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdür Yardımcısı Bahar Güçlü idi.

 

https://www.ikv.org.tr/ikv.asp?id=8589