GÜNDEMDEN » 2021 » İKV, TEPAV VE İPM’DEN ÇAĞRI: “TÜRKİYE YEŞİL DÖNÜŞÜME UYUMDA GEÇ KALMAMALI” | İKV - İKTİSADİ KALKINMA VAKFI

Türkiye’nin kalkınma politikaları üzerine çalışmakta olan saygın araştırma kuruluşları İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve İstanbul Politikalar Merkezi (İPM), Avrupa Yeşil Mutabakatıyla birlikte küresel gündemde ağırlığını gittikçe artırmaya başlayan Yeşil Dönüşüm konusunda tespitlerini sıraladıkları bir çağrı metni ile Türkiye’nin “Yeşil Dönüşüm”e uyumda geç kalmaması gerektiğini vurguladılar.

Türkiye’nin en büyük ihracat pazarı olan AB’deki Yeşil Mutabakat gündemini değerlendiren kurumlar, dönüşümün AB ile sınırlı kalmadığının, ABD’nin Paris Anlaşmasına dönmesiyle ve sayıca artan net sıfır emisyon hedefleriyle birlikte ekonomik ve finansal sistemin küresel düzeyde de değişime uğrayacağının altını çizdiler.

Yeşil Mutabakatla uluslararası rekabetçiliğini güçlendirmeyi hedefleyen Batı karşısında Türkiye’nin, sürece aktif olarak dahil olması gerektiğini dile getiren kurumlar, rekabet gücünün yitirilmemesi, olası kayıpların azaltması ve orta-uzun vadede rekabet gücünün artırılabilmesi için bir an önce harekete geçilmesinin bir zorunluluk olduğuna dikkat çektiler.

İKV, TEPAV ve iPM kapsayıcı bir çözüm tasarımında iş birliği yapacaklarını açıklarken Türkiye’nin kendi geleceği için ve kendi tercihiyle öncelikli olarak atması gereken adımları aşağıdaki gibi sıraladılar:

Türkiye, 2016 yılında ilk imzacıları arasında yer aldığı Paris İklim Anlaşması’nı onaylamalıdır. Bu ilk adım, Türkiye’nin küresel düşük karbonlu ekonomiye geçiş gündemi içerisinde ciddi bir aktör olarak yer alma iradesini ortaya koyması açısından önem taşımaktadır.

2015 yılında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) sekretaryasına sunulan emisyon azaltımına yönelik Niyet Edilen Ulusal Katkı Beyanı (INDC) güncel koşullar altında ve gerçekçi bir şekilde güncellenmelidir.

AB’nin Türkiye’nin en önemli ihracat pazarı olduğunu ve Gümrük Birliğinin güncellenme sürecini de dikkate alarak, yeşil mutabakatın getirdiği meydan okumalara cevap verebilmek için sanayi, enerji, tarım ve ticaret politikaları yeşil dönüşüm perspektifinden gözden geçirilmelidir. Söz konusu dönüşümde AB ile senkronize bir yol haritası çıkarılmalı ve izlenmelidir.

Çağrı metnine buradan ulaşabilirsiniz.

https://www.ikv.org.tr/ikv.asp?id=5082