GÜNDEMDEN » 2015 » TOBB AB UYUM KOMİSYONU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ | İKV - İKTİSADİ KALKINMA VAKFI

TOBB AB Uyum Komisyonu toplantısı, 20 Mart 2015 tarihinde TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Kopuz’un da katılımıyla Ankara’da toplandı. Toplantıda, AB Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Burak Erdenir, Büyükelçi Bozkurt Aran ile İKV Genel Sekreter Yardımcısı ve Araştırma Müdürü Melih Özsöz, Komisyon üyelerine Türkiye-AB ilişkileri ve gündemdeki konular ile ilgili birer sunum gerçekleştirdi.

Türkiye-AB ilişkilerinde yaşanan güncel gelişmeler, AB-ABD Trans-Atlantik Ticaret ve Yatırım Anlaşması Müzakereleri ile Geri Kabul ve Vize Serbestisi Diyaloğu konularının ele alındığı toplantının açılış konuşmasını yapan TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Kopuz,  Türkiye için AB katılım sürecinin, istikrarlı ve kurumsallaşmış bir demokrasinin yerleşmesi, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü,  temel hak ve özgürlüklerin korunması, işleyen bir piyasa ekonomisinin varlığı, AB içindeki piyasa güçleri ve rekabet baskısına karşı koyma kapasitesine sahip olunması ve nihayetinde, mevzuatı uygulayabilme kapasitesi olan güçlü bir kamu bürokrasisinin temel çıpası olduğunu belirtti. Kopuz, iş dünyasının AB katılım sürecine ciddi destek verdiğini vurguladı.

TOBB AB Uyum Komisyonu Başkanı ve Bafra TSO Başkanı Göksel Başer ise konuşmasında, TOBB AB Uyum Komisyonu toplantısının, Türkiye-AB ilişkileri ve bu ilişkileri doğrudan ilgilendiren konular hakkında bir bilgilenme oturumu şeklinde tasarlandığını, bu çerçevede Türkiye-AB İlişkileri, AB-ABD Trans Atlantik Ticaret ve Yatırım Anlaşması, Geri Kabul Anlaşması ve Vize Serbestisi Diyalogu konularındaki gelişmelerinin ele alınacağını ifade etti.
 

https://www.ikv.org.tr/ikv.asp?id=818