GÜNDEMDEN » 2020 » KORONA VİRÜS SALGINININ EKONOMİK ETKİLERİNE KARŞI AB VE ÜYE ÜLKELERİN ALDIĞI ÖNLEMLER | İKV - İKTİSADİ KALKINMA VAKFI

Korona virüs salgınının yarattığı sağlık ve sosyal sorunların ötesinde hem şu an yaşanmakta olan, hem de salgın sona erdikten sonra devam edecek olan ekonomik sorunlara karşı gerek AB gerekse üye ülkeler art arda mücadele ve önlem paketleri açıklamaktadır. Aşağıda AB, Almanya ve Fransa’nın açıkladığı paketler detaylı olarak yer almaktadır.

Salgına karşı alınan ve üretimin, insan ve mal ticaretinin yavaşlamasına yol açan tedbirler ister istemez ciddi bir ekonomik krizi tetiklemiştir. Ancak bu tedbirlerin alınması kaçınılmazdı. Çünkü bugünkü ortamda hiçbir siyasetçinin “insan hayatı mı, yoksa muhtemel bir ekonomik yavaşlama mı” ikileminde farklı karar vermesi beklenemezdi. Dolayısıyla önce halk sağlığı için gerekli önlemler -ekonomik yavaşlama göze alınarak- açıklanmış, hemen ardından da ekonomik krizin olumsuz etkilerini gidermeye yönelik ekonomik paketler açıklanmaya başlamıştır.

Finansal paketlerin ortak noktaları şunlardır (aslında ABD ve diğer ülkelerin önlem paketleri de az çok benzer içeriktedir);

Bu yollarla piyasaya zerk edilecek olan çok yüksek miktarların yaratacağı (enflasyon gibi) makro ekonomik yan etkiler şimdilik kesinlikle göz ardı edilmektedir. Siyaset ve diğer makro karar alıcılar düzeyinde, ekonomik sistemin paralize olmaması için “mümkün olan her şey ve daha da fazlasının yapılması” yönünde müthiş bir kararlılık olduğu gözlenmektedir. Bu kararlılık sayesinde piyasalara ve topluma hâkim olan korkunun yerini güvene bırakacağı umulmaktadır.

Şu an için ekonomik dengeleyicilerin normal çalışması için alınan parasal tedbirlerin GSMH’nin yüzde 1’i, mali piyasalarda likiditeyi sağlamaya yönelik tedbirlerin ise GSMH’nin yüzde 10’u düzeyinde olduğu belirtilmektedir.

AB ise, bizzat fon sağlamanın yanı sıra, çok önem verdiği bütçe, devlet yardımları ve maliye kurallarına çok ileri bir esneklik getirmek suretiyle üye ülkelere yardımcı olmaya çalışmaktadır. AB destekleri şu başlıklar altında sınıflandırılabilir;

 

Almanya ve Fransa’nın Covid-19 Virüs Salgınına Karşı Açıkladıkları İktisadi Önlem Paketleri

Dünya Sağlık Örgütü’nün Covid-19 Salgını merkezinin artık Avrupa olduğunu 13 Mart 2020 tarihinde açıklamasından sonra Avrupa ülkeleri salgınla mücadelede içtimai önlemlerin seviyesini giderek artırırken salgının iktisadi zararlarını minimize etmek üzere iktisadi önlem ve destek paketleri de art arda açıklanmaktadır. Bu bağlamda AB’nin en büyük iki üyesi Almanya ve Fransa’nın salgına iktisadi açıdan yaklaşımları aşağıda özetlenmektedir:

Almanya

Maliye Bakanı Olaf Scholz ve Ekonomi Bakanı Peter Altmaier 13 Mart 2020 tarihinde birlikte düzenledikleri basın toplantısında aşağıdaki hususları vurgulamıştır: 

Sadece şirketler değil çalışanlara yönelik, istihdamı korumayı hedefleyen önlemler de aynı anda devreye sokulmuştur.

Alman Ekonomi Uzmanları Konseyi’nin yayımladığı raporda ise;

Fransa

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 16 Mart 2020 akşamı “Savaştayız!” temel vurgusuyla yaptığı ulusa seslenişinin iktisadi tedbirlerle ilgili kısmında hiçbir şirketin iflas riski altında kalmayacağının altını çizmiştir. Gerçi bu terim AB yetkilileri tarafından biraz abartılı bulunmuştur ama Macron’un motivasyonu da anlayışla karşılanmıştır.

Macron’a göre temel amaç bu çok zor dönemde ekonomiyi korumak ve tüm çalışanların satın alma gücü ve hayatlarını idame ettirmeleri noktasında güvenliğini sağlamak olacaktır. Bu amaçla;

 

Korona virüs (COVID-19) AB Tedbirleri / Maliye Bakanları Toplantı Sonuçları

AB üyesi ülkelerin Ekonomi/Maliye Bakanları geçen haftadan bu yana, AB çapında COVID-19 kapsamında alınabilecek ekonomik önlemler konusunda Avrupa Merkez Bankası Başkanı, Avro Grubu (Avro kullanan üye ülkelerin Maliye Bakanları) Başkanı ve AB Yüksek Temsilcisi ile muhtelif görüşme ve istişarelerde bulunmaktadır. 16 Mart 2020 tarihinde ise alınması öngörülen ekonomik tedbirlere ilişkin resmi bir açıklama yapılmıştır. Söz konusu açıklama kapsamında ön plana çıkan hususlar aşağıda özetlenmektedir.

1.Avrupa Komisyonunun ön tahminleri, ekonomiye toplam mali desteğin oldukça büyük olacağını göstermektedir.  Şimdiye kadar kamu garanti planları ve ertelenmiş vergi ödemeleri ile GSYİH'nın en az yüzde 10'unu oluşturan likidite sağlama taahhüt edilmiştir. Bu rakamlar ileride çok daha büyük olabilir.

2.Ulusal düzeyde her ülke kendi durumunun gerektirdiği ölçüde aşağıdaki geçici önlemler alacaktır;

3. AB düzeyinde koordineli olarak alınan tedbirler ulusal önlemleri destekleyecektir:

Ayrıca, geçen hafta yayımlanan Avrupa Merkez Bankası “Para Politikası Tedbir Paketi  hane halkı, işletmeler ve bankalar için likidite ve fonlama koşullarını desteklemeyi, reel ekonomiye sorunsuz kredi sağlanmasına yardımcı olmayı ve Avro Alanı finansal piyasalarının bölünmesini /ayrışmasını önlemeyi amaçlamaktadır.

Acil hedeflenen yanıtın ötesinde, Korona virüs tehlikesi kontrol altına alındıktan sonra ekonominin iyileşmesine yardımcı olmak için gerekli tüm önlemler üzerinde de çalışılmaktadır.

Gelecekte Avrupa'yı ürün ve sermaye piyasalarında ortaya çıkabilecek aksaklıklarından daha iyi korumak için Avrupa stratejik değer zincirlerinin esnekliğini muhafaza etmek şarttır.

 

Haluk Nuray, İKV Brüksel Temsilcisi

https://www.ikv.org.tr/ikv.asp?id=3757