ÇALIŞMA ALANLARI » AB-TÜRKİYE GÜMRÜK BİRLİĞİNİN MODERNİZASYONU, TİCARET ANLAŞMALARI VE TTIP » TOPLANTI, KONFERANS VE SEMİNERLER | İKV - İKTİSADİ KALKINMA VAKFI

Gümrük Birliği'nin Genişletilmesi Üzerine Öneriler Paneli Yapıldı

Türkiye-AB Gümrük Birliği'nin Güncellenmesi ve Sektörlere Etkisi Paneli Gerçekleşti 

İKV, Gümrük Birliği’nin Güncellenmesi ve Brexit Çalışma Grubu Toplantısına Katıldı

İKV Etkinliği: Pandemi Sonrası Dönemde Türkiye-AB Ekonomik ve Ticari İlişkileri Semineri Gerçekleşti 

İKV Genel Sekreteri Nas, Antalya TSO'da Konuştu

İKV, KOBİ'ler için Gümrük Birliği Toplantısı'na Katıldı

İKV Etkinliği: İKV Genel Sekreteri Nas, Kayseri'de Gümrük Birliği'ni Ele Aldı

İKV Etkinliği: İKV ABBM, Türkiye-AB İlişkileri, Gümrük Birliği ve Mali İş Birliği Başlıklı Panel Düzenledi

İKV Etkinliği: İKV, Gümrük Birliği'ni Sofya'da Ele Aldı

İKV Etkinliği: İKV, Aydın'da Gümrük Birliği'nin Güncellenmesini Ele Aldı

İKV, Gümrük Birliği Güncellenmesi ve Brexit Çalışma Grubu'na Katıldı

İKV Etkinliği: İKV, Gümrük Birliği'ni Afyonkarahisar'da Ele Aldı

İKV Etkinliği: İKV, Uluslararası Yatırım ve Ticaret Anlaşmaları Konulu Bir Konferans Düzenledi

İKV Etkinliği: İKV, Kırklareli Üniversitesinde Gümrük Birliği'ni Ele Aldı

İKV Etkinliği: İKV, Kütahya'da Gümrük Birliği'ni Ele Aldı

İKV Etkinliği: İKV,Gümrük Birliği'nin Güncellenmesi Sürecini Sakarya'da Ele Aldı

İKV Etkinliği: İKV, Gümrük Birliği'ni Eskişehir'de Masaya Yatırdı 

İKV Etkinliği: İKV, Gümrük Birliği Güncellemesini Riza'de Değerlendirdi

İKV Etkinliği: İKV, Gümrük Birliği Güncellenmesinde Kurumsal ve Hukuki Düzenlemeleri Masaya Yatırdı

İKV Etkinliği: İKV, Gümrük Birliği'ni İzmir'de Masaya Yatırdı

İKV Etkinliği: İKV, " Gümrük Birliği'nin Modernizasyonu ve Sanayi 4.0" Başlıklı Toplantı Düzenledi

İKV Etkinliği: İKV, Gümrük Birliği'ni EBSO Ev Sahipliğinde Ele Aldı

İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas Türk Alman Üniversitesi'nde Gümrük Birliği'ni Anlattı

İKV, Serbest Ticaret, Açık Sınırlar, Çok Taraflı Ticaret Anlaşmaları Konulu Toplantıya Katıldı

İKV Etkinliği: İKV, Gümrük Birliği'ni Giresun'da Masaya Yatırdı

İKV Etkinliği: İKV, Gümrük Birliği'ni Zonguldak'ta Ele Aldı

İKV Etkinliği: İKV, Antalya'da Gümrük Birliği Güncellemesini Ele Aldı

İKV Etkinliği: İKV, Samsun'da Gümrük Birliği Sürecini Masaya Yatırdı

İKV Etkinliği: İKV, Denizli'de Gümrük Birliği'nin İş Dünyasına Etkilerini Anlattı

İKV Etkinliği: İKV, Türkiye-AB İlişkileri Ekseninde Gümrük Birliği'ni Ankara'da Ele Aldı

İKV Etkinliği: İKV Gümrük Birliği'ni Eskişehir'de Ele Aldı 

İKV Etkinliği: İKV Gaziantep'te Gümrük Birliği'ni Masaya Yatırdı 

İKV Etkinliği: İKV Gümrük Birliği Sürecini Bahçeşehir Üniversitesinde Ele Aldı

İKV Etkinliği: İKV Türkiye-AB Gündemini Afyonkarahisar'da Ele Aldı

İKV Etkinliği: Gümrük Birliği Güncellemesi İzmir'de Ele Alındı 

İKV Etkinliği: İKV Gümrük Birliği'ni Konya'da Masaya Yatırdı

İKV Etkinliği: Brüksel'de Türkiye-AB İlişkileri Konulu Yuvarlak Masa Toplantısı Düzenlendi

İKV Etkinliği: Türkiye-AB İlişkileri Lüksemburg'da Ele Alındı

İKV Etkinliği: İKV  Brüksel'de Gümrük Birliği'ni Ele Aldı

İKV Etkinliği: Gümrük Birliği Güncellemesi Gebze'de Ele Alındı

İKV Etkinliği: Gümrük Birliği Sohbetleri Gerçekleşti

İKV Etkinliği: Gümrük Birliği Sohbetleri Toplantısı Gerçekleşti

İKV Etkinliği: İKV, Adana Ticaret Odası İşbirliğinde Türkiye-AB İlişkilerine İlişkin Bir Seminer Düzenledi

İKV Etkinliği: İKV, Bursa'da Türkiye-AB İlişkilerini Değerlendirdi

İKV Etkinliği: İKV ile Kosano İşbirliğinde Türkiye-AB İlişkileri Ele Alındı

İKV Etkinliği: İKV, Kayseri'de Türkiye-AB İlişkilerindeki Son Durumu Değerlendirdi

İKV Etkinliği: İKV, Konya'da Türkiye-AB İlişkilerini Ele Aldı

İKV Etkinliği : STA Bilgi Kapasite Merkezi TTYO Üzerine Bir Seminer Gerçekleştirdi

İKV Etkinliği: İKV STA Bilgi ve Kapasite Merkezi'nin ikinci toplantısı gerçekleştirildi 

İKV Etkinliği: İKV STA Bilgi ve Kapasite Merkezi'nin birinci toplantısı gerçekleştirildi

İKV Etkinliği: İKV, Gümrük Birliği ve TTYO sürecini Sakarya'da ele aldı

https://www.ikv.org.tr/ikv.asp?id=47